Lớp 10

Hoá học 10 Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa – khử

Nội dung bài giảng Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử ôn tập lại kiến thức về Chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, Phản ứng oxi hoá- khử, Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ.

1.1. Khái niệm về Chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa

 • Chất khử: Chất nhường e → Số oxi hoá tăng
 • Chất oxi hoá: Chất nhận e → Số oxi hoá giảm
 • Sự khử: Sự nhận e → Làm giảm số oxi hoá
 • Sự oxi hoá: Sự nhường e → Làm tăng số oxi hoá

1.2. Mối quan hệ giữa sự khử và sự oxi hóa

Sự khử và sự oxi hoá luôn xảy ra đồng thời → Đó là phản ứng oxi hoá khử

Bạn đang xem: Hoá học 10 Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa – khử

1.3. Định nghĩa về phản ứng oxi hóa khử

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng, hay phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

1.4. Phân loại phản ứng hóa học vô cơ

Dựa vào số oxi hoá, phản ứng hoá học chia làm 2 loại: Phản ứng oxi hoá khử và phản ứng  không thuộc loại phản ứng oxi hoá khử 

Bài 1:

Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa khử sau đây:

a) Al  + Fe3O4  → Al2O3   +  Fe

b) FeSO­4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3  +  SO2

d) KClO3  → KCl  + O2

e) Cl2  + KOH  → KCl  + KClO3 + H2O

Hướng dẫn:

a)  8Al  + 3Fe3O4  → 4Al2O3   +  9Fe

b) 10FeSO­4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 +2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

FeSO4+KMnO4+H2SO4

c) 4FeS2 +11 O2  → 2Fe2O3  +  8SO2

FeS2+O2

d) 2KClO3  → 2KCl  + 3O2

Nhiệt phân KClO3

e) 3Cl2  + 6KOH  → 5KCl  + KClO3 + 3H2O

Cl2+KOH

3. Luyện tập Bài 19 Hóa học 10

Sau bài học cần nắm: kiến thức về Chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, Phản ứng oxi hoá- khử, Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ.

3.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

 • Câu 1:

  Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử? 

  • A.
   2KClO3 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) 2KCl + 3O2.
  • B.
   2NaOH + Cl→ NaCl + NaClO + H2O.
  • C.
   4Fe(OH)2 + O2 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) 2Fe2O3 + 4H2O.
  • D.
   CaCO\(\overset{t^0}{\rightarrow}\) CaO + CO2.
 • Câu 2:

  Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số):

  aFe2O3 + b Al → cAl2O3 + dFe

  Tỉ lệ a : c là?

  • A.
   2 : 1.
  • B.
   1 : 2.
  • C.
   1 : 1.
  • D.
   3 : 1.
 • Câu 3:

  Cho phản ứng: aFe(OH)2 + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O.
  Tỉ lệ a : b là?

  • A.
    3 : 8.
  • B.
   1 : 3.
  • C.
   3 : 5.
  • D.
   3 : 10.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử.

4. Hỏi đáp về Bài 19 Chương 4 Hóa học 10

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội thảo luận và trả lời nhé.

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!