Lớp 6

Pronunciation Unit 5 lớp 6 I like fruit!

Bài học Pronunciation – Unit 5 Tiếng Anh 6 Cánh diều dưới đây giúp các em cải thiện kĩ năng phát âm và phân biệt ba trường hợp khác nhau của những từ có đuôi “-s/es” kết thúc trong một từ. Mời các em tham khảo nội dung bài học bên dưới!

1.1. Unit 5 lớp 6 Pronunciation Task A

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Bạn đang xem: Pronunciation Unit 5 lớp 6 I like fruit!

1. s, drinks

2. s, bananas

3. s, glasses

Tạm dịch

1. s, thức uống

2. s, chuối

3. s, kính

1.2. Unit 5 lớp 6 Pronunciation Task B

Complete the chart. Use the words in the box. Then listen and check your answers (Hoàn thành bảng sau, sử dụng những từ đã cho, nghe và kiểm tra lại đáp án)

Guide to answer

Tạm dịch

1.3. Unit 5 lớp 6 Pronunciation Task C

Work with a partner. Take turns to read the words in B (Làm việc với bạn. Thay phiên nhau đọc những từ ở phần B)

Guide to answer

Luyện tập thực hành với các bạn trên lớp đọc lại các từ ở bài B

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others (Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ khác)

1. A. meets B. shops C. trucks D. goods

2. A. inventions B. lives C. kicks D. knows

3. A. coughs B. figures C. bosses D. wishes

4. A. finds B. mouths C. mopes D. chips

5. A. sings B. speaks C. gains D. opens

6. A. soups B. cuts C. boys D. wreaths

7. A. laughs B. misses C. ploughs D. signs

8. A. engages B. strikes C. paths D. mopes

9. A.reaches B. watches C. girls D .teaches

10. A. works B. begins C. develops D. shops

Key

1 – D; 2 – C; 3 – C; 4 – A; 5 – B; 6 – C; 7 – D; 8 – A; 9 – C; 10 – B

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần luyện tập cách phát âm với đuôi “-s” tận cùng như sau:

 • Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -p, -k, -t, -f. …
 • Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce. …
 • Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 – Pronunciation chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 6 Cánh diều Pronunciation – Phát âm.

 • Câu 1:
  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: works, begins, develops, shops

  • A.
   works
  • B.
   begins
  • C.
   develops
  • D.
   shops
 • Câu 2:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: reaches, watches, girls, teaches.

  • A.
   reaches
  • B.
   watches
  • C.
   girls
  • D.
   teaches
 • Câu 3:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: engages, strikes, paths, mopes

  • A.
   engages
  • B.
   strikes
  • C.
   paths
  • D.
   mopes

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Pronunciation – Unit 5 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!