Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 8 Listening – Bài nghe

Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về New ways to learn.

1. Unit 8 Lớp 10 Listening Task 1

Look at the pictures and read the caption below these pictures. What are the students doing? What do you think you are going to listen about? (Nhìn vào hình và đọc chú giải bên dưới hình. Những học sinh đang làm gì? Em nghĩ mình sẽ nghe gì?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 8 Listening – Bài nghe

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

The students are using computers for studying. 

Bài dịch:

Học sinh đang sử dụng máy vi tính để học.

2. Unit 8 Lớp 10 Listening Task 2

Listen to a teacher giving instructions on how to use online English language materials. Decide if the statements are true (T) or false (F). (Nghe giáo viên đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng bài học tiếng Anh trực tuyến. Quyết định các câu đúng (T) hay sai (F).)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. F         
2. T         
3. T         
4. F           
5. T

Bài dịch:

1. Người nói nghĩ rằng học sinh không bao giờ mệt về những thứ như sách, bảng đen, cassette, máy phát CD.

2. Ba chữ “E” có nghĩa là “Tiếng Anh hiệu quả dễ dàng”.

3. Bạn chỉ đánh vài từ khóa và nhấp vào nút công cụ tìm kiếm để xem hàng ram website.

4. Rất ít trang web đưa ra những bài học, những hoạt động và những câu đố gây phấn khích cho người học tiếng Anh ở tất cả tuổi tác và cấp độ.

5. Có những trang web mà bạn ghi âm được giọng của mình và nghe được chính giọng của bạn. 

3. Audio Script Unit 8 Lớp 10 Listening

Audio:

Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes and CD players. No worries. I’ll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple ‘E’? It means Easy Effective English. How can learning English be easy but effective? The secret is so simple: use electronic devices to access and take advantage of online English language materials.There are many good websites on the Internet. All you need to do is type some key words and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of webpage on the screen and open the ones you like. Many sites offer exciting lessons, activities and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games and explanations, which arc useful for learning vocabulary and grammar. Do you want to improve your listening, speaking and pronunciation? Practise online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away. Obviously, technology has made learning English easy and efficient and increased your chance of success.

Dịch Script:

Tôi đoán đôi khi bạn có thể cảm thấy thất vọng bởi điểm kém của bạn và cảm thấy mệt mỏi của những thứ như sách, bảng đen, cassette và máy nghe đĩa CD.

Đừng lo lắng. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách học tiếng Anh một cách dễ dàng và hiệu quả chỉ bằng đầu ngón tay của bạn. Bạn đã nghe nói về Triple ‘E’ chưa? Nó có nghĩa là tiếng Anh hiệu quả dễ dàng.

Làm thế nào để học tiếng Anh dễ dàng nhưng hiệu quả? Bí mật rất đơn giản: sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập và tận dụng các tài liệu tiếng Anh trực tuyến.

Có rất nhiều trang web tốt trên Internet. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập một số từ khóa và nhấp vào nút công cụ tìm kiếm. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy hàng trăm trang web trên màn hình và mở những trang web bạn thích.

Nhiều trang web cung cấp các bài học, hoạt động và câu đố thú vị cho người học tiếng Anh ở mọi lứa tuổi và trình độ. Có những hình ảnh, trò chơi và giải thích, mà vòng cung hữu ích cho việc học từ vựng và ngữ pháp.

Bạn có muốn cải thiện khả năng nghe, nói và phát âm của mình không? Thực hành trực tuyến với người bản ngữ. Chọn các trang web nơi bạn có thể ghi âm giọng nói của chính mình và lắng nghe bản thân. Mọi thứ đều rất nhanh và tiện lợi. Chỉ cần một cú nhấp chuột.

Rõ ràng, công nghệ đã làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả và tăng cơ hội thành công của bạn. 

4. Unit 8 Lớp 10 Listening Task 3

Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words. (Nghe lại và hoàn thành những câu sau bằng cách viết không hơn 3 từ.)

1. I’ll show you how to learn English (1)____ just with your fingertips.

2. The secret is so simple: use electronic devices to (2) _____ advantage of online English language materials.

3. There are pictures, games and explanations, which are useful for (3)_____ and grammar.

4. To improve your listening, speaking and pronunciation, practise online with (4) _____

5. Technology has made learning English easy and efficient and increased your (5) _________

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Work in groups. Ask and answer the question. What do you think of studying English with modern technology? Explain your opinion.(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời những câu hỏi. Bạn nghĩ gì về việc học tiếng Anh với công nghệ hiện đại? Giải thích ý kiến của bạn.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Using the modern technology helps me learn English more easily and effectively. I can use computer to look up new words. I can learn speaking and listening by accessing online English materials. I can read English newspaper on Internet.

Bài dịch:

Việc sử dụng công nghệ hiện đại giúp tôi học tiêng Anh dễ dàng vả hiệu quả hơn. Tôi có thể sử dụng máy tính để tra từ mới. Tôi có thể học nói và nghe bằng cách truy cập những bài học tiếng Anh trực tuyến. Tôi có thể đọc báo tiêng Anh trên Internet.

6. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 8 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 New ways to learn– Listening chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 mới Listening.

 • Câu 1:

  • A.
   atom
  • B.
   affect
  • C.
   apply
  • D.
   fact
 • Câu 2:

  • A.
   digital
  • B.
   fingertip   
  • C.
   identify
  • D.
   mobile

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Listening Unit 8 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!