Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 3 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Communication and Culture giúp các em hình tượng về âm nhạc.

1. Unit 3 Lớp 10 Communication Task 1

Match the names with the pictures. (Nối tên với các bức ảnh.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 3 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Bài dịch:

a. Chopin

b. Elvis Presley

c. Michael Jackson

d. Tchaikovsky

e. Johann Strauss

f. Van Cao

2. Unit 3 Lớp 10 Communication Task 2

Read and complete the sentences using the names above. (Đọc và hoàn thành các câu sử dụng những các tên phía trên.)

1._____ was an Austrian composer of light music, particularly dance music and operettas.

2._____ ’s Swan Lake is a love story between Siegfried and Odette, who was turned into a swan by a magician. The tragic end of the story shows that magic is powerless over love.

3._____ , an American singer and actor, is often referred to as the ‘King of Rock and Roll1 or ‘;the King”

4. _____!s Tien Quan Ca was made into the national anthem of the Socialist Republic of Viet Nam.

5. _____’s piano works are often technically demanding, with an emphasis on nuance and expressive depth.

6._______ , often referred to as the ‘King of Pop: or by his initials MJ, is recognised as the most successful entertainer of all time by Guinness World Records.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Johann Strauss

2. Tchaikovsky

3. Elvis Presley

4. Van Cao

5. Chopin

6. Michael Jackson

Bài dịch:

1. Johann Strauss là một nhà soạn nhạc người Áo về nhạc nhẹ, đặc biệt là nhạc dance và nhạc kịch.

2. Hồ Swan của Tchaikovsky là một câu chuyện tình giữa Siegfried và Odette, người đã biến thành thiên nga bởi một nhà ảo thuật. Sự kết thúc bi thảm của câu chuyện cho thấy ma thuật không có tình yêu.

3. Elvis Presley, một ca sĩ và diễn viên người Mỹ, thường được gọi là “Vua Rock and Roll” hay “Vua”.

4. Tiến Quân Ca của Văn Cao đã được đưa vào Quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

5. Các tác phẩm piano của Chopin thường đề cao kỹ thuật, với sự nhấn mạnh về sắc thái và chiều sâu biểu cảm.

6. Michael Jackson, thường được gọi là ‘Ông Hoàng nhạc Pop’ hoặc bằng chữ tắt của ông MJ, được ghi nhận là nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại bởi Kỷ lục Guinness.

3. Unit 3 Lớp 10 Communication Task 3

 Listen to the recording. Ask and answer the questions. (Lắng nghe đoạn băng. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. How many speakers are there? (Có bao nhiêu người nói?)

There are three speakers. (Có 3 người nói.)

2. What are they talking about? (Họ đang nói về điều gì?)

They are talking about a local entertainment programme. (Họ đang nói về chương trình giải trí địa phương.

3. Where does the event take place? (Sự kiện được tổ chức ở đâu?)

It is going to take place in the City Opera. (Nó sẽ được tổ chức ở Thành Phố Opera.)

4. Who will buy the tickets? (Ai là người sẽ mua vé?)

Mai will buy the tickets. (Mai sẽ đi mua vé.)

Audio Script:

Anna: What are we going to do tomorrow evening?

Mai: How about going to the City Opera? There’s an interesting programme on there tomorrow.

Anna: What kind of programme is it, Mai?

Mai: Well, I’ve got a programme blurb here.

Nam: Would you like to have a look, Anna?

Anna: Yeah. Let’s see. Ah, Tchaikovsky’s Swan Lake, a ballet with many well-known Vienamese actors and actresses. Well, it seems cool.

Mai: The performers are prominent and talented artists in our country.

Anna: Look at this singer. She looks charming and passionate, right?

Mai: Yeah. She is.

Anna: Who is the handsome guitarist?

Nam: Ha Long, one of the leading guitarists of pop music.

Mai: So I’ll get the tickets for all of us, right?

Anna: OK. Thanks, Mai.

Dịch Script:

Anna: Tối mai chúng ta sẽ làm gì?

Mai: City Opera thì sao? Có một chương trình thú vị vào ngày mai.

Anna: Chương trình gì thế, Mai?

Mai: Tớ đã có một lời giới thiệu chương trình ở đây.

Nam: Bạn có muốn xem không, Anna?

Anna: Ừ. Đi xem đi. Ah, Swan Lake của Tchaikovsky, một vở ba lê với nhiều diễn viên và nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Nó có vẻ tuyệt.

Mai: Người biểu diễn là những nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng ở nước ta.

Anna: Hãy xem ca sĩ này. Cô ấy có vẻ quyến rũ và đam mê, phải không?

Mai: Vâng. Đúng vậy.

Anna: Người chơi guitar đẹp trai là ai?

Nam: Hà Long, một trong những nghệ sĩ guitar hàng đầu về nhạc pop.

Mai: Vậy tôi sẽ mua vé cho tất cả chúng ta, được chứ?

Anna: OK. Cảm ơn, Mai.

4. Unit 3 Lớp 10 Culture Task 4

Listen and say the name of the song. Then read the texts and do the tasks that follow. (Lắng nghe và nói tên bài hát. Rồi đọc bài viết và làm bài tập sau đó.)

