Trang chủ / Hướng nghiệp

Hướng nghiệp

Liệu ngành sư phạm đã hết thời?

ngang-su-pham-da-het-thoi

Nhiều người vin vào câu “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” hay chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên ngành này mà cho rằng ngành sư phạm đã hết thời, hay nghề nghiệp này không sang… Thế nhưng, sự thực liệu có phải như vậy? Thực …

Xem thêm »