Lớp 12

Bài 1 trang 176 SGK Ngữ văn 12 tập 2

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 176 sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 2 phần soạn bài Văn bản tổng kết chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài:

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 176 SGK Ngữ văn 12 tập 2

TỔNG KẾT THÀNH TÍCH CÔNG TÁC ĐOÀN

VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

CỦA CHI ĐOÀN LỚP 11A NĂM HỌC 2006 – 2007

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHI ĐOÀN

[…]
II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

1. Ngay từ đầu năm học 2006 – 2007, được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Chi đoàn lớp 11A đã tổ chức cho đoàn viên trong Chi đoàn tham gia các cuộc thi tìm hiểu điều lệ Đoàn, giúp đoàn viên hiểu rõ hơn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân đối với phong trào chung của toàn trường.

2….

3….

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

1. Tình nguyện phấn đấu trong học tập:… Kết quả:…

2. Tình nguyện tham gia phong trào chống tệ nạn xã hội:… Kết quả:…

3. Tình nguyện chung sức cùng cộng đồng tham gia công tác xã hội:… Kết quả:…

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN

1. Vào đầu năm học, được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Chi đoàn khóa trước đã tổ chức một cách nghiêm túc Đại hội Chi đoàn lớp 11A, bầu ra được một Ban Chấp hành Chi đoàn khóa 2006 – 2007, gồm ba đoàn viên xứng đáng với sự tín nhiệm của tập thể và đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới.

2….

3….

Trong năm học 2006 – 2007, Chi đoàn lớp 11A đã đạt được một số thành tích nêu trên. Đề nghị Đoàn cấp trên xem xét khen thưởng cho Chi đoàn để thúc đẩy phong trào trong những năm học sau.

BCH CHI ĐOÀN LỚP 11A
BÍ THƯ

(Đã kí)

Câu hỏi:

a) Văn bản trên đã đạt được những yêu cầu nào của một văn bản tổng kết? (Chú ý bố cục và cách diễn đạt ở các đoạn trích nguyên văn của văn bản.)

b) Trong văn bản có một số phần bị lược bớt (được đánh dấu bằng dấu ba chấm). Anh (chị) đoán xem trong các phần bị lược đi ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, số liệu gì?

c) Đối chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu nội dung nào?

Trả lời bài 1 trang 176 SGK Ngữ văn 12 tập 2

Để soạn bài Văn bản tổng kết tối ưu nhất, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 1 trang 176 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 2 như sau:

Cách trả lời 1

a. Văn bản đã đạt được những yêu cầu của một văn bản tổng kết:

– Bố cục rõ ràng, rành mạch, đảm bảo được đầy đủ các phần của một văn bản tổng kết.

– Cách diễn đạt thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Trong phần bị lược bớt, tác giả đã dẫn ra những sự việc mà chi đoàn đã thực hiện được về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc bồi dưỡng kết nạp đoàn viên hoặc củng cố chất lượng đoàn viên,…, những số liệu thực về kết quả hoạt động tình nguyện.

c. Văn bản tổng kết còn thiếu các nội dung:

– Tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành văn bản.

– Địa điểm, thời gian (ngày, tháng viết tổng kết).

Cách trả lời 2

a) Văn bản trêm đã đảm bảo được bố cục của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn (đủ 3 phần), văn bản cũng bám sát vào yêu cầu của hoạt động để triển khai các công việc. Vì thế nên nội dung văn bản rất chân thực, chính xác, ngắn gọn.

b) Những phần bị lược bớt trong dấu ba chấm:

– Phần 1: Đặc điểm của chi đoàn.

Về tổ chức: địa điểm, số lượng thành viên chi đoàn, thời gian hoạt động.

Những thuận lợi và khó khăn mà chi đoàn đang gặp phải.

Những nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của chi đoàn trong hoạt động năm tới.

– Phần 2,3,4: những việc đã làm được và chưa làm được, số liệu chứng minh cho các hoạt động ấy.

c) Đối chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên còn thiếu nội dung sau:

– Tên cơ quan, hành chính ban hành văn bản.

– Địa điểm thời gian viết bản tổng kết.

– Phần đánh giá chung và rút ra bài học kinh nghiệm.

Cách trả lời 3

a. Văn bản đã cho đạt được những yêu cầu:

– Bố cục đầy đủ 3 phần.

– Nội dung cụ thể, diễn đạt ngắn gọn, chính xác, nhận xét, kết luận đúng mực.

b. Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:

– Phần I:

+ Những thuận lợi, khó khăn

+ Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu

– Phần II; III; IV

+ Những công việc, những thành tích đạt được

+ Những việc chưa làm được

+ Những số liệu minh họa

c. Những nội dung còn thiếu:

+ Tên cơ quan ban hành văn bản

+ Địa điểm, thời gian

+ Bài học rút ra.

Với các cách trả lời bài 1 trang 176 SGK ngữ văn 12 tập 2 mà Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội đã giới thiệu trên đây, các em sẽ có thêm những thông tin hữu ích để câu trả lời của mình đầy đủ nhất, giúp em chuẩn bị soạn bài Văn bản tổng kết tốt hơn trước trong khi soạn văn 12.

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 176 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Văn bản tổng kết

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!