Trang chủ / Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Lịch học Lớp SPTH.01

SPTH

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời. – Thông báo: Sinh viên lớp SPTH.01 đúng 13h30 ngày 5/9/2016 có …

Xem thêm »

Lịch học Lớp SPMN.01

SPMN

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời. – Thông báo: Sinh viên lớp SPMN.01 đúng 13h30 ngày 5/9/2016 có mặt tại …

Xem thêm »