Lớp 6

Reading Unit 5 lớp 6 I like fruit!

Bài học Reading – Unit 5 Tiếng Anh 6 Cánh diều cung cấp cho các em những khám phá mới lạ về thế giới thực phẩm ở dưới đại dương bí ẩn. Từ đó, giúp các em có thể hoàn thành tốt các bài tập và bổ sung thêm nhiều từ vựng và cấu trúc hay. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học bên dưới!

1.1. Unit 5 lớp 6 Reading Task A

Look at the photos. What are these photos made from? Check (v) the correct answer (Nhìn vào các bức ảnh trên. Các bức ảnh này được làm từ gì? Chọn đáp án đúng)

Bạn đang xem: Reading Unit 5 lớp 6 I like fruit!

– Animal

– Food

– Paper

FOODSCAPES

Carl Warner takes photos of interesting things. He also makes beautiful landscapes using food. These are called “foodscapes”. It takes Warner four or five days to make each foodscape. Look carefully at the photo with sea animals. What do you see? There’s an ocean with a lot of fish and rocks. There’s seaweed, and there are sea animals. There’s also sand. But what are the fish made from? The fish are made from fruit. There’s an island and some trees. The trees are made from pineapples. In fact, it’s all made from food—fruit and vegetables! What other foods do you see in the photo? Do you see apples and oranges? Now look at the photo with Warner. What foods do you see in that photo?

Guide to answer

– Food (Thức ăn)

Tạm dịch

FOODSCAPES

Carl Warner thích chụp những bức ảnh về các thứ thú vị. Anh ấy còn tạo ra những cảnh vật được làm từ thức ăn. Đó được gọi là “foodscapes”. Warner tốn 4 đến 5 ngày để tạo ra một cảnh được làm từ đồ ăn. Nhìn kĩ vào bức tranh động vật biển. Bạn thấy điều gì? Biển với rất nhiều cá và đá. Có cả rong biển và các loài động vật biển. Còn có cả cát nữa. Tuy nhiên, những con cá được làm từ gì? Những chú cá được làm từ hoa quả. Có một hòn đảo và những cái cây. Cây được làm từ những quả dứa. Thật ra là chúng đều được làm bởi thức ăn, hoa quả và rau. Còn loại đồ ăn nào bạn nhìn thấy được trong bức ảnh không? Bạn có nhìn thấy táo và cam không? Bây giờ hãy nhìn vào bức tranh của Warner. Bạn nhìn thấy những loại đồ ăn nào?

1.2. Unit 5 lớp 6 Reading Task B

Read the article quickly. Underline the food words (Đọc nhanh đoạn văn trên, gạch chân các từ chỉ đồ ăn)

Guide to answer

Fish, seaweed, pineapple, fruit, vegetables, apples, oranges

FOODSCAPES

Carl Warner takes photos of interesting things. He also makes beautiful landscapes using food. These are called “foodscapes”. It takes Warner four or five days to make each foodscape. Look carefully at the photo with sea animals. What do you see? There’s an ocean with a lot of fish and rocks. There’s seaweed, and there are sea animals. There’s also sand. But what are the fish made from? The fish are made from fruit. There’s an island and some trees. The trees are made from pineapples. In fact, it’s all made from food – fruit and vegetables! What other foods do you see in the photo? Do you see apples and oranges? Now look at the photo with Warner. What foods do you see in that photo?

Tạm dịch

FOODSCAPES

Carl Warner thích chụp những bức ảnh về các thứ thú vị. Anh ấy còn tạo ra những cảnh vật được làm từ thức ăn. Đó được gọi là “foodscapes”. Warner tốn 4 đến 5 ngày để tạo ra một cảnh được làm từ đồ ăn. Nhìn kĩ vào bức tranh động vật biển. Bạn thấy điều gì? Biển với rất nhiều cá và đá. Có cả rong biển và các loài động vật biển. Còn có cả cát nữa. Tuy nhiên, những con cá được làm từ gì? Những chú cá được làm từ hoa quả. Có một hòn đảo và những cái cây. Cây được làm từ những quả dứa. Thật ra là chúng đều được làm bởi thức ăn, hoa quả và rau. Còn loại đồ ăn nào bạn nhìn thấy được trong bức ảnh không? Bạn có nhìn thấy táo và cam không? Bây giờ hãy nhìn vào bức tranh của Warner. Bạn nhìn thấy những loại đồ ăn nào?

1.3. Unit 5 lớp 6 Reading Task C

Discuss with a partner. Look at the photo with Warner. Think of a title for the photo (Thảo luận với bạn cùng nhóm, nhìn vào bức tranh của Warner. Nghĩ tiêu đề cho đoạn văn trên)

Guide to answer

– Food ocean

– Food world

Tạm dịch

– Đại dương thực phẩm

– Thế giới thực phẩm

Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau)

– Carl Warner takes photos of ……….. things. He also makes beautiful landscapes using ………..

– Foodscapes takes Warner four or ………. days to make each foodscape.

– There’s an ocean with a lot of ……. and ……….

– There’s …………, and there are sea animals. There’s also ………..

Key

– Carl Warner takes photos of interesting things. He also makes beautiful landscapes using food.

– Foodscapes takes Warner four or five days to make each foodscape.

– There’s an ocean with a lot of fish and rocks.

– There’s seaweed, and there are sea animals. There’s also sand.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã được củng cố kĩ năng đọc hiểu thông qua một đoạn văn ngắn về lễ hội sinh đôi. Một số từ vựng các em cần lưu ý như sau:

 • seaweed: rong biển
 • pineapple: dứa
 • landscapes: phong cảnh

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 6 Cánh diều Reading – Đọc hiểu.

 • Câu 1:
  Read the text and choose the answer that you think fits best according to the text

  Maria doesn’t usually eat breakfast. She just has a cup of coffee. She doesn’t eat anything until eleven o’clock. Then she has a biscuit and a glass of milk. For lunch she usually has a salad. That’s at about two o’clock. She has dinner at about 6.30. She’s vegetarian, so she doesn’t eat meat or fish. She eats cheese and eggs and things like that. She has a glass of water or fruit juice with her meal.

  On the weekend she usually goes to restaurant in the evening. She can get vegetarian meals in a lot of restaurants and pubs now. She likes Indian food because it has a lot of things for vegetarians.

  Maria drinks _____________ in the morning.

  • A.
   a glass of mineral water
  • B.
   a cup of coffee
  • C.
   a cup of tea
  • D.
   a glass of orange juice
 • Câu 2:

  She has a salad for __________.

  • A.
   breakfast
  • B.
   lunch
  • C.
   dinner
  • D.
   B & C
 • Câu 3:

  She eats ____________.

  • A.
   fish
  • B.
   beef
  • C.
   pork
  • D.
   vegetables

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading – Unit 5 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!