Lớp 6

Comprehension Unit 11 lớp 6 I went to Australia

Để giúp các em đi sâu vào phân tích các chi tiết quan trọng trong bài cũng như thực hành các bài tập đọc hiểu về nội dung bài đọc “Travelers of the Year“, mời các em tham khảo nội dung bài học Comprehension – Unit 11 Tiếng Anh 6 Cánh diều. Chúc các em học tốt!

1.1. Unit 11 lớp 6 Comprehension Task A

Choose the correct answers for Travelers of the Year (Chọn đáp án đúng cho bài đọc Travelers of the Year)

Bạn đang xem: Comprehension Unit 11 lớp 6 I went to Australia

1. The article is about ……….

a. school trip

b. a travel blog

c. an adventure holiday

2. The Davis family spent 12 months “on the road”. This means they spent 12 months …….

a. traveling

b. driving

c. trekking

3. In Cambodia, the family visited ….

a. beaches

b. mountains

c. temples

4. What did they see in Thailand?

a. a bear

b. elephants

c. amazing birds

5. In line 14, “we are all like each other” means …..

a. we are friendly

b. we are all amazing

c. we all are the same

Guide to answer

1.c; 2.a; 3.c; 4.b; 5.c

Tạm dịch

1. Bài khóa nói về một chuyến phiêu lưu.

2. Gia đình của Davis đã dành 12 tháng ở trên đường. Điều đó có nghĩa là họ dành 12 tháng để đi du lịch.

3. Ở Campuchia, gia đình đã đến thăm những ngôi chùa.

4. Họ đã thấy gì ở Thái Lan? Voi.

5. Viết lại câu ở dòng 14 “ We are all like each other” nghĩa là chúng ta đều giống nhau.

1.2. Unit 11 lớp 6 Comprehension Task B

Complete the chart. What can travelers do in these places? Use information from the article and them add your own ideas (Hoàn thành bảng sau. Khách du lịch có thể làm gì với những đại điểm sau. Sử dụng những thông tin ở bài khóa và có thểm thêm ý tưởng riêng của bạn)

Guide to answer

Tạm dịch

1.3. Unit 11 lớp 6 Comprehension Task C

Critical thinking. Talk with a partner. Do you want to go on an around-the-world trip? Why? Where do you want to go? (Nói với bạn của mình. Bạn có muốn đi vòng quanh thế giới không? Tại sao? Bạn muốn đi đâu?)

Guide to answer

I really want to go on an around-the world- trip because I will see a lot of interesting things, show my English skills and broaden my knowledge. I want to go U.S.A.

Tạm dịch

Tôi thực sự muốn thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới vì tôi sẽ thấy rất nhiều điều thú vị, thể hiện khả năng Tiếng Anh và mở rộng kiến ​​thức của mình. Tôi muốn đi Mỹ.

Find and correct the mistakes (Tìm và sửa lỗi sai)

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

2. My family leaved France and moved to a small village.

3. 3. Before Jim rings at his door, she had been looking for a parking space for about five minutes.

5. 4. We goed by plane and stayed in a big hotel.

5. His friends get up early and had breakfast with his family last week.

Key

1.Dropt ➔ Dropped (Drop không phải động từ bất quy tắc)

2. Leaved ➔ Left (Leave là động từ bất quy tắc)

3. Rings ➔ Rang (Sau Before dùng thì quá khứ đơn)

4. Goed ➔ Went (Go là động từ bất quy tắc)

5. Get ➔ Got (hành động trong quá khứ)

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã được củng cố kĩ năng đọc hiểu và trả lời câu hỏi trong bài. Các em hãy luyện đọc và thực hành theo các bài tập trong bài để ghi nhớ bài học “Travelers of the Year” lâu hơn nhé!

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 11 – Comprehension chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 6 Cánh diều Comprehension – Bao quát.

 • Câu 1:

  The weather …….. cold two days ago.

  • A.
   aren’t
  • B.
   isn’t
  • C.
   wasn’t
  • D.
   weren’t
 • Câu 2:

  Did she read book last night? Yes, …………

  • A.
   she didn’t
  • B.
   she did
  • C.
   she does
  • D.
   she was
 • Câu 3:

  Where …… Nam from yesterday?

  • A.
   am
  • B.
   is
  • C.
   was
  • D.
   were

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Comprehension – Unit 11 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!