Lớp 6

Reading Unit 7 lớp 6 Can you do this?

Bài học Reading – Unit 7 Tiếng Anh 6 Cánh diều hướng dẫn các em đọc hiểu về một đoạn văn hấp dẫn về các khả năng đặc biệt, thông minh của động vật. Bên cạnh đó, các em còn có thực hành nhiều dạng bài tập đọc hiểu khác nhau. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học bên dưới!

1.1. Unit 7 lớp 6 Reading Task A

Read the article quickly. What’s special about Kanzi? (Đọc nhanh đoạn văn trên. Điều đặc biệt của Kanzi là gì?)

Bạn đang xem: Reading Unit 7 lớp 6 Can you do this?

a. He can write

b. He can speak English

He can communicate with humans

Animal smarts

This is Kanzi, a bonobo chimpanzee. Bonobo chimpanzees are from Africa. There are only about 10,000 to 50,000 bonobos in the world today.

Kanzi lives in a zoo in the United States. He is very smart. He can communicate with humans.

Kanzi can understand about 3000 English words. He can’t speak, but he can use the computer to say about 500 words. He points to pictures on a computer to say these words. He uses between 30 and 40 words everyday.

Kanzi can also make a fire and cook marshmallows. He knows that fires are hot. Kanzi can’t sing, but he can play the piano. Kanzi teaches his son Teco. Now Teco can use a computer, just like Kanzi.

Tạm dịch

Sự thông minh của động vật

Đây là Kanzi, một con tinh tinh bonobo. Tinh tinh bonobo đến từ Châu Phi. Ngày nay, trên thế giới chỉ còn khoảng 10000 dến 50000 cá thể tinh tinh bonobo.

Kanzi sống ở một sở thú ở Mỹ. Nó rất là thông minh và có thể giao tiếp với con người.

Kanzi có thể hiểu 3000 tiếng Anh. Nó không thể nói, tuy nhiên nó có thể dùng máy tính để nói khoảng 500 từ. Nó chỉ vào bức tranh ở trên máy tính để nói những từ đấy. Nó sử dụng khoảng 30 đến 40 từ mỗi ngày.

Kanzi cũng có thể tạo ra lửa và nấu kẹo dẻo. Nó còn biết lửa thì nóng. Kanzi không thế hát, nhưng nó có thể chơi piano. Kanzi dạy con trai của nó Teco. Bây giờ Teco cũng có thể dùng được máy tính giống như Kanzi

Guide to answer

c. He can communicate with humans (Nó có thể giao tiếp với con người)

1.2. Unit 7 lớp 6 Reading Task B

Circle all the things Kanzi can do (Khoanh tròn những việc mà Kanzi có thể làm được)

Guide to answer

– He can communicate with humans.

– He can understand about 3000 English words.

– He can use the computer to say about 500 words.

– He can also make a fire and cook marshmallows.

– He can play the piano.

Tạm dịch

– Anh ấy có thể giao tiếp với con người.

– Anh ấy có thể hiểu khoảng 3000 từ Tiếng Anh.

– Anh ấy có thể sử dụng máy tính để nói khoảng 500 từ.

– Anh ấy cũng có thể nhóm lửa và nấu kẹo dẻo.

– Anh ấy có thể chơi piano.

1.3. Unit 7 lớp 6 Reading Task C

Read again. Where does Kanzi live? (Đọc lại một lần nữa. Kanzi sống ở đâu?)

Guide to answer

He lives in a zoo in the United States.

Tạm dịch

Nó sống ở một sở thú ở Mỹ.

Read these sentences and write T (True) or F (False) (Đọc các câu sau và viết T hay F)

1. There are only about 10,00 to 50,00 bonobos in the world today.

2. Kanzi can understand about 3000 English words.

3. Kanzi can’t also make a fire and cook marshmallows.

4. Now Teco and Kanzi can use a computer.

5. Bonobo chimpanzees are from Africa.

Key

1. F

2. T

3. F

4. T

5. T

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã được củng cố kĩ năng đọc hiểu thông qua một đoạn văn ngắn về sự thông minh của động vật. Một số từ vựng các em cần lưu ý như sau:

 • marshmallows: kẹo dẻo
 • chimpanzee: tinh tinh
 • smart: thông minh
 • communicate with sb: giao tiếp với ai

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 Cánh diều Reading – Đọc hiểu.

 • Câu 1:
  Choose the correct verbs to complete the sentences

  Do you often …………… exercises?

  • A.
   do
  • B.
   play
  • C.
   make
  • D.
   get
 • Câu 2:

  How often do you go swimming?

  • A.
   Running.
  • B.
   Liverpool.
  • C.
   No. Not really.
  • D.
   Three or four times a week.
 • Câu 3:

  What’s your favourite football team?

  • A.
   Liverpool.
  • B.
   Running.
  • C.
   Yes, I do.
  • D.
   Literature.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading – Unit 7 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!