Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 3 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Music” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về âm nhạc.

1. Unit 3 Lớp 10 Getting started Task 1

Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 3 Getting Started – Khởi động

Live on stage

Anna: Yeah. He’s the teen idol who is exciting female fans around the world.

Nam: He also looks passionate on stage.

Anna: Looks can be deceiving, ha: ha! I bought his platinum album My World a few years ago.

Nam: Do you know a lot about him?

Anna: Of course, I’m one of his biggest fans. I read his biography on the Internet and found out that he won second place in the Idol contest in his home country. Canada.

Mai: Really? So he:s very talented. Did he graduate from a famous music school?

Anna: No. He says he learnt by “just singing around the house’.

Mai: Every country!s got talent!

Nam: You’re right, Mai. How did he become popular, Anna?

Anna: His mother began to post homemade videos on the Internet in 2007. He became a superstar within two years.

Mai: Incredible!

Anna: I agree with you. His video got over 10,000,000 views, so he became well-known. He was also the first solo artist to have four singles enter the Top 40 before his debut album release.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Mai: Ngôi sao ca nhạc trẻ trông ngại ngùng quá phải không cậu?

Anna: Ừ. Cậu ta là thần tượng thiếu niên có những fan hâm mộ nữ trên toàn thế giới đấy.

Nam: Trông cậu ta thật nồng nhiệt trên sân khấu.

Anna: Vẻ bên ngoài có thể đánh lừa chúng ta, ha, ha! Tớ đã mua đĩa bạch kim “Thế giới của tôi” vài năm trước.

Nam: Cậu có biết nhiều về cậu ta không?

Anna: Tất nhiên rồi, tớ là fan hâm mộ lớn của cậu ta mà. Tớ đọc tiểu sử của cậu ấy trên mạng và biết được cậu ấy đã đứng thứ 2 trong cuộc thi Thần tượng ở Canada, quê của cậu ấy.

Mai: Thật à? Vậy ra cậu ta rất tài năng. Có phải cậu ấy đã tốt nghiệp từ một trường thanh nhạc nổi tiếng không?

Anna: Không. Cậu ta nói cậu ta học hát bằng việc “chỉ hát rong quanh khu phố”.

Mai: Ở đâu cũng đều có những người thật là tài năng!

Nam: Cậu nói đúng, Mai. Cậu ta đã trở nên nổi tiếng như thế nào Anna?

Anna: Mẹ cậu ta bắt đầu đăng những video tự quay ở nhà lên mạng năm 2007. Cậu ta đã trở thành siêu sao trong vòng 2 năm.

Mai: Tuyệt thật!

Anna: Ừ. Video của cậu ấy đạt trên 10 triệu lượt xem, nên cậu ấy trở nên nổi tiếng. Cậu ấy cũng là nghệ sĩ hát đơn đầu tiên có 4 đĩa đơn lọt vào top 40 trước khi album trình diễn đầu tiên được ra mắt. 

2. Unit 3 Lớp 10 Getting started Task 2

Read the conversation again. Then tick true (T) or false (F). (Đọc lại đoạn hội thoại. Rồi đánh đúng (T) hoặc sai (F).)

  True (T) False (F)
1. The pop star has a lot of female fans around the world.
   
2. His platinum album was The World.    
3. It took him more than two years to become a superstar.    
4. His home country is the USA.    
5. His clips on the Internet received over 10,000,000 views.    

Bài dịch và đáp án chi tiết:

1. The pop star has a lot of female fans around the world. (Ngôi sao nhạc pop có rất nhiều fan nữ trên khắp thế giới.) True

2. His platinum album was The World. (Album bạch kim của anh là The World.) False (The album’s name was “My World” not “The World”)

3. It took him more than two years to become a superstar. (Phải mất hơn hai năm để trở thành một siêu sao.). False (within 2 years – trong vòng 2 năm)

4. His home country is the USA. (Quốc gia của anh ấy là Hoa Kỳ.) False (Canada)

5. His clips on the Internet received over 10,000,000 views. (Các đoạn phim của anh ấy trên Internet đã nhận được hơn 10.000.000 lượt xem.) True 

3. Unit 3 Lớp 10 Getting started Task 3

Read the conversation again, and give answers to the following questions. (Đọc lại đoạn hội thoại, và trả lời các câu hỏi sau.) 

1. Who are the speakers talking about?

2. How did the teen pop star look on stage?

3. What was his first achievement in his home country?

4. Who decided to post his homemade videos on the Internet?

5. How many views did the superstar’s videos gain on the Internet?

6. What is one of his most important achievements? Why?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. They are talking about a young pop star.

2. He looked shy and passionate.

3. He won second place in the Idol contest.

4. His mother did.

5. They gained over 10,000,000 views.

6. He had four singles enter Top 40 before his first album. 

Bài dịch:

1. Người nói đang nói về ai?

Họ đang nói về một ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi.

2. Sao teen pop đã nhìn lên sân khấu như thế nào?

Anh ấy có vẻ nhút nhát và đam mê.

3. Thành tích đầu tiên của anh ở quê nhà là gì?

Anh đã giành vị trí thứ hai trong cuộc thi Idol.

