Lớp 6

Reading Unit 1 lớp 6 Towns and Cities

Phần Reading của Unit 1 Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo sẽ giúp em hiểu hơn về cuộc sống trên biển thông qua phần miêu tả của một con tàu hải trình. Các em hãy cùng làm các bài tập để nâng cao khả năng đọc hiểu của mình nhé!

THINK! Where do you think is a good place for a holiday? Why?

Bạn đang xem: Reading Unit 1 lớp 6 Towns and Cities

(Hãy nghĩ xem! Em nghĩ nơi nào là thích hợp cho một kỳ nghỉ? Tại sao?)

on a cruise ship                      in a city                         by the sea

Guide to answer

In my opinion, the good place for a holiday is by the sea. Because I like walking along the beach, swimming and building sandcastles.

(Theo em, nơi thích hợp cho kỳ nghỉ là gần biển. Bởi vì em thích đi dạo dọc bờ biển, bơi và xây lâu đài cát.)

1.1. Unit 1 Lớp 6 Reading Task 1

Look at the photos. What do you think are the answers to questions 1-3? Read and check.

(Nhìn các bức ảnh. Em nghĩ câu trả lời cho câu hỏi 1 – 3 là gì? Đọc và kiểm tra.)


1. Is there a school and a library on the ship?

2. Are there any swimming pools?

3. How many cafés and restaurants are there on the ship?

Guide to answer

1. There isn’t a school, but there’s a library.

2. Yes. There are five swimming pools.

3. There are twenty cafes and restaurants.

Tạm dịch

1. Có trường học hay thư viện trên tàu không? – Không có trường học, nhưng có thư viện.

2. Có hồ bơi nào không? – Có. Có 5 hồ bơi.

3. Có bao nhiêu quán cà phê và nhà hàng trên tàu? – Có 20 quán cà phê và nhà hàng.

Tạm dịch bài đọc

THÀNH PHỐ TRÊN BIỂN

Hãy tưởng tượng một khách sạn năm sao với đồ ăn ngon và phòng nghỉ thoải mái. Hãy tưởng tượng một quảng trường, các cửa hàng, rạp chiếu phim và nhà hát. Hãy tưởng tượng tất cả những điều này trên một con tàu rất lớn: Oasis of the Seas.

Hơn 2.000 người làm việc trên Oasis of the Seas, và có khoang tàu cho 6.360 hành khách. Có rất nhiều người, và họ thưởng thức rất nhiều món ăn trong hai mươi quán cà phê và nhà hàng của con tàu. Có 250 đầu bếp!

Đây là con tàu đầu tiên có công viên. Công viên này được gọi là Công viên Trung tâm và có 50 cây thật và 12000 thực vật. Nếu bạn thích thể thao, ở đây cũng có năm hồ bơi và có khu thể thao thú vị với môn leo tường . Nếu bạn thích đọc sách, có một thư viện, nhưng hãy yên tâm – không có trường học nào trên tàu đâu!

1.2. Unit 1 Lớp 6 Reading Task 2

Read the Skills Strategy. Then read and listen to the text and answer the questions.

(Đọc Chiến lược kỹ năng. Sau đó đọc và nghe văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. What’s the name of the ship?

2. How many people work on the ship?

3. How many chefs are there on the ship?

4. Is this the only ship with a park?

5. What’s in the sports area?

Guide to answer

1. It’s Oasis of the Seas.

2. More than 2,000 people work on the ship.

3. There are 250 chefs.

4. Yes, it is.

5. There’s a climbing wall in the sports area.

Tạm dịch

1. Tên của con tàu này là gì?

Con tàu tên là Oasis of the sea.

2. Có bao nhiêu người làm việc trên tàu?

Hơn 2000 người làm việc trên thuyền

3. Có bao nhiêu  đầu bếp ở trên thuyền?

Có 250 đầu bếp

4. Đây là con tàu duy nhất có công viên phải không?

Đúng vậy.

5. Có gì trong khu thể thao?

Có một bức tường leo núi trong khu thể thao.

1.3. Unit 1 Lớp 6 Reading Task 3

VOCABULARY PLUS: Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text.

(Từ vựng bổ sung: Hãy sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ in màu xanh trong văn bản.)

Guide to answer

– fantastic (a): thú vị

– comfortable (a): thoải mái

– carbins (n): khoang tàu

– passengers (n): hành khách

– chefs (n): đầu bếp

– swimming pools (n.phr): hồ bơi

– climbing walls (n.phr): những bức tường giả địa hình núi để leo

1.4. Unit 1 Lớp 6 Reading Task 4

USE IT! Work in pairs. Is the Oasis of the Seas a good place for a holiday? Why / Why not?

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Oasis of the Sea có phải là nơi thích hợp cho kỳ nghỉ không? Tại sao?/ Tại sao không?)

Guide to answer

I think, the Oasis of the Sea is a great place for a holiday because you can enjoy fantastic food and take part in a lot of activities like swimming, climbing and reading.

Tạm dịch

Tôi nghĩ, Oasis of the Sea là một nơi tuyệt vời cho một kỳ nghỉ vì bạn có thể thưởng thức những món ăn tuyệt vời và tham gia rất nhiều hoạt động như bơi lội, leo núi và đọc sách.

Read the following passage and do the tasks below (Đoạc đoạn văn sau và làm các bài tập bên dưới)

Los Angeles, California is the most exciting city in the USA. It’s got Hollywood, Disneyland, fantastic beaches and LA Dodgers baseball team. But it was not always exciting. In 1990, it was smaller and quieter, and Hollywood was a small village. The film studios came; the village of Hollywood changed a lot. Today, this city is becoming more popular and famous in the world. It’s got more than 2,000 stars on it. In Los Angeles, it’s always sunny and there are a lot of attractions: shopping centers, theaters, museums, parks,… It is one of the best cities in the world.

A. True or False :

1. Hollywood’s got more than 2,000 stars on it.

2. Los Angeles was very large and noisy in the past.

B. Answer the questions :

3. Where is Hollywood?

__________________________________________________________

4. What’s the weather like in Los Angeles?

__________________________________________________________

5. Are there beaches in Los Angeles?

__________________________________________________________

Key

A. True (T) or False (F):

1.T; 2.F;

B. Answer the questions:

1. It is in Los Angeles./ In Los Angeles.

2. It’s always sunny./ always sunny.

3. Yes./Yes, there are

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và ghi nhớ các từ vựng sau đây:

 • fantastic (a): thú vị
 • comfortable (a): thoải mái
 • carbins (n): khoang tàu
 • passengers (n): hành khách
 • chefs (n): đầu bếp
 • swimming pools (n.phr): hồ bơi
 • climbing walls (n.phr): những bức tường giả địa hình núi để leo

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo Reading – Đọc hiểu.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

  Thanh is a student. He’s 12 years old. He studies at Yen Hoa primary school. He usually leave home for school at 6.30 a.m. He lives quite near the school, so he usually walks to school with some of his friends. But today his father is driving him to school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry and English. At school, he often plays volleyball with his best friends.

  What does Thanh do?

  • A.
   a pupil
  • B.
   teacher
  • C.
   farmer
  • D.
   doctor
 • Câu 2:

  What time does he usually go to school?

  • A.
   At a quarter to six
  • B.
   At a quarter past six
  • C.
   At haft past six
  • D.
   At six twenty
 • Câu 3:

  Why does he walk go to school on foot?

  • A.
   Because he likes walking.
  • B.
   Because he doesn’t have a bike.
  • C.
   Because his house is quite near his school.
  • D.
   Because his mother want it.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading – Unit 1 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!