Lớp 6

Lịch sử và Địa lí 6 Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của VN thời bắc thuộc – Cánh Diều

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 6 tài liệu Lịch sử và Địa lí 6 Bài 14: CSCT của các TĐPKPB và chuyển biến KT-XH-VH của VN thời bắc thuộc SGK Cánh diều. Nhằm mục đích giúp các em học sinh có thể tìm hiểu kĩ hơn nội dung bài học, nắm vững kiến thức tốt hơn. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích nhiều cho các em. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

1.1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

*Chính sách cai trị về chính trị

Bạn đang xem: Lịch sử và Địa lí 6 Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của VN thời bắc thuộc – Cánh Diều

– Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc

– Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc.

*Chính sách bóc lột về kinh tế

Trong thời kì Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc và chính quyền  đô hộ chủ yếu bóc lột về kinh tế bằng các hình thức:

+ Sử dụng chế độ tô thuế

+ Bắt cống nạp sản vật quý (ngọc minh cơ, sừng tê, ngà voi, đồi mồi…)

+ Nắm độc quyền về sắt và muối đối với người Việt

*Chính sách cai trị về văn hóa

– Chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

+ Mở trường lớp dạy chữ Hán

+ Áp dụng luật Hán

+ Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc.

1.2. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa trong thời kì Bắc thuộc

*Những chuyển biến về kinh tế

– Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành… vào trong trồng trọt và chăn nuôi.

– Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

– Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía…

*Những chuyển biến về xã hội và văn hóa

– Tổ chức xã hội thay đổi rõ rệt: Quan lại đô hộ, Địa chủ Hán và Hào trưởng Việt, nông dân công xã, nông dân lệ thuộc, nô tì.

– Truyền bá tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và phong tục của người Hán vào ngày càng nhiều.

2.1. Câu hỏi mở đầu

Trong hơn một nghìn năm đô hộ Việt Nam, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thi hành chính sách như thế nào? Tình hình kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam có chuyển biến ra sao?

Hướng dẫn giải:

Dựa vào thông tin trong bài họcchỉ ra các chính sách các triều đại phong kiến phương Bắc đã thi hành lưu ý các mục:

+ Chính trị

+ kinh tế

+ văn hóa

– Tác động của những chính sách đó.

Lời giải chi tiết:

Chính sách:

– Về chính trị: 

+ Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc

+ Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc.

– Về kinh tế:

+ Sử dụng chế độ tô thuế

+ Bắt cống nạp sản vật quý (ngọc minh cơ, sừng tê, ngà voi, đồi mồi…)

+ Nắm độc quyền về sắt và muối đối với người Việt

– Về văn hóa:

+ Mở trường lớp dạy chữ Hán

+ Áp dụng luật Hán

Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục,…

Tác động:

– Về kinh tế:

+ Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành… vào trong trồng trọt và chăn nuôi.

+ Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

+ Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía…

–  Về văn hóa, xã hội:

+ Tổ chức xã hội thay đổi rõ rệt: Quan lại đô hộ -> Địa chủ Hán và Hào trưởng Việt -> nông dân công xã -> nông dân lệ thuộc -> nô tì.

+ Truyền bá tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và phong tục của người Hán vào ngày càng nhiều.

2.2. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

Câu 1

Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích gì?

Hướng dẫn giải:

Dựa vào chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc

Lời giải chi tiết:

Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích đồng hóa dân ta về mọi mặt…

Câu 2

Nêu chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người Việt thời Bắc thuộc.

Hướng dẫn giải:

Dựa vào chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc

Lời giải chi tiết:

– Chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

+ Mở trường lớp dạy chữ Hán

+ Áp dụng luật Hán

+ Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc.

Câu 3

Chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc thể hiện như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Dựa vào chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

Lời giải chi tiết:

Chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc thể hiện:

– Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc

– Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc.

Câu 4

Các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì?

Hướng dẫn giải:

Dựa vào chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

Lời giải chi tiết:

Các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích dễ cai trị và dần dần thu phục người Việt.

Câu 5

Dựa vào các hình 14.4, 14.5 và đọc các thông tin tư liệu trên, hãy liệt kê những hình thức bóc lột chủ yếu của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Hướng dẫn giải:

Quan sát thông tin và hình ảnh

Lời giải chi tiết:

Những hình thức bóc lột chủ yếu của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

+ Sử dụng chế độ tô thuế

+ Bắt cống nạp sản vật quý (ngọc minh cơ, sừng tê, ngà voi, đồi mồi…)

+ Nắm độc quyền về sắt và muối đối với người Việt.

2.3. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa trong thời kì Bắc thuộc

Quan sát các hình 14.6 và 14.7 và đọc thông tin, hãy cho biết những chuyển biến về kinh tế của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.

 

Hướng dẫn giải:

Dựa vào những chuyển biến về kinh tế của người Việt trong thời kì Bắc thuộc

Lời giải chi tiết:

Những chuyển biến về kinh tế của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc

+ Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành… vào trong trồng trọt và chăn nuôi.

+ Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

+ Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía…

 Luyện tập

Sau bài học này, các em có thể đạt được những yêu cầu sau:

+ Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.
+ Nhận biết được một số chuyển biến liên quan về kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều Chương 6 Bài 14 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Đâu là chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến thời bắc thuộc với nước ta?

  • A.
   Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc
  • B.
   Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc.
  • C.
   Cả A và B
  • D.
   Đáp án khác
 • Câu 2:

  Theo sơ đồ tổ chức chính quyền của Nhà Hán ở Châu Giao thì đứng đầu mỗi châu là?

  • A.
   Đứng đầu là viên thứ sử người Việt
  • B.
   Đứng đầu là viên thứ sử người Hán
  • C.
   Đứng đầu là viên thái thú người Việt
  • D.
   Đứng đầu là viên thái thú người Hán
 • Câu 3:

  Đứng đầu mỗi quận gọi là gì?

  • A.
   Viên thứ sử
  • B.
   Quận trưởng
  • C.
   Viên Thái Thú
  • D.
   Thừa tướng

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều Chương 6 Bài 14 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Hỏi đáp Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của VN thời bắc thuộc

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử và Địa Lí Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!