Lớp 7

Bài 1 trang 172 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 172 sách giáo khoa Ngữ văn 7 phần soạn bài Sài Gòn tôi yêu chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bàiTác giả đã cảm nhận Sài Gòn về những phương diện nào? Dựa vào mạch cảm xúc và suy nghĩ của tác giả hãy tìm bố cục của bài văn.

Trả lời bài 1 trang 172 SGK văn 7 tập 1

Cách trả lời 1:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 172 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Sài Gòn tôi yêu thể hiện tình cảm yêu mến và những ấn tượng của tác giả về Sài Gòn trên các phương diện chính: thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, cuộc sống sinh hoạt và phong tục của con người nơi đây.

Bài tùy bút có ba đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu đến “tông chi họ hàng”: Những ấn tượng chung của tác giả về Sài Gòn và tình cảm của ông đối với nơi đây.

– Đoạn 2: Từ “ở trên đất địa này…” đến “...leo lên hơn năm triệu”: Cảm nhận và bàn bạc, đánh giá về phong cách con người Sài Gòn.

– Đoạn 3: Phần còn lại: Nhấn mạnh thêm tình yêu của mình đối với Sài Gòn, thành phố ấy.

Cách trả lời 2:

– Tác giả đã cảm nhận Sài Gòn trên những phương diện:

+ Thiên nhiên, khí hậu thời tiết

+ Cuộc sống sinh hoạt của thành phố

+ Đặc điểm cư dân và phong cách con người.

– Bố cục: 3 phần

+ Phần 1. Từ đầu đến “tông chi họ hàng”: Những ấn tượng chung và tình yêu của tác giả đối với thành phố Sài Gòn.

+ Phần 2. Tiếp đó đến “leo lên hơn năm triệu”: Cảm nhận và bình luận về phong cách con người Sài Gòn.

+ Phần 3. Còn lại: Khẳng định tình yêu của tác giả đối với thành phố Sài Gòn.

Cách trả lời 3:

– Tác giả cảm nhận Sài Gòn về các phương diện: thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, cuộc sống sinh hoạt của cư dân và phong tục của con người nơi đây

– Bố cục của bài viết:

+ Đoạn 1 (từ đầu đến “tông chi họ hàng”): những ấn tượng chung của tác giả về Sài Gòn và tình cảm đối với nơi đây

+ Đoạn 2 (từ “ở trên đất này” đến “leo lên hơn năm triệu”): cảm nhận và bàn bạc đánh giá về phong cách con người Sài Gòn

+ Đoạn 3 (phần còn lại): nhấn mạnh thêm tình yêu với Sài Gòn

Cách trả lời 4:

– Phương diện cảm nhận: Tác giả cảm nhận Sài Gòn trên các phương diện: thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, cuộc sống sinh hoạt của thành phố, cư dân và phong cách con người Sài Gòn.

– Bố cục bài văn: 3 phần

+ Phần 1 (từ đầu đến “tông chi họ hàng”): Ấn tượng chung về Sài Gòn và tình yêu của tác giả đối với thành phố.

+ Phần 2 (tiếp theo đến “hơn năm triệu”): Cảm nhận và bình luận về phong cách người Sài Gòn.

+ Phần 3 (còn lại): Khẳng định tình yêu bền chặt với Sài Gòn của tác giả.

Tham khảo: Cảm nghĩ về tác phẩm Sài Gòn tôi yêu

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 1 trang 172 SGK ngữ văn 7 tập 1 được trình bày theo nhiều cách khác nhau do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Sài Gòn tôi yêu tốt hơn trước khi đến lớp.

Chúc các em học tốt !

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 172 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Sài Gòn tôi yêu ngữ văn 7.

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!