Trang chủ / giaoduc

giaoduc

Lịch học Lớp SPTH.01

SPTH

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời. – Thông báo: Sinh viên lớp SPTH.01 đúng 13h30 ngày 5/9/2016 có …

Xem thêm »

Lịch học Lớp SPMN.01

SPMN

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời. – Thông báo: Sinh viên lớp SPMN.01 đúng 13h30 ngày 5/9/2016 có mặt tại …

Xem thêm »

Ngành Sư phạm trong tương lai sẽ thế nào?

nganh su pham trong tuong lai

Ngay từ những ngày còn nhỏ em đã có ước mơ được trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng chỉ dẫn và dạy bảo cho các em học trò cưng. Tuy nhiên, gần đây em thấy mọi người nói rằng ngành sư phạm rất khó xin việc nên …

Xem thêm »