Lớp 7

Bài 2 trang 37 SGK Ngữ văn 7 tập 2

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 37 sách giáo khoa Ngữ văn 7 tập Hai phần đọc hiểu soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt chi tiết nhất.

Đề bài: Hãy cho biết nhận định: “Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay”

đã được giải thích cụ thể trong đoạn đầu bài văn như thế nào?

Bạn đang xem: Bài 2 trang 37 SGK Ngữ văn 7 tập 2

Trả lời bài 2 trang 37 SGK văn 7 tập 2

Cách trả lời 1

– Câu mở đầu khẳng định giá trị và địa vị của tiếng Việt từ đó đưa ra luận điểm cơ bản bao trùm: “Tiếng Việt có những đặc sắc… hay”.

– Tiếp đó giải thích ngắn gọn về nhận định ấy: Tác giả giải thích ngắn gọn mà rõ ràng về đặc tính đẹp và hay của tiếng Việt.

Cách trả lời 2

Nhận định “Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay” đã được tác giả giải thích cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu trong đoạn văn đầu như sau:

– Tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu.

– Tiếng Việt tế nhị trong cách đặt câu.

– Tiếng Việt có khả năng đầy đủ để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu văn hóa nước nhà qua các thời kì.

Tham khảo thêm: Phân tích bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Trên đây là 2 cách trả lời câu hỏi bài 2 trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2 do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội tổng hợp và biên soạn giúp em hiểu và soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt tốt hơn trước khi đến lớp.

Chúc các em học tốt !

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 37 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt ngữ văn 7.

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!