Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Bài học Unit 1 Lớp 12 mới phần Communication and Culture hướng dẫn các em nghe và thảo luận về khoảng cách thế hệ thông qua văn hoá và lối giao tiếp.

1. Unit 1 Lớp 11 Communication Task 1

Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.(Em hãy làm việc với các bạn theo nhóm, hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây rồi ghi lại câu trả lời của các bạn)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

1. What kind of family do you live in? 

2. What do you think the advantages and disadvantages of living in an extended or a nuclear family are?

Bài dịch và trả lời chi tiết:

1. What kind of family do you live in? (Bạn sống trong một loại hình gia đình thế nào?)

► Nuclear family or extended family (gia đình hạt nhân hoặc gia đình đa thế hệ) 

2. What do you think the advantages and disadvantages of living in an extended or a nuclear family are? (Bạn nghĩ gì về những thuận lợi và bất lợi khi sống trong một gia đình đa thế hệ hoặc một gia đình hạt nhân?)

► Advantages: Have more support from other lamily members… (Thuận lợi: được hỗ trợ nhiều hơn từ các thành viên khác trong gia đình..)

► Disadvantages: There are a lot of conflicts between different generations,… (Bất lợi: có rất nhiều xung đột giữa các thế hệ khác nhau)

2. Unit 1 Lớp 11 Communication Task 2

Report your group’s opinions to the class. (Thuật lại ý kiến của nhóm em cho cả lớp cùng nghe)

3. Unit 1 Lớp 11 Culture Task 1

Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions. (Đọc đoạn văn dưới đây về sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ rồi trả lời câu hỏi.)
The return of the extended families in the UK and the USA

Over the past few years, in both the USA and the UK, the number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof has increased. This trend has been the result of several economic factors.

High unemployment rates, part-time work and low-paid jobs have forced young adults to move back with their parents. In addition, families now face higher costs of housing and heavier pressures of both childcare and elderly care.

Living under the same roof with three or four generations can be frustrating because of the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts brought about by differences in values and attitudes.

However, its advantages outweigh the disadvantages. When living with members of their extended family, young children can develop relationships with adults other than their parents, and old people can become more active when interacting with the younger generations.

Whether we accept it or not, the trend keeps growing as more and more people are choosing traditional extended familly

1. What family trend has increased in the USA and the UK? (Xu hướng của các gia đình đã gia tăng ở Mỹ và Anh như thế nào?)

2. What are the reasons for this family trend? (Những lý do cho xu hướng gia đình này là gì?)

3. List some disadvantages of living in an extended family. (Liệt kê một số nhược điểm của việc sống trong một gia đình lớn)

4. How do young children benefit from living in an extended family?  (Làm thế nào để trẻ nhỏ được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình mở rộng?)

5. How can old people benefit from living in an extended family?  (Làm sao người già có thể được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình lớn?)

Bài dịch và trả lời chi tiết

Sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ

Trong vài năm trở lại đây, cả ở nước Anh và Mỹ. con số hộ gia đình nhiều thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung một mái nhà đang gia tăng. Xu hướng này là kết quả của một số yếu tố kinh tế.
Tỉ lệ thất nghiệp cao, công việc bán thòi gian và công việc trả lương thấp đã buộc giới trẻ đã trưởng thành phải quay về sống cùng bố mẹ. Bên cạnh đó các gia đình hiện nay đang phải đối đầu với chi phí gia đình cao hơn, nhiều áp lục nặng nề hơn trong việc nuôi con và chăm sóc người già.
Việc sống chung một mái nhà với ba hoặc bốn thế hệ có thể làm bực mình vì thiếu không gian, thiếu sự độc lập và sự riêng tư, và những xung đột hàng ngày diễn ra do sự khác nhau về giá trị và thái độ.
Tuy nhiên thuận lợi vẫn chiếm ưu thế hơn bất lợi. Khi sống cùng với các thành viên của một gia đình nhiều thể hệ, con cái có thể xây dựng mối quan hệ với người lớn ngoài cha mẹ mình và người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ.
Dù chúng ta có chấp nhận hay không, xu hướng này vẫn cứ gia tăng vì càng ngày càng có nhiều người lựa chọn mô hình gia đình nhiều thế hệ.

1. Keyword: Family trend/increase/USA/UK. The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof. (Số lượng lớn các hộ gia đình đa thế hệ có ba hoặc bốn thế hệ sống dưới cùng một mái nhà)

2. Keyword: Reasons/Family trend. Unemployment, part-time work and low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier. (hất nghiệp, làm việc bán thời gian và công việc có thu nhập thấp đã trở nên phổ biến hơn. Chi phí nhà ở đã trở nên cao hơn. Áp lực chăm sóc trẻ em và người cao tuổi trở nên nặng hơn)

3. Keyword: Disvantages/Extended. The disadvantages are the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts. (Những bất lợi là thiếu không gian, độc lập và riêng tư, và xung đột hàng ngày.)

4. Keyword: Children benefit/extended. They can develop relationships with adults other than their parents. (Họ có thể phát triển mối quan hệ với người lớn không phải là cha mẹ)

5. Keyword: Old people/benefit/extended. Old people can become more active when interacting with the younger generations. (Người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với thế hệ trẻ)

3. Unit 1 Lớp 11 Culture Task 2

Discuss with a partner(Hãy thảo luận với bạn bên cạnh)

1. What is the current family trend in Viet Nam? (Xu hướng gia đình hiện tại ở Vietnam là gì?)

2. What are the reasons for the current trend? (Lí do cho xu hướng này là gì?)

3. Do you think children are happier growing up in extended families? (Bạn có nghĩ trẻ em lớn lên trong gia đình đa thế hệ có hạnh phúc hơn không?)

Câu trả lời chi tiết

1. I think the family in Vietnam is tend to be a nuclear one. (Tôi nghĩ gia đình ở Vietnam đang hướng tới 1 gia đình chỉ có bố mẹ và con cái)

2. Firstly, the more developing the society gets, the more independent the individual wants to become, therefore they don’t want to live together with many people. Secondly, it is about the living space that couldn’t allow them to take on many people in a small house while you fail to afford a bigger one. Finally, a family with less members will limit the levels of conflicts, which keep famiy members closer to each other. (Trước hết, xã hội ngày càng phát triển thì cá nhân càng muốn trở nên độc lập, do đó họ không muốn sống chung với nhiều người. Thứ hai, về không gian sống thì không thể cho phép họ nhận thêm nhiều người trong một ngôi nhà nhỏ trong khi bạn không thể chi trả cho một ngôi nhà lớn hơn. Cuối cùng, một gia đình với ít thành viên hơn sẽ hạn chế mức độ của