Cao Đẳng - Đại Học

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị

Mời các bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị do trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội biên soạn dưới đây.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Câu 1. Kinh tế hàng hóa xuất hiện và hình thành dựa trên:
a. Phân công lao động cá biệt và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
b. Phân công lao động chung và chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
c. Phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu hoặc những hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
d. Phân công lao động và sự cách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị

Câu 2. Hàng hóa là:
a. Sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người
b. Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua mua bán
c. Sản phẩm được mua bán trên thị trường
d. Sản phẩm dùng để trao đổi với người khác

Câu 3. Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi:
a. Sự khan hiếm của hàng hóa
b. Công dụng của hàng hóa
c. Sự hao phí sức lao động của con người
d. Lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Câu 4. Quy luật có giá trị tác dụng
a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
b. Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và phân hóa những người sản xuất hàng hóa
c. Điều tiết sản xuất, phân hóa giàu nghèo
d. a và b

Câu 5. Tư bản là:
a. Tiền và máy móc thiết bị
b. Giá trị dôi ra ngoài sức lao động
c. Tiền có khả năng lại tăng lên
d. Giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê.

Câu 6. Tiền lương tư bản chủ nghĩa là:
a. Giá trị của lao động
b. Sự trả công lao động
c. Giá cả của sức lao động
d. Giá trị sức lao động

Câu 7. Lợi nhuận:
a. Là tỷ lệ phần lãi trên tổng số tư bản đầu tư
b. Hình thức biến tướng của giá trị thặng dư
c. Là khoản tiền công mà doanh nhân tự trả cho mình
d. Hiệu số giữa giá trị hàng hóa và chi phí sản xuất.

Câu 8. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta cho đến năm 2020 là:
a. Đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại
b. Hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội dựa trên một nền khoa học và công nghệ tiên tiến, cơ cấu kinh tế hợp lý, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc
c. Đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại
d. a, b, c đều đúng

Câu 9. Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội là:
a. Đồng nghĩa
b. Không đồng nghĩa
c. Trái ngược nhau
d. Có liên hệ với nhau và làm điều kiện cho nhau

Câu 10. Sản xuất hàng hóa tồn tại
a. Trong mọi thời đại
b. Dưới chế độ nô lệ, phong kiến và tư bản chủ nghĩa
c. Chỉ trong chế độ tư bản chủ nghĩa
d. Trong các xã hội có phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Cao Đẳng – Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!