Lớp 12

Bài 3 trang 175 SGK Ngữ văn 12 tập 2

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 175 sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 2 phần soạn bài Văn bản tổng kết chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài:

Qua việc tìm hiểu hai loại văn bản tổng kết, anh (chị) hãy cho biết:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 175 SGK Ngữ văn 12 tập 2

a) Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản tổng kết.

b) Phong cách ngôn ngữ của văn bản tổng kết.

Trả lời bài 3 trang 175 SGK Ngữ văn 12 tập 2

Để soạn bài Văn bản tổng kết tối ưu nhất, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 3 trang 175 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 2 như sau:

Cách trả lời 1

Nội dung: mục đích, yêu cầu, hoạt động chính, kinh nghiệm…

– Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát tri thức, thành tựu, nghiên cứu đạt được.

– Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát tri thức, thành tựu nghiên cứu.

b, Tùy theo yêu cầu, nội dung văn bản tổng kết thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính, khoa học.

Cách trả lời 2

– Văn bản tổng kết yêu cầu: nội dung tổng kết xác thực, khách quan. Văn bản tổng kết đòi hỏi người viết sử dụng thành thạo phương thức thuyết minh, nghị luận.

– Nội dung:

+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn có các nội dung: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,…

+ Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

– Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.

Cách trả lời 3

a,

Yêu cầu Mục đích Nội dung
+ Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.
+ Lần lượt viết các phần: mở đầu, nội dung báo cáo, kết thúc.
+ Diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng.
+ nội dung tổng kết xác thực, khách quan.
+Văn bản tổng kết đòi hỏi người viết sử dụng thành thạo phương thức thuyết minh, nghị luận.

+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn nhằm nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc.
+ Văn bản tổng kết tri thức nhằm tổng kết các tri thức hoặc các thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn có các nội dung: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,…
+ Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

b, Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.

Với các cách trả lời bài 3 trang 175 SGK ngữ văn 12 tập 2 mà Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội đã giới thiệu trên đây, các em sẽ có thêm những thông tin hữu ích để câu trả lời của mình đầy đủ nhất, giúp em chuẩn bị soạn bài Văn bản tổng kết tốt hơn trước trong khi soạn văn 12.

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 175 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Văn bản tổng kết

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!