Lớp 6

Comprehension Unit 7 lớp 6 Can you do this?

Để giúp các em phân tích nội dung bài đọc “Animal smarts” và trả lời các câu hỏi trong bài cũng như liệt kê những việc mà động vật có thể làm và không thể làm, mời các em tham khảo nội dung bài học Comprehension – Unit 7 Tiếng Anh 6 Cánh diều. Chúc các em học tốt!

1.1. Unit 7 lớp 6 Comprehension Task A

Choose the correct answers for Animal smarts (Chọn đáp án đúng cho Animal smarts)

Bạn đang xem: Comprehension Unit 7 lớp 6 Can you do this?

1. What is the article about?

a. a smart animal        b. bonobo chimpanzees      c. azooin the United States

2. Where are bonobo chimpanzees from?

a. Africa       b. Europe            c. Asia

3. The word “understand” means ____. (line 6)

a. say           b. use                   c. know the meaning of

4. How does Kanzi communicate what he wants?

a. by pointing to pictures           b. by writing words           c. by making sounds

5. According to the article, Kanzi’s son Teco can ___.

a. make a fire            b. use a computer               c. play the piano

Guide to answer

1-a: a smart animal

2-a: Africa

3-c: know the meaning of

4-a: by pointing to pictures

5-b: use a computer

Tạm dịch

1. Bài đọc trên nói về một loài động vật thông minh.

2. Tinh tinh bonono đến từ châu Phi.

3. Từ “understand” ở dòng 6 nghĩa là hiểu cái gì đó.

4. Làm thế nào để Kanzi chỉ ra được cái nó muốn? Bằng cách chỉ vào bức tranh.

5. Theo như bài đọc trên thì con trai của Kanzi, Teco có thể sử dụng máy tính.

1.2. Unit 7 lớp 6 Comprehension Task B

Complete the chart. According to the article, what can Kanzi do? What can’t Kanzi do? (Hoàn thành bảng sau. Dựa trên nội dung đoạn văn, Kanzi có thể làm gì và những điều Kanzi không thể làm?)

Guide to answer

Tạm dịch

1.3. Unit 7 lớp 6 Comprehension Task C

Talk with a partner. What would you teach your pet to do? (Nói với bạn cùng nhóm của mình? Bạn sẽ dạy thú cưng của mình làm gì?)

Guide to answer

If I had a pet, I would have a dog. I could teach it to protect my house and listen when I’m speaking.

Tạm dịch

Nếu tôi có một con vật cưng, tôi sẽ có một con chó. Tôi có thể dạy nó bảo vệ ngôi nhà của mình và lắng nghe khi tôi nói.

Complete these words (Hoàn thành các từ sau đây)

1. underst_nd

2. b_nobo chimp_nzees

3. sm_rt

4. c_mputer

5. marshmall_ws

Key

1. understand

2. bonobo chimpanzees

3. smart

4. computer

5. marshmallows

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã được củng cố kĩ năng đọc hiểu thông qua một đoạn văn ngắn về “Animal smarts”. Bài đọc đã giúp các em phân tích và đọc kỹ hơn những khả năng và sự thông minh của loài vật. Các em hãy luyện đọc và thực hành theo các bài tập trong bài để ghi nhớ bài học lâu hơn nhé!

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 – Comprehension chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 Cánh diều Comprehension – Bao quát.

 • Câu 1:
  Choose the correct option

  There is a family photo ………. the wall.

  • A.
   in
  • B.
   on
  • C.
   at
  • D.
   with
 • Câu 2:

  Where ……….. the living room?

  • A.
   is
  • B.
   are
  • C.
   do
  • D.
   does
 • Câu 3:

  My best friend is kind and ……….. She often makes me laugh.

  • A.
   nice
  • B.
   shy
  • C.
   funny
  • D.
   boring

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Comprehension – Unit 7 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!