Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 5 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Inventions” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về phát minh.

1. Unit 5 Lớp 10 Getting started Task 1

Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Getting Started – Khởi động

COMPUTERS AND OUR LIVES 

Phong: Dad, you promised to reward me if I passed the English test. Well, I did!

Phong’s father: OK. What do you want-a laptop, a video game, an e-book reader, or a smartphone?

Phong: Wow. Dad. You’re so generous. My old mobile phone is still good. Um… the screen of an electronic book is rather small, so I think a laptop will be my choice.

Phong’s father: What a wise choice, Phong! A laptop has lots of benefits. It’s portable, so you can take it with you: it’s economical, so we don’t have to spend too much money; and it’s very versatile, as it can do many things.

Phong: When you were my age, you didn’t have a computer, did you? Phong’s father. Of course not. No emails, no online games. no Internet, no online shopping. no …

Phong: How could you live without those things?

Phong’s father: We did. But computers have really changed our lives. The computer is definitely one of the greatest inventions in the world. Now, tell me what you will do with your laptop.

Phong: I’ll use it to listen to music, to chat with my friends, and to playgames.

Phong’s father: Is that ail? How about for your studies?

Phong: Yeah… I’ll use it for researching topics on the Web and typing my assignments as well.

Phong’s father: Right. Use it wisely, and it will be your best friend.

Bài dịch:

MÁY TÍNH VÀ CUỘC SỐNG

Phong: Bố, bố đã hứa sẽ thưởng cho con nếu con vượt qua kì thi Tiếng Anh. Và con đã làm được!

Bố của Phong: Được rồi. Con muốn gì – máy tính xách tay, máy chơi game, máy đọc sách điện tử, hay điện thoại thông minh?

Phong: Ôi, bố ơi. Bố hào phóng thế. Điện thoại cũ của con vẫn dùng tốt. Ừm… màn hình của sách điện tử khá là nhỏ, nên con nghĩ là máy tính xách tay sẽ là lựa chọn của con.

Bố của Phong: Lựa chọn thông minh đấy Phong! Một chiếc máy tính xách tay có rất nhiều lợi ích. Nó dễ mang đi, nên con có thể cầm theo bên mình; nó tiết kiệm, nên chúng ta cũng không cần chi quá nhiều tiền; và nó rất đa năng, nên con có thể làm được nhiều thứ.

Phong: Khi bố ở tuổi con, bố không có máy tính đúng không?

Bố của Phong: Tất nhiên là không có. Không có thư điện tử, không có trò chơi trực tuyến, không có mạng internet, không có mua sắm trực tuyến, không có …

Phong: Sao bố có thể sống mà không có những thứ đó nhỉ?

Bố của Phong: Bố đã sống được. Nhưng máy tính thực sự đã thay đổi cuộc đời của chúng ta. Máy tính chắc chắn là một trong những phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. Bây giờ, hãy nói cho bố biết con sẽ làm gì với máy tính xách tay của mình.

Phong: Con sẽ dùng để nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè, và chơi trò chơi.

Bố của Phong: Thế thôi sao? Còn dùng cho việc học của con thì sao?

Phong: Vâng… Con sẽ dùng để nghiên cứu các chủ đề trên trang web và cả đánh máy bài tập của con nữa.

Bố của Phong: Đúng rồi. Hãy sử dụng nó một cách thông minh, và nó sẽ là bạn thân nhất của con. 

2. Unit 5 Lớp 10 Getting started Task 2

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. What did Phong’s father promise Phong? (Bố của Phong đã hứa gì với Phong?)

► promised to reward Phong if Phong passed the English test. (Ông hứa sẽ tặng Phong nếu Phong đã vượt qua kỳ thi tiếng Anh.)

2. Why doesn’t Phong choose a smartphone as a reward? (Tại sao Phong không chọn điện thoại thông minh làm phần thưởng?)

► Because his old mobile phone is still good. (Bởi vì điện thoại di động cũ của anh ấy vẫn tốt.)

3. Give evidence to support Phong’s father’s idea that computers have changed people’s lives. (Đưa ra bằng chứng để hỗ trợ ý tưởng của cha Phong rằng máy tính đã thay đổi cuộc sống của con người.)

► Computers have changed our lives in many ways: faster communication (emails), free entertainment (online games), convenient shopping (online shopping), etc. (Máy tính đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi theo nhiều cách: giao tiếp nhanh hơn (email), giải trí miễn phí (trò chơi trực tuyến), mua sắm tiện lợi (mua sắm trực tuyến), v.v)

4. What will Phong use his laptop for? (Phong sẽ sử dụng máy tính xách tay của mình để làm gì?)

► He will use his laptop for listening to music, chatting with friends, playing games, researching topics on the Web and typing his assignments. (Anh ấy sẽ sử dụng máy tính xách tay của mình để nghe nhạc, trò chuyện với bạn bè, chơi trò chơi, nghiên cứu các chủ đề trên Web và nhập bài tập của anh ấy.)

5. Do you agree with Phong’s father that Phong has made a wise choice? Why or why not? (Bạn có đồng ý với cha của Phong rằng Phong đã chọn lựa khôn ngoan? Tại sao hay tại sao không?)

► I agree with him because computer is convenient and useful for both study or entertainment. (Tôi đồng ý vì máy tính rất thuận tiện và hữu dụng cho cả việc học và giải trí.)

3. Unit 5 Lớp 10 Getting started Task 3

Match each word with its definition. (Nối mỗi từ với định nghĩa của nó.)

1. generous

2. portable

3. economical

4. versatile

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. c

2. a

3. d

4. b 

Bài dịch:

1. hào phóng

2. dễ mang theo

3. tiết kiệm

4. đa năng

4. Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 5 Lớp 10 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Inventions – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới phát minh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 mới Getting Started.

 • Câu 1:

  The____ of a flying car, or more appropriately said “readable aircrafts”

  • A.
   manufacture
  • B.
   necessity
  • C.
   ride
  • D.
   aspects
 • Câu 2:

  it has to run on a standard road as well as fly in the sky without a smallest problem and with fewer number of ____ from a car to an aircraft.

  • A.
   transittions
  • B.
   glass
  • C.
   handle
  • D.
   ride

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5.Hỏi đáp Getting Started Unit 5 Lớp 10 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!