Tổng hợp

Ngày Hoàng đạo tháng 1 năm 2022, ngày tốt tháng 1 năm 2022

Ngày Hoàng đạo tháng 1 năm 2022, ngày tốt tháng 1 năm 2022 dương lịch là ngày nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết ngày nào là ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 1/2022 nhé, từ đó lựa chọn được ngày hoàng đạo để thực hiện các công việc quan trọng như cưới hỏi, khai trương, làm nhà, đào móng, mua xe…

Ngày tốt tháng 1 năm 2022 – Ngày đẹp tháng 1 năm 2022 Dương lịch

Ngày tốt, ngày đẹp là ngày có trường năng lượng may mắn, cát lợi tạo nên sự thuận lợi, hanh thông, viên mãn khi gia chủ tiến hành công việc quan trọng nào đó. Dưới đây là danh sách các ngày tốt, ngày đẹp trong tháng 1 Dương lịch năm 2022 cùng với giờ hoàng đạo, tuổi hợp, tuổi khắc, việc nên làm và không nên làm, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Ngày Hoàng đạo tháng 1 năm 2022, ngày tốt tháng 1 năm 2022

Ngày 2/1/2022 Dương lịch (tức ngày 30/11/2021 Âm lịch)

 • Ngày Ất Mão, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h).
 • Tuổi hợp: Mùi, Hợi.
 • Tuổi khắc: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu.
 • Việc nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ.
 • Việc không nên làm: Mở kho, xuất hàng.

Ngày 4/1/2022 Dương lịch (tức ngày 2/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Đinh Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp: Sửu, Dậu.
 • Tuổi khắc: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Sửu.
 • Việc nên làm: Cúng tế, san đường, sửa tường
 • Việc không nên làm: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày 7/1/2022 Dương lịch (tức ngày 5/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Canh Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp: Tý, Thìn.
 • Tuổi khắc: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ.
 • Việc nên làm: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.
 • Việc không nên làm: Cầu phúc, cầu tự, giải trừ.

Ngày 9/1/2022 Dương lịch (tức ngày 7/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Nhâm Tuất, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp: Dần, Ngọ.
 • Tuổi khắc: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần.
 • Việc nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài.
 • Việc không nên làm: Cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, đổ mái, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày 10/1/2022 Dương lịch (tức ngày 8/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Quý Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)
 • Tuổi hợp: Mão, Mùi.
 • Tuổi khắc: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu.
 • Việc nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng.
 • Việc không nên làm: Mở kho, xuất hàng.

Ngày 13/1/2022 Dương lịch (tức ngày 11/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Bính Dần, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp: Ngọ, Tuất.
 • Tuổi khắc: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.
 • Việc nên làm: Cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả.
 • Không nên làm các việc: Cúng tế, xuất hành, sửa bếp, mở kho, xuất hàng.

Ngày 14/1/2022 Dương lịch (tức ngày 12/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Đinh Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h).
 • Tuổi hợp: Mùi, Hợi.
 • Tuổi khắc: Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi.
 • Việc nên làm: Cúng tế, san đường.
 • Việc không nên làm: Cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày 19/1/2022 Dương lịch (tức ngày 17/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Nhâm Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp: Tý, Thìn.
 • Tuổi khắc: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân.
 • Việc nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài.
 • Việc không nên làm: Giải trừ, chữa bệnh, san đường, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày 21/1/2022 Dương lịch (tức ngày 19/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Giáp Tuất, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp: Dần, Ngọ.
 • Tuổi khắc: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất.
 • Việc nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài.
 • Việc không nên làm: Giải trừ, san đường, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày 22/1/2022 Dương lịch (tức ngày 20/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Ất Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp: Mão, Mùi.
 • Tuổi khắc: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi.
 • Việc nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sửa bếp, đào đất, an táng, cải táng
  Việc không nên làm: Giao dịch, đổ mái.

Ngày 25/1/2022 Dương lịch (tức ngày 23/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Mậu Dần, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp: Ngọ, Tuất.
 • Tuổi khắc: Canh Thân, Giáp Thân.
 • Việc nên làm: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng.
 • Việc không nên làm: Họp mặt, động thổ, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất.

Ngày 26/1/2022 Dương lịch (tức ngày 24/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Kỷ Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h).
 • Tuổi hợp: Mùi, Hợi.
 • Tuổi khắc: Tân Dậu, Ất Dậu.
 • Việc nên làm: Cúng tế, san đường, sửa tường.
 • Việc không nên làm: Cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ,động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày 28/1/2022 Dương lịch (tức ngày 26/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Tân Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp: Sửu, Dậu.
 • Tuổi khắc: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ.
 • Việc nên làm: Cúng tế, an táng, cải táng.
  Việc không nên làm: Cầu phúc, cầu tự, ban lệnh, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất.

Ngày 31/1/2022 Dương lịch (tức ngày 29/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Giáp Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp: Tý, Thìn.
 • Tuổi khắc: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý.
 • Việc nên làm: Cúng tế, giải trừ, san đường, sửa tường.
 • Việc không nên làm: Cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày đẹp tháng 1/2022 và những việc nên làm

 • Ngày đẹp tháng 1 năm 2022 để mua xe: 2/1, 10/1, 13/1, 14/1, 22/1, 26/1.
 • Ngày đẹp về nhà mới tháng 1 năm 2022: 10/1, 13/1, 14/1, 19/1, 22/1, 26/1, 31/1.
 • Ngày đẹp mở hàng, khai trương tháng 1 năm 2022: 8/1, 10/1, 12/1, 14/1, 22/1, 26/1.
 • Ngày đẹp tháng 1 năm 2021 để cưới: 10/1, 18/1, 28/1, 31/1.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được ngày tốt, ngày đẹp trong tháng 1/2022 và những việc nên làm, không nên làm. Các bạn có thể tham khảo thêm bài Ngày Hoang đạo tháng 2 năm 2022, ngày đẹp tháng 2/2022 để xem lịch tháng 2/2022.

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!