Trang chủ / Thời khóa biểu / Lịch học Lớp SPMN.01

Lịch học Lớp SPMN.01

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

– Thông báo: Sinh viên lớp SPMN.01 đúng 13h30 ngày 5/9/2016 có mặt tại phòng 103 Số 1 Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Để làm thủ tục nhận lớp và dự lễ khai giảng năm học mới của nhà trường.

1.Những Nguyên lý Cơ bản của Chủ Nghĩa Mác – Lênin

Học buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày: 5/9, 7/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9/2016.

2. Giáo Dục Thể Chất

Học Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 6/9, 8/9, 9/9, 13/9, 15/9, 16/9, 20/9, 22/9, 23/9, 27/9/2016.