Tổng hợp

Excel – Hàm FREQUENCY, hàm tính giá trị thường xuyên xuất hiện

Chức năng của hàm FREQUENCY trong Excel là tính tần suất xuất hiện của các khoảng giá trị trong mảng dữ liệu cho trước. Bạn hãy theo dõi bài viết sau để biết cú pháp và cách sử dụng hàm FREQUENCY.

Hàm FREQUENCY

 

DÙNG HÀM FREQUENCY TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú pháp: FREQUENCY(Data_array,Bins_array)

Bạn đang xem: Excel – Hàm FREQUENCY, hàm tính giá trị thường xuyên xuất hiện

Trong đó: Data_array: Mảng dữ liệu cho trước

                      Bins_array: Mảng chứa các khoảng giá trị cần tính tần suất.

Các đối số trong hàm FREQUENCY đều bắt buộc có.

Do kết quả trả về của hàm FREQUENCY là một mảng số học nên trước khi dùng hàm ta phải chọn mảng sẽ hiển thị kết quả và để kết quả trả về hiển thị trên các ô đó thì sau khi nhập cú pháp xong ta nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh hãy đếm số học sinh yếu, trung bình, khá, giỏi.

Quy ước:               Yếu dưới 5 điểm

Trung bình từ 5 tới 7 điêm

Khá: từ 7 tới 8 điểm

Giỏi trên 8 điểm

ham frequency trong excel

Sử dụng công thức: =FREQUENCY(D5:D9,E5:E9)

Kết quả:

ham FREQUENCY Excel

Như vậy bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm FREQUENCY để đếm tần suất xuất hiện của giá trị, nhờ đó bạn có thể áp dụng vào công việc cũng như học tập của mình hiệu quả. Ngoài ra, trong Excel có rất nhiều tính phần trăm hay, các bạn có thể dùng cách tính phần trăm này để tính các giá trị trong công việc của mình. 

Trong Excel cũng có rất nhiều hàm như hàm Index, hàm Sum … mang đến cho bạn nhiều ứng dụng trong công việc của mình. Tương tự như FREQUENCY, sử dụng hàm Index, hàm Sum thì bạn cũng cần nắm bắt được cú pháp. 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!