Lớp 6

The Real World Unit 9 lớp 6 What are you doing?

Nội dung bài học The Real World – Unit 9 Tiếng Anh 6 Cánh diều sẽ cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về về một trong những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới trong việc chế tạo robot – Robert Wood cũng như thông tin về Microrobot. Để giúp các em hiểu sâu hơn, mời các em theo dõi nội dung bài học bên dưới nhé!

1.1. Unit 9 lớp 6 The Real World Task A

Look at the photo below and the caption. What’s a “microrobot”? (Nhìn vào bức tranh dưới cũng như là dòng ghi chú. “Microrobot” là gì?)

Bạn đang xem: The Real World Unit 9 lớp 6 What are you doing?

a. a small robot

b. a flying robot

c. a robot that looks like a bee

Guide to answer

b. a flying robot

Tạm dịch

a. một người máy nhỏ

b. một người máy biết bay

c. một người máy trông giống như một con ong

1.2. Unit 9 lớp 6 The Real World Task B

Listen to the article about Robert Wood. Then answer the following questions (Nghe bài báo nói về Robert Wood. Sau đó, trả lời các câu hỏi sau)

1. Wood is also a (professor / student).

2. RoboBees are the size of a (bird / fly).

3. RoboBees can (go into dangerous places / help in cooking food.)

4. Millibots are some of the (fastest / smallest) robots in the world.

Guide to answer

1. Wood is also a professor.

2. RoboBees are the size of a fly.

3. RoboBees can go into dangerous places.

4. Millibots are some of the smallest.

Tạm dịch

1. Wood cũng là một giáo sư.

2. RoboBees có kích thước bằng một con ruồi.

3. RoboBees có thể đi vào những nơi nguy hiểm.

4. Millibots là một số nhỏ nhất.

Discussion. What else do you think RoboBees can help in doing? (Thảo luận. Bạn nghĩ RoboBees có thể giúp gì trong việc làm?)

Guide to answer

I think RoboBees can create more new ideas.

Tạm dịch

Tôi nghĩ RoboBees có thể tạo ra nhiều ý tưởng hay.

Give the correct form of “to be” (Chia động từ “to be” ở dạng đúng)

1. John and Mandy…………. cleaning the kitchen.

2. I …………. reading a book at the moment.

3. It …………. raining.

4. We …………. singing a new song.

5. The children …………. watching TV.

6. My pets …………. sleeping now.

7. Aunt Helen …………. feeding the ducks.

8. Our friends …………. packing their rucksacks.

9. He …………. buying a magazine.

10. They …………. doing their homework.

Key

1. are

2. am

3. is

4. are

5. are

6. are

7. is

8. are

9. is

10. are

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã tìm hiểu về nhà sáng lập ra rất nhiều loại robot khác nhau – Robert Wood và một số thông tin về Microrobot. Một số từ vựng quan trọng các em cần phải lưu ý như sau:

 • electrical engineer: kĩ sư điện
 • robot: người máy
 • dangerous places: những nơi nguy hiểm

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 – The Real World chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 6 Cánh diều The Real World – Thế giới chân thật.

 • Câu 1:
  Choose the best answer (A, B, C or D)

  Robots will be very useful for our lives but they use______________ energy.

  • A.
   very
  • B.
   too much
  • C.
   a little
  • D.
   some
 • Câu 2:

  My father always____________ coffee at home instead of going to the coffee shop.

  • A.
   do
  • B.
   does
  • C.
   make
  • D.
   makes
 • Câu 3:

  Robots will be able to__________ the personal computer in the future.

  • A.
   do
  • B.
   replace
  • C.
   recognize
  • D.
   make

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp The Real World – Unit 9 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!