Lớp 6

Comprehension Unit 6 lớp 6 What time do you go to school?

Để giúp các em phân tích nội dung bài đọc “Kakenya’s Dream” và trả lời các câu hỏi trong bài cũng như so sánh những điểm tương đồng và khác biệt của lớp học trường Kakenya với trường của mình, mời các em tham khảo nội dung bài học Comprehension – Unit 6 Tiếng Anh 6 Cánh diều. Chúc các em học tốt!

1.1. Unit 6 lớp 6 Comprehension Task A

Choose the correct answers for Kakenya’s Dream (Chọn đáp án đúng cho Kakenya’s Dream)

Bạn đang xem: Comprehension Unit 6 lớp 6 What time do you go to school?

1. What is another title for this article?

a. Life after School

b. Living in Kenya

c. A School for Girls

2. How many students are there in some village school classrooms?

a. 70

b. 90

c. 100

3. Many school in Kenya need more ……….

a. chair

b. teachers

c. students

4. “Especially true” means …….. (line 5)

a. not true

b. only true

c. more often true

5. Why do some Maasai girls not finish school?

a They move house.

b. They get married

c. They leave Kenya.

Guide to answer

1C

2A

3B

4C

5B

Tạm dịch

1. Tiêu đề khác của bài viết trên có thể là gì?

2. Có bao nhiêu học sinh trong các lớp học học ở trường làng?

3. Rất nhiều trường học ở Kenya cần nhiều giáo viên hơn ………

4. Từ “especially true” nghĩa là ……………

5. Tại sao một số nữ sinh vẫn không học xong?

1.2. Unit 6 lớp 6 Comprehension Task B

Complete the diagram. Look at the school subject in page 64. Compared the school subjects at Kakenya’school with your school subjects (Hoàn thành sơ đồ sau. Nhìn vào các môn học ở trang 64. So sánh các môn học ở trường của Kakenya và các môn học ở trường của bạn)

Guide to answer

1.3. Unit 6 lớp 6 Comprehension Task C

Talk with a partner. What do you think of Kakenya’s school? Is your school similar to or different from Kakenya’s? (Nói chuyện với bạn. Bạn nghĩ gì về trường học Kakenya? Trường học của bạn tương tự hay khác với trường Kakenya)

Guide to answer

– Kakenya’s school is so special. There are 70 students in the class – so many. And it’s lack of books or teachers.

– Similar: 

 • The same subjects: English, Maths, Science, Geography, History, Arts, PE, …

– Differences:

 • My school has 30 – 40 students in the class. There are 70 students in the class at Kakenya’s school – so many.
 • Sometimes, Kakenya’s school is lack of books or teachers. My school have full books and teachers.
 • It’s not popular to learn another language except English

Tạm dịch

– Trường của Kakenya thật đặc biệt. Có 70 học sinh trong lớp – rất nhiều. Và thiếu sách hoặc giáo viên.

– Tương tự:

 • Các môn học tương tự: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Địa lý, Lịch sử, Nghệ thuật, Thể dục, …

– Điểm khác biệt:

 • Trường tôi có 30 – 40 học sinh trong lớp. Có 70 học sinh trong lớp tại trường của Kakenya – rất nhiều.
 • Đôi khi, trường của Kakenya thiếu sách hoặc thiếu giáo viên. Trường tôi có đầy đủ sách vở và giáo viên.
 • Học một ngôn ngữ khác ngoại trừ tiếng Anh không phổ biến lắm

Using given words to write a full sentence (Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh)

1. My father / not / often / go fishing / on Monday.

………………………………………………………….

2. Jennie / always / go jog/ in the park.

………………………………………………………….

3. Ba and Nam / usually / play soccer / free time.

………………………………………………………….

4. He / often / play chess / ?

………………………………………………………….

5. How / often / you / go / school late ? I / rarely / go / school late.

………………………………………………………….

Key

1. My father doesn’t often go fishing on Monday.

2. Jennie always goes jogging in the park.

3. Ba and Nam usually play soccer in their free time.

4. Does he often play chess?

5. How often do you go to school late? I rarely go to school late.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã được củng cố kĩ năng đọc hiểu thông qua một đoạn văn ngắn về “Kakenya’s Dream”. Bài đọc đã cung cấp cho các em những khám phá thú vị về những điều đặc biệt trong lớp học ở trường Kakenya. Các em hãy luyện đọc và thực hành theo các bài tập trong bài để ghi nhớ bài học lâu hơn nhé!

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 – Comprehension chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 6 Cánh diều Comprehension – Bao quát.

 • Câu 1:
  Choose the correct form of these following verbs in sentences

  What time she (finish) ……… work everyday? – She (finish) …… it at 16.00.

  • A.
   does she finishes – finishes
  • B.
   does she finish – finishes
  • C.
   does she finish – finish
  • D.
   do she finish – finishes
 • Câu 2:

  My mother (not take) ………. Jim to the dentist many times.

  • A.
   doesn’t take
  • B.
   doesn’t takes
  • C.
   don’t take
  • D.
   isn’t takes
 • Câu 3:

  Nam often (visit) ………… you on Sunday?

  • A.
   Is Nam visit
  • B.
   Does Nam visits
  • C.
   Do Nam visit
  • D.
   Does Nam visit

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Comprehension – Unit 6 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!