4. Ai quyết định đăng video tự làm của mình lên Internet?

Mẹ anh ấy.

5. Có bao nhiêu lượt xem video của siêu sao trên Internet?

Họ đã đạt được hơn 10.000.000 lượt xem.

6. Một trong những thành tựu quan trọng nhất của anh ấy là gì? Tại sao?

Anh ấy đã có bốn đĩa đơn vào Top 40 trước khi album đầu tiên của anh.

4. Unit 3 Lớp 10 Getting started Task 4

Find the adjectives which describe the teen idol and write them down. Then discuss their meanings. (Tìm những tính từ miêu tả thần tượng thiếu niên và viết chúng ra. Rồi thảo luận về nghĩa của chúng.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

shy, passionate, talented, popular, well-known 

Notes:

shy: not at ease with other people

passionate: having a keen enthusiasm or intense desire for something

talented: a person with good natural ability

popular: widely liked or appreciated

well-known: famous

Bài dịch:

nhút nhát, đam mê, tài năng, phổ biến, nổi tiếng

Ghi chú:

nhút nhát: không thoải mái với người khác

đam mê: có nhiệt tình hoặc mong muốn mãnh liệt về điều gì đó

tài năng: một người có khả năng tự nhiên tốt

phổ biến: yêu thích rộng rãi hoặc đánh giá cao

nổi tiếng: nổi tiếng

5. Unit 3 Lớp 10 Getting started Task 5

Reread the conversation. Circle the verbs which are followed by to-infinitives. (Đọc lại đoạn hội thoại. Khoanh tròn những động từ được theo sau bởi to-động từ nguyên mẫu.) 

Mai: The young pop star looks shy, right?

Anna: Yeah. He’s the teen idol who is exciting female fans around the world.

Mai: He also looks passionate on stage.

Anna: Looks can be deceiving, ha, ha! I bought his platinum album My World a few years ago.

Mai: Do you know a lot about him?

Anna: Of course, I’m one of his biggest fans. I read his biography on the Internet and found out that he won second place in the Idol contest in his home country, Canada.

Mai: Really? So he’s very talented. Did he graduate from a famous music school?

Anna: No. He says he learnt by “just singing around the house”.

Mai: Every country’s got talent!

Anna: You’re right, Mai. How did he become popular, Anna?

Mai: His mother began to post homemade videos on the Internet in 2007. He became a superstar within two years.

Anna: Incredible!

Mai: I agree with you. His video got over 10,000,000 views, so he became well-known. He was also the first solo artist to have four singles enter the Top 40 before his debut album release.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

began to post…;

was the first solo artist to have four singles

Bài dịch:

Mai: Ngôi sao ca nhạc trẻ trông ngại ngùng quá phải không cậu?

Anna: Ừ. Cậu ta là thần tượng thiếu niên có những fan hâm mộ nữ trên toàn thế giới đấy.

Nam: Trông cậu ta thật nồng nhiệt trên sân khấu.

Anna: Vẻ bên ngoài có thể đánh lừa chúng ta, ha, ha! Tớ đã mua đĩa bạch kim “Thế giới của tôi” vài năm trước.

Nam: Cậu có biết nhiều về cậu ta không?

Anna: Tất nhiên rồi, tớ là fan hâm mộ lớn của cậu ta mà. Tớ đọc tiểu sử của cậu ấy trên mạng và biết được cậu ấy đã đứng thứ 2 trong cuộc thi Thần tượng ở Canada, quê của cậu ấy.

Mai: Thật à? Vậy ra cậu ta rất tài năng. Có phải cậu ấy đã tốt nghiệp từ một trường thanh nhạc nổi tiếng không?

Anna: Không. Cậu ta nói cậu ta học đường bằng việc “chỉ hát rong quanh khu phố”.

Mai: Mọi đất nước đều có những người thật là tài năng!

Nam: Cậu nói đúng, Mai. Cậu ta đã trở nên nổi tiếng như thế nào Anna?

Anna: Mẹ cậu ta bắt đầu đăng những video tự quay ở nhà lên mạng năm 2007. Cậu ta đã trở thành siêu sao trong vòng 2 năm.

Mai: Tuyệt thật!

Anna: Ừ. Video của cậu ấy đạt trên 10 triệu lượt xem, nên cậu ấy trở nên nổi tiếng. Cậu ấy cũng là nghệ sĩ hát đơn đầu tiên có 4 đĩa đơn lọt vào top 40 trước khi album trình diễn đầu tiên được ra mắt.  

6. Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 3 Lớp 10 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Music – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về âm nhạc. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 mới Getting Started.

 • Câu 1:

  You should see a doctor if your nosebleed__________ by an injury, such as a punch.

  • A.
   caused
  • B.
   were causing
  • C.
   was caused
  • D.
   will be caused
 • Câu 2:

  If your retina records the image well, your brain____________ the image, and you___________ the image clearly.

  • A.
   will interpret – will see
  • B.
   interpret – see
  • C.
   is going to interpret – are going to see
  • D.
   is interpreting – are seeing

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Getting Started Unit 3 Lớp 10 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!