Lớp 6

The Real World Unit 3 lớp 6 Where’s the shark?

Để giúp các em tìm hiểu thông tin về Mariana Fuentes và hoàn thành các bài tập bên dưới, mời các em tham khảo nội dung bài học The Real World – Unit 3 Tiếng Anh 6 Cánh diều nhé!

1.1. Unit 3 lớp 6 The Real World Task A

Read the information about Mariana Fuentes. Then circle the correct answers (Đọc thông tin về Mariana Fuentes. Sau đó khoanh vào đáp án đúng)

Bạn đang xem: The Real World Unit 3 lớp 6 Where’s the shark?

1. Mariana studies (sea turtles / horses).

2. One of her favorite places is (the Torres Strait / France).

3. She looks after the turtle (on the beach / in the sea).

Guide to answer

1. Mariana studies sea turtles.

2. One of her favorite places is the Torres Strait.

3. She looks after the turtle on the beach.

Tạm dịch

1. Mariana nghiên cứu về các loại rùa biển.

2. Một trong những nơi cô ấy yêu thích là Torres Strait.

3. Cô ấy chăm sóc rùa trên bãi biển.

1.2. Unit 3 lớp 6 The Real World Task B

Listen. Circle T for True or F for False (Nghe. Chọn T nếu Đúng và F nếu Sai)

Guide to answer

1. T

2. F

3. F

4. T

Tạm dịch

1. Có bảy loại rùa biển.

2. Rùa biển luýt thực sự rất nhỏ.

3. Bò biển sống đến 100 năm.

4. Bò biển còn được gọi là bò biển.

Underline the uncountable noun in each group (Gạch chân danh từ không đếm được trong mỗi nhóm sau)

1. potato/ biscuit/ sugar/ cherry

2. coffee/ egg/ apple/ banana

3. cake/ olive/ cheese/ strawberry

4. sandwich/ burger/ pineapple/ meat

5. carrot/ milk/ lemon/ orange

Key

1. potato/ biscuit/ sugar/ cherry

2. coffee/ egg/ apple/ banana

3. cake/ olive/ cheese/ strawberry

4. sandwich/ burger/ pineapple/ meat

5. carrot/ milk/ lemon/ orange

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ một số từ vựng như sau:

 • sea turtles: loài rùa biển
 • sea cows: bò biển

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 – The Real World chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 6 Cánh diều The Real World – Thế giới chân thật.

 • Câu 1:
  Choose the correct answer

  The book is …………. the table.

  • A.
   in
  • B.
   on
  • C.
   next to
  • D.
   near
 • Câu 2:

  I would like ……………… cakes, please.

  • A.
   some
  • B.
   any
  • C.
   a
  • D.
   an
 • Câu 3:

  My cat is very fond _____ fish.

  • A.
   in
  • B.
   on
  • C.
   at
  • D.
   of

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp The Real World – Unit 3 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!