Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Preserving the environment” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung Bảo vệ môi trường .

1. Unit 9 Lớp 10 Getting started Task 1

Nam’s father: What are you doing, Nam?

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Getting Started – Khởi động

Nam: I’m writing for my school newsletter.

Nam’s father: What are you writing?

Nam: Well, the editor asked me to write a letter giving some practical advice on environmental preservation. So far, I haven’t had any ideas!

Nam’s father: Have you used the web search engine to find any information?

Nam: Yes, I have. However, it was confusing because I got too many search results and web pages about the environment.

Nam’s father: Well, read all of them quickly for ideas and select the most suitable for the topic.

Nam: By the way, what does ‘environmental impact’ mean, Dad?

Nam’s father: Uh … it means negative effect or influence on the environment. Well, you can check the meaning using the online dictionary.

Nam: Ml do it right now… Oh, yes, you’re correct.

Nam’s father: But why are you interested in environmental impacts?

Nam: Well, I think if we can see the environmental impacts, we’ll know how to protect the environment from many threats such as deforestation, pollution, global warming and fossil fuel depletion.

Nam’s father: Correct! Air pollution, the greenhouse effect and global warming have a negative impact on the environment. As a result, polar ice is melting and sea levels are rising. You need to focus on your topic.

Nam: Dad, thanks for your help!

Nam’s father: OK. Good luck, Nam!

Bài dịch:

Ba Nam: Con đang làm gì vậy Nam?

Nam: Con đang viết bài cho tờ báo của trường.

Ba Nam: Con đang viết gì vậy?

Nam: À, người biên tập yêu cầu con viết một lá thư đưa ra lời khuyên thực tế về việc bảo tồn môi trường. Cho đến giờ, con chưa có ý nào cả!

Ba Nam: Con đã sử dụng công cụ tìm kiếm trên Web để tìm thông tin chưa?

Nam: Dạ, rồi ạ. Tuy nhiên, thật rối khi con có quá nhiều kết quả và những trang Web về môi trường.

Ba Nam: À, đọc nhanh tất cả chúng để lấy ý và chọn ra ý nào phù hợp nhất cho chủ đề Nam: Nhân tiện thì, “tác động môi trường” là gì vậy ba?

Ba Nam: À… nó có nghĩa là ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường. À, con có thể kiểm tra ý nghĩa bằng cách sử dụng từ điển.

Nam: Con sẽ làm ngày… Ô, đúng rồi, ba nói đúng.

Ba Nam: Nhưng tại sao con lại quan tâm đến những tác động về môi trường?

Nam: À, con nghĩ nếu chúng ta có thể thấy những tác động môi trường, chúng ta sẽ biết được cách bảo vệ môi trường khỏi những mối nguy hại như phá rừng, ô nhiễm, việc ấm lên của trái đất và sự cạn kiệt của nhiên liệu hóa thạch.

Ba Nam: Đúng vậy! Ô nhiễm không khí, hiệu ứng nhà kính và việc ấm dần của trái đất gây tác động tiêu cực lên môi trường. Kết quả là, băng ở cực đang tan chảy và mực nước biển đang tăng. Con cần tập trung vào chủ đề của con.

Nam: Ba, cảm ơn ba đã giúp con!

Ba Nam: Được rồi. Chúc con may mắn, Nam à!

2. Unit 9 Lớp 10 Getting started Task 2

Label the photos with the words and phrases from the box. Then use a dictionary to check their meaning. (Đặt tên hình ảnh với những từ và cụm từ trong khung. Sau đó sử dụng một từ điển đê kiểm tra ý nghĩa của chúng.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. greenhouse effect

2. pollution

3. deforestation

4. polar ice melting

5. fossil fuels 

Bài dịch:

1. hiệu ứng nhà kính

2. ô nhiễm

3. phá rừng

4. tan băng cực

5. nhiên liệu hóa thạch

3. Unit 9 Lớp 10 Getting started Task 3

1. What is Nam doing for the school newsletter?

2. What did the editor ask Nam to write about?

3. What does environmental impact’ mean?

4. Why is Nam interested in environmental impacts?

5. Name the threats to the environment mentioned in the conversation.

6. What is the biggest threat to the environment in your neighbourhood?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. He is writing a letter for the school newsletter.

2. The editor asked Nam to write some particular advice on environmental preservation.

3. It means the negative influence or effect on the environment.

4. Because he thinks if we can see impacts on the natural environment, we will know how to protect it.

5. They are deforestation, pollution, global warming, fuel depletion, polar ice melting and the rise of sea levels.

6. There are many garbages.

Bài dịch:

1. Nam đang làm gì cho tờ báo của trường?

Anh ấy đang viết một lá thư cho tờ báo của trường.

2. Người biên tập yêu cầu Nam viết về cái gì?

Người biên tập yêu cầu Nam. viết về những lời khuyên đặc biệt về bảo tồn môi trường.

3. “Tác động môi trường” có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường.

4. Tại sao Nam lại quan tâm đến những tác động môi trường?

Bởi vì anh ấy nghĩ nếu chúng ta có thể thấy được những tác động lên môi trường tự nhiên, chúng ta sẽ biết được cách để bảo vệ nó.

5. Gọi tên những mối nguy hại đến môi trường được đề cập trong bài đàm thoại.

Chúng là nạn phá rừng, ô nhiễm, Trái đất ấm lên, cạn kiệt nhiên liệu, tan băng và mực nước biển tâng lên.

6. Mối nguy hại lớn nhất đến môi trường trong khu xóm của bạn là gì?

Có rất nhiều rác.

4. Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 9 Lớp 10 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 Preserving the environment Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 10 Bảo vệ môi trường. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 10 mới Getting Started.

 • Câu 1:
  Find the word which has a different stress pattern from that of the others

  Find the word which has a different stress pattern from that of the others: allergy, announcement, evidence, principle

  • A.
   allergy
  • B.
   announcement
  • C.
   evidence
  • D.
   principle
 • Câu 2:

  Find the word which has a different stress pattern from that of the others: composer, invention, position, submarine

  • A.
   composer
  • B.
   invention
  • C.
   position
  • D.
   submarine

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5.Hỏi đáp Getting Started Unit 9 Lớp 10 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!