Lớp 6

Language Focus Unit 10 lớp 6 What’s the weather like?

Để giúp các em sử dụng thành thạo cấu trúc hỏi đáp về thời tiết hiện tại và diễn biến thời tiết ở một thời điểm trong tương lai, mời các em cùng nhau tham khảo nội dung bài học Language Focus của Unit 10 Tiếng Anh 6 Cánh diều dưới đây. Hi vọng đây sẽ là một bài học bổ ích cho các em.

1.1. Unit 10 lớp 6 Language Focus Task A

Listen and read. Then repeat the conservation and replace the words in blue (Nghe và đọc. Sau đó đọc lại đoạn hội thoại và thay thế các chữ màu xanh da trời)

Bạn đang xem: Language Focus Unit 10 lớp 6 What’s the weather like?

Tạm dịch

1.

Nadine: Hey Stig. Hôm nay thời tiết ở Thụy Điển thế nào?

Stig: Trời đang có tuyết. Ở đây vào mùa đông thì trời luôn luôn có tuyết.

2.

Nadine: Oh, vậy cậu đang làm gì đấy?

Stig: Tớ đang làm một điều hết sức thú vị.

3.

Nadine: Tuyệt vời đó. Cậu đang ở nhà à?

Stig: Không, tớ không đang ở nhà

4.

Nadine: Nào Stig, nói cho tớ biết cậu đang làm gì đi.

Stig: Tớ đang trượt tuyết

1.2. Unit 10 lớp 6 Language Focus Task B

Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation (Luyện tập với bạn học. Thay thế những cụm từ để tạo đoạn hội thoại cho riêng bạn)

Guide to answer

A: What’s the weather like in Hanoi today?

B: It’s cold. It is always cold in Hanoi in Winter

A: Oh. So, what are you doing now?

B: I am doing something interesting.

A: Cool! Are you at home?

B: No, I’m not

A:Come one. Tell me what you are doing.

B: I am taking photos

Tạm dịch

A: Thời tiết hôm nay ở Hà Nội như thế nào?

B: Thời tiết rất là lạnh. Vào mùa đông thời tiết luôn rất lạnh.

A: Ồ, vậy cậu đang làm gì đấy?

B: Tớ đang làm một thứ hết sức thú vị.

A: Tuyệt vời! Cậu đang ở nhà à?

B: Không, tớ đang không ở nhà.

A: Nào nói với tớ cậu đang làm gì nào?

B: Tớ đang đi chụp ảnh.

1.3. Unit 10 lớp 6 Language Focus Task C

Look at the weather chart. Complete the conversation. Listen and check your answers. Then practice with a partner (Nhìn và bảng thời tiết. Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Nghe và kiểm tra lại đáp án. Sau đó, luyện tập với với bạn cùng nhóm)

Hunter: What’s the weather like where you live?

Sarah: Well, in Perth, it’s always 1. (hot/cold) in January and February. That’s the 2. (summer/autumn) here.

Hunter: Really? So when is it winter in Australia?

Sarah: Well, winter is from 3. (June to September / November to January).

Hunter: In Ottawa, winter is from 4. (November to March / October to December). It’s always really 5. (cold / cool). Winters are long and snowy.

Sarah: Is it hot in the summer?

Hunter: Well, it’s sometimes hot, but it’s usually 6. (warm and sunny / cool and dry).

Guide to answer

1. hot

2. summer

3. June to September       

4. November to March

5. cold

6.cool and dry

Tạm dịch

Hunter: Thời tiết nơi bạn sống như thế nào vậy?

Sarah: Ừ, ở Perth thì thời tiết luôn luôn nóng vào tháng một và tháng 2. Thời điểm đó là mùa hè ở đây.

Hunter: Thật á? Vậy khi nào là mùa đông ở Australia?

Sarah: Mùa đông ở Australia là từ tháng 6 đến tháng 9.

Hunter: Ở Ottawa. Mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3. Lúc đó trời luôn luôn lạnh. Mùa đông thì dài và có tuyết.

Sarah: Mùa hè trời có nóng không?

Hunter: Nó thỉnh thoảng khá nóng, nhưng nó thường mát và khô. 

1.4. Unit 10 lớp 6 Language Focus Task D

What’s the weather like where you live? Answer the questions. Discuss your answers with a partner? (Thời tiết nơi bạn sống như thế nào? Trả lời các câu hỏi. Thảo luận câu trả lời của bạn với bạn của mình?)

Guide to answer

1. It’s warm.

2. It’s cold.

3. June is the hottest month and December is the coldest month.

4. No, it isn’t.

5. I will play soccer with my friends.

Tạm dịch

1. Vào tháng 3, thời tiết như thế nào? Thời tiết thì ấm.

2.Vào tháng 10, thời tiết như thế nào? Thời tiết thì lạnh.

3. Tháng nào là tháng nóng nhất và lạnh nhất? Tháng 6 là tháng nóng nhất và tháng 12 là tháng lạnh nhất.

4. Vào tháng 8, thời tiết có thường ấm và nắng không? Không.

5. Nếu ngày mai trời ấm, cậu định làm gì? Tớ sẽ đi đá bóng với bạn của mình

1.5. Unit 10 lớp 6 Language Focus Task E

What’s the weather like in South Africa tomorrow. Student A: Look at the weather map below. Student B: Turn to page 136. Ask and answer questions to complete the temperatures and weather conditions on your map (Thời tiết ở Nam Phi ngày mai như thế nào. Học sinh A: Nhìn vào sơ đồ thời tiết dưới đây. Học sinh B: Mở sang trang 136.  Hỏi và trả lời  câu hỏi để hoàn thành về nhiệt độ và điệu kiện thời tiết ở bản đồ)

(Picture in page 103)

(Picture in page 136)

Guide to answer

1. windy – 16°

2. windy – 14 °

3. sunny – 16°

4. rainy – 16°

5. stormy – 12°

6. rainy – 22°

7. rainy – 22°

8. rainy – 22°

Tạm dịch

1. gió – 16°

2. gió – 14°

3. nắng – 16°

4. mưa – 16°

5. bão tố – 12°

6. mưa – 22°

7. mưa – 22°

8. mưa – 22°

Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau)

1. ………… the weather like today?

2. ………. the weather be hot tomorow?

3. What’s the weather like ……….. summer?

4. ……… is the coldest season in a year.

5. Is it good …… swim in summer?

6. July is the hottest ………..

Key

1. What’s the weather like today?

2. Will the weather be hot tomorow?

3. What’s the weather like in summer?

4. Winter is the coldest season in a year.

5. Is it good to swim in summer?

6. July is the hottest month.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cấu trúc hỏi đáp thời tiết hôm nay như thế nào như sau:

 • What’s the weather like today? ⇒ It’s ….
 • What’s the weather like in summer?⇒ It’s always ….
 • Will the weather be …. tomorow? ⇒ It will be ….
 • Is it good to ……. in summer?
 • How …….. is it?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 – Language Focus chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 6 Cánh diều Language Focus – Ngữ pháp.

 • Câu 1:
  Choose the correct answer

  …….. hot is it? It’s 30 degrees.

  • A.
   How
  • B.
   What
  • C.
   When
  • D.
   Why
 • Câu 2:

  ……… the weather be cold tomorrow?

  • A.
   Is
  • B.
   Are
  • C.
   Do
  • D.
   Will
 • Câu 3:

  ………… the weather like today? It’s hot.

  • A.
   What
  • B.
   How
  • C.
   What’s
  • D.
   How’s

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus – Unit 10 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!