Lớp 6

Reading Unit 7 lớp 6 Growing up

Mời các em cùng nhau tham khảo nội dung bài học Reading của Unit 7 Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo giúp các em phát triển kĩ năng đọc hiểu về những bức ảnh và món quà đặc biệt từ những bức ảnh của gia đình Munish.

1.1. Unit 7 Lớp 6 Reading Task 1

Look at the picture. What is special about it? Read and check your answer (Nhìn vào bức tranh. Nó có gì đặc biệt? Đọc và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Bạn đang xem: Reading Unit 7 lớp 6 Growing up

a. Munish made the picture when his daughter was eight years old.

b. Munish took 6,575 days to make the picture of his daughter.

c. Munish made the picture from 6,575 photos of his daughter.

Guide to answer

c. Munish made the picture from 6,575 photos of his daughter.

Tạm dịch

a. Munish thực hiện bức tranh khi con gái ông tám tuổi.

b. Munish đã mất 6.575 ngày để thực hiện bức tranh của con gái mình.

c. Munish đã thực hiện bức tranh từ 6.575 bức ảnh của con gái mình.

1.2. Unit 7 Lớp 6 Reading Task 2

Read and listen to the text and write True or False (Đọc và nghe đoạn văn rồi viết True hoặc False)

1. Munish didn’t take photos when Suman was sad.

2. Munish took a photo of his daughter at a different time every day.

3. Suman is quite different in the photos from one day to the next.

4. Suman was an adult when she received the present.

Guide to answer

1. F 

2. T

3. F (Suman didn’t change a lot)

4. T

Tạm dịch

1. Munish không chụp ảnh khi Suman buồn.

2. Munish đã chụp ảnh con gái của mình vào một thời điểm khác nhau mỗi ngày.

3. Suman hoàn toàn khác trong các bức ảnh từ ngày này sang ngày khác.

4. Suman đã trưởng thành khi cô ấy nhận được món quà.

1.3. Unit 7 Lớp 6 Reading Task 3

Check the meanings of the words in blue in the text (Kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh da trời trong văn bản)

Guide to answer

– took (take): chụp

– grew ( grow) : lớn lên

– changed (change): thay đổi

– collected (collect): sưu tập

– made (make): tạo ra

– gave (give): tặng

1.4. Unit 7 Lớp 6 Reading Task 4

Work in groups. What do you think of Munish’s special picture? Has your family got a lot of photos? (Làm việc nhóm. Bạn nghĩ gì về bức tranh đặc biệt của Munish? Gia đình bạn đã có nhiều ảnh không?)

Guide to answer

Munish’s special picture is the most beautiful picture I have ever seen. It’s mother’s love for her daughter. My family has got a lot of pictures.

Tạm dịch

Bức tranh đặc biệt của Munish là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó là tình yêu của mẹ dành cho con gái của mình. Gia đình tôi đã có rất nhiều hình ảnh.

Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng nhất)

1.  On 23 January 1996, Munish Bansal ………….. a photo of his new baby daughter Suman.

A. take

B. takes

C. took

2. Last weekend, I ………….. a present to my friend.

A. give

B. gives

C. gave

3. Last year, I ………… 100 old books.

A. collect

B. collected

C. collects

4. My Mom ……….  the cake last night.

A. made

B. maked

C. makes

5. I used to play soccer when I ……… young.

A. am

B. was

C. were

Key

1. C

2. C

3. B

4. A

5. B

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và ghi nhớ các từ vựng sau đây:

 • took (take): chụp
 • grew ( grow) : lớn lên
 • changed (change): thay đổi
 • collected (collect): sưu tập
 • made (make): tạo ra
 • gave (give): tặng

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 Chân trời sáng tạo Reading – Đọc hiểu.

 • Câu 1:
  Choose the correct word to complete the passage

  Peter wakes up at seven o’clock, but he doesn’t (1) ______ up until a quarter past seven. He (2) ______ a shower and gets dressed. (3) ______ breakfast, he cleans (4) ______ teeth. He leaves his house at eight o’clock and catches the train (5) ______ Manchester. On the train, he (6) ______ the newspaper and (7) ______ the crossword. He comes (8) ______ at about half (9) ______ six in the evening. After dinner, he washes up. Then he usually (10) ______ TV. He goes to bed at about 11.30.

  (1) ………….

  • A.
   gets
  • B.
   get
  • C.
   getting
  • D.
   got
 • Câu 2:

  (2) ………………..

  • A.
   takes
  • B.
   gets
  • C.
   puts
  • D.
   makes
 • Câu 3:

  (3) ……………..

  • A.
   So
  • B.
   But
  • C.
   After
  • D.
   Or

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading – Unit 7 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!