Name of the song:

Viet Nam

Quan Ho singing is a Vietnamese style of folk music that was recognised by UNESCO in 2009. It originated in Bac Ninh Province in the 13th century, and is sung at spring festivals. There are a large number of Quan Ho melodies. A pair of female singers sing a ‘challenge phrase: (cau ra) and a pair of male singers sing a ‘matching phrase1 (cau doi), which repeats the melody phrase. Once they are finished, the order is reversed. The male singers will sing their challenge phrase with a different melody, like musical ping pong. The singers are backed with the mono chord, followed by the bamboo flute and a 36-stringed musical instrument.

Indonesia

Dangdut is a kind of Indonesian popular music. Indonesians really enjoy this music because the powerful beat compels listeners to dance together in the Ghoomar style. Dangdut has a similar melody, vocals, and instruments as Indian music. A dangdut band typically consists of a male or female lead singer, who is backed by an unusual mix of musical instruments. They can include drums or flutes from a variety of Asian or Middle East countries and modern instruments like electric guitars or organs.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

VIỆT NAM 

Quan Họ là một hình thức dân ca truyền thống của Việt Nam được công nhận bởi UNESCO vào năm 2009. Nó bắt nguồn từ tỉnh Bắc Ninh vào thế kỉ thứ 13, và được hát vào các lễ hội mùa xuân. Có một số lượng rất lớn những giai điệu Quan Họ. Một cặp ca sĩ nữ (liền chị) sẽ hát một đoạn thách đối (câu ra) và một cặp ca sĩ nam (liền anh) sẽ hát câu đối đáp (câu đối) mà lại đúng giai điệu. Khi họ hát xong, thứ tự được đảo ngược. Liều anh sẽ hát câu thách đối của họ với một giai điệu khác, như âm nhạc đối đáp. Các liền anh liền chị lúc hát được đệm nhạc thanh đơn phía sau như sáo trúc hay đàn tranh 36 dây.

INDONESIA 

Dangdut là một loại nhạc Indonesia phố biến. Người Indo rất thích loại nhạc này vì nhịp mạnh mẽ thôi thúc người nghe phải nhảy múa cùng nhau trong điệu nhảy Ghoomar. Dangdut có một giai điệu, những thanh âm và nhạc cụ giống như nhạc Ấn độ. Một ban nhạc Dangdut thông thường bao gồm một ca sĩ nam hoặc nữ hát chính, được đệm bè bởi một tổ hợp các nhạc cụ đặc biệt phía sau. Tổ hợp có thể bao gồm trống hoặc sáo từ rất nhiều nước châu Á hoặc Trung Đông và nhạc cụ hiện đại như ghi ta điện hoặc đàn organ.

5. Unit 3 Lớp 10 Culture Task 5

Work with a partner. Complete the table. (Làm việc với bạn. Hoàn thành bảng.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

  Quan Ho singing (Hát Quan Họ) Dangdut music (nhạc Dangdut)

Country

(Quốc gia)

Viet Nam (Việt Nam) Indonesia (In-đô-nê-xi-a)

Kind of music

(Thể loại)

Folk music (Nhạc dân ca) pop music (Nhạc pop)

Number of singers

(Số ca sĩ)

Four (4) Eight (8)

Musical instruments

(Nhạc cụ)

Bamboo flute and a 36-stringed musical instrument

(Sáo trúc và một đàn tam thập lục)

Drums or flutes from a variety of Asian or Middle East countries and modern instruments like electric guitars or organs

(Trống hoặc sáo từ các nước châu Á hoặc Trung Đông và nhạc cụ hiện đại như ghi-ta điện hoặc organ)

6. Unit 3 Lớp 10 Culture Task 6

Listen to the music. Ask and answer the following questions. (Lắng nghe nhạc. Hỏi và trả lời những câu sau.)

1. Do you know the name of this song? What is it?

2. Who is the composer?

3. Do you like the song? Why?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

a. Nhu co Bac trong ngay dai thang

b. Pham Tuyen is the composer.

c. Answers vary.

Bài dịch:

1. Bạn có biết tên của bài hát này không? Nó tên là gì?

Như có Bác Hồ Trong ngày vui đại thắng.

2. Ai là nhạc sĩ của bài này?

Phạm Tuyên là nhạc sĩ của bài này.

3. Bạn có thích bài hát này không? Tại sao?

Audio Script: An excerpt of ‘Nhu co Bac trong ngay vui dai thang’ by Pham Tuyen. (Một đoạn trích trong bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của Phạm Tuyên.)

7. Bài tập trắc nghiệm Communication and Culture Unit 3 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Music chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 mới Communication and Culture.

 • Câu 1:

  Following each act, the judges quickly vote and based on majority rules decide if the contestants go to the next round or are cut on the_____

  • A.
   spot
  • B.
   spotlight
  • C.
   sport
  • D.
   sportive
 • Câu 2:

  After a long period of _______ , Xam has recently been revitalized by a programme titled “Tale of Xam” performed by master artists of Vietnamese traditional music through their beautiful vocals and talented musical skills

  • A.
   refusal
  • B.
   decline
  • C.

   raise
  • D.
   rise

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8. Hỏi đáp Communication and Culture Unit 3 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!