Lớp 11

Sinh học 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Trong bài học này các em được tìm hiểu về vai trò quan trọng của nitơ đối với thực vật và quá trình đồng hoá nitơ trong mô tế bào của thực vật. Qua đó các em áp dụng kiến thức vào thực tiễn chăm sóc cây trồng hợp lí hơn.

1.1. Vai trò sinh lí của nguyên tố Nitơ

Dấu hiệu thiếu nitơ

 • Vai trò điều tiết:

Tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào à ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của tế bào.

=> Nitơ có vai trò quyết định đến toàn bộ các quá trình sinh lý của cây trồng

1.2. Quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật

Sự đồng hoá Nitơ trong mô thực vật gồm 2 quá trình:

1.2.1. Quá trình khử nitrat:

 • Là quá trình chuyển hoá NO3– thành NH4+, có sự tham gia của Mo và Fe được thực hiện ở mô rễ và mô lá của thực vật diễn ra qua 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn1: NO3 được khử thành NO2 , cần có sự tham gia của enzim nitrat reductaza.

  • Giai đoạn 2: NO2 được khử thành NH4+ được xúc tác bởi enzim nitrit reductaza.

 • Sơ đồ:  NO3­­ (nitrat) → NO2 (nitrit) → NH4+ (amoni)

Quá trình khử nitơ

 • Hoạt động của 2 giai đoạn đều có liên quan chặt chẽ với hoạt động quang hợp và hô hấp của cây chủ, các quá trình này cung cấp cơ chất khử và năng lượng cần thiết cho hoạt động khử nitrat.

 • Điều kiện cho quá trình khử nitrat
  • Có các enzim đặc hiệu xúc tác cho các phản ứng
  • Có các lực khử mạnh
 • Ý nghĩa: nhằm hạn chế sự tích lũy nitrat trong các bộ phận của cây.

1.2.2. Quá trình đồng hoá NH4+ trong mô thực vật:

Theo 3 con đường:

 • Amin hoá trực tiếp các axit xêto tạo axit amin: Axit xêto + NH4→ Axit amin.

Ví dụ: Axit α-xetoglutaric + NH4+ + NADH→ Axit glutamic + H2O + NAD+

 • Chuyển vị amin: Axit amin + axit xêto → axit amin mới + axit xêto mới

Ví dụ: Axit glutamic + Axit piruvic → Alanin + Axit α-xetoglutaric

 • Hình thành amit: Là con đường liên kết phân tử NH3 với axit amin đicacboxilic: Axit amin đicacboxilic + NH4+→ amit

Vd: Axit glutamic + NH4+ → Glutamin

→ Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng

 • Đó là cách giải độc NH3 tốt nhất (NH3 tích luỹ lại sẽ gây độc cho tế bào)
 • Amit là nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

2. Luyện tập Bài 5 Sinh học 11

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được vai trò sinh lí của nguyên tố Nitơ.
 • Nêu được đặc điểm của quá trình đồng hóa Nitơ ở thực vật.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Đối với cây trồng, nguyên tố nitơ có chức năng

  • A.
   thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
  • B.
   tham gia quá trình quang hợp, thành phần của các xitocrom. 
  • C.
   duy trì cân bằng ion, nhân tố phụ tham gia tổng hợp diệp lục. 
  • D.
   thành phần của các xitocrom, nhân tố phụ gia của enzim.
 • Câu 2:

  Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng:

  • A.
   NH4+ và NO3
  • B.
   NO2, NH4+ và NO3
  • C.
   N2, NO2, NH4+ và NO3
  • D.
   NH3, NH4+ và NO3
 • Câu 3:

  Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được thực hiện:

  • A.
   chỉ trong mô rễ.
  • B.
   trong mô rễ, lá, và thân.
  • C.
   chỉ trong mô thân.
  • D.
   trong mô rễ và mô lá.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé! 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 5 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

3. Hỏi đáp Bài 5 Chương 1 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) bài tiếp theo nhé!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!