Lớp 6

Language focus 1 Unit 3 lớp 6 Wild life

Để giúp các em ôn tập điểm ngữ pháp so sánh nhất của tính từ ngắn vần và tính từ dài vần cũng như tìm hiểu về Vườn quốc gia Cúc Phương, mời các em tham khảo nội dung bài học Language focus 1 – Unit 3 Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo nhé!

1.1. Unit 3 Lớp 6 Language focus 1 Task 1

Write the superlative form of the adjectives in the table (Viết dạng so sánh nhất của tính từ trong bảng)

Bạn đang xem: Language focus 1 Unit 3 lớp 6 Wild life

Guide to answer

1.2. Unit 3 Lớp 6 Language focus 1 Task 2

Complete the text using the superlative form of the adjectives in brackets (Hoàn thành văn bản sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ trong ngoặc)

CÚC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The (1. hot) …………….. season is from May to September. The (2. warm) …………….. month is July with an average maximum temperature of 33°C. The (3. cold) ……………..  month is January with an average maximum temperature of 19°C. The (4. good) …………….. time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The (5. high) …………….. peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The (6. interesting) ……………..animal is the Delacour’s Langur, one of the rarest primates on earth.

Guide to answer

CÚC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The hottest season is from May to September. The warmest month is July with an average maximum temperature of 33°C. The coldest month is January with an average maximum temperature of 19°C. The best time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The highest peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The most interesting animal is the Delacour’s Langur, one of the rarest primates on earth.

Tạm dịch

VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Khi nào thì thích hợp để tham quan?

Mùa nóng nhất là từ tháng Năm đến tháng Chín. Tháng nóng nhất là tháng 7 với nhiệt độ tối đa trung bình là 33°C. Tháng lạnh nhất là tháng Một với nhiệt độ tối đa trung bình là 19°C. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4.

Có núi nào không?

Có. Có nhiều núi đá vôi. Đỉnh cao nhất là Mây Bạc với độ cao 648 mét so với mực nước biển.

Tôi có thể nhìn thấy những con vật nào?

Có hơn 300 loài chim và 135 loài động vật có vú. Động vật thú vị nhất là Voọc của Delacour, một trong những loài linh trưởng hiếm nhất trên Trái Đất.

1.3. Unit 3 Lớp 6 Language focus 1 Task 3

Read the Study Strategy. Then write five sentences with your ideas. Use the adjectives and the topics in the boxes. Compare with a partner.

(Đọc Chiến thuật học tập. Sau đó viết 5 câu với ý tưởng của em. Sử dụng các tính từ và các chủ đề trong khung. So sánh với bạn của em.)

– I think the best football team is Arsenal.

(Tôi nghĩ đội bóng giỏi nhất là Arsenal.)

– In my opinion, the most horrible animals are spiders.

(Theo tôi, loài vật đáng sợ nhất là nhện.)

Guide to answer

– I think the best actor is Freddie Highmore.

(Tôi nghĩ nam diễn viên xuất sắc nhất là Freddie Highmore.)

– In my opinion, the worst animal is crocodile.

(Theo tôi, con vật xấu nhất là cá sấu.)

– I think the nicest football team is Barcelona.

(Tôi nghĩ đội bóng giỏi nhất là Barcelona.)

– In my opinion, the most boring place is the cinema.

(Theo tôi, nơi chán nhất là rạp chiếu phim.)

– I think the best friend is my mother.

(Tôi nghĩ người bạn tốt nhất là mẹ tôi.)

– In my opinion, the most horrible food is fried insects.

(Theo tôi, món ăn kinh dị nhất là món côn trùng chiên.)

Tạm dịch

1.4. Unit 3 Lớp 6 Language focus 1 Task 4

USE IT! Work in pairs. Read the text in exercise 2 again. Ask and answer questions with superlative adjectives for clues 1-6 (Thực hành! Làm việc theo cặp. Đọc lại văn bản ở bài 2. Hỏi và trả lời các câu hỏi với tính từ so sánh nhất theo gợi ý 1-6)

1. May to September

2. July

3. January

4. December to April

5. Mây Bạc

6. Delacour’s Langur

Guide to answer

1. When is the hottest season? – The hottest season is from May to September.

(Mùa nóng nhất là khi nào? – Mùa nóng nhất từ tháng 5 đến tháng 9.)

2. Which month is the warmest of the year? – The warmest month is July.

(Tháng nào là ấm nhất trong năm? – Tháng ấm nhất là tháng Bảy.)

3. Which month is the coldest of the year? – The coldest month is January.

(Tháng nào là lạnh nhất trong năm? – Tháng lạnh nhất là tháng Một.)

4. When is the best time to explore Cúc Phương National Park? – The best time to explore Cúc Phương National Park is from December to April.

(Khi nào là thời điểm tốt nhất để khám phá Vườn Quốc gia Cúc Phương? – Thời gian lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là từ tháng 12 đến tháng 4.)

5. What is the highest peak? – The highest peak is Mây Bạc.

(Đỉnh cao nhất là gì? – Đỉnh cao nhất là Mây Bạc.)

6. What is the most interesting animal? – The most interesting animal is the Delacour’s Langur.

(Con vật thú vị nhất là gì? – Con vật thú vị nhất là Voọc Delacour.)

Find and correct the mistakes (Tìm và sửa lỗi sai)

1. This is the more wonderful book she has ever read.

2. Bao is the good doctor in this hospital.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest in my house.

5. I am the most tallest in my class.

Key

1. more ➔ most (so sánh nhất)

2. good ➔ best (so sánh nhất)

3. richer ➔ richest (so sánh nhất vì có the)

4. biggest ➔ the biggest (so sánh nhất nên phải có “the” trước tính từ)

5. most tallest ➔ tallest (tall là tính từ ngắn vần không dùng “most” trong so sánh nhất)

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần phân biệt các dạng tính từ như sau:

Short adjectives: dull, slow, ugly, safe, big, hot, …

Long adjectives: beautiful, intelligent, expensive, colorful, …

Irregular

– bad ⇒ the worst

– good ⇒ the best

– far ⇒ the furthest/ the farthest

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 – Language focus 1 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 6 Chân trời sáng tạo Language focus 1 – Ngữ pháp 1.

 • Câu 1:
  Choose the best answer

  She ______________a teacher.

  • A.
   are
  • B.
   is
  • C.
   am
  • D.
   be
 • Câu 2:

  At the moment, my sisters____________volleyball.

  • A.
   play
  • B.
   plays
  • C.
   is playing
  • D.
   are playing
 • Câu 3:

  Now my brother _______________soccer.

  • A.
   is playing
  • B.
   play
  • C.
   plays
  • D.
   played

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language focus 1 – Unit 3 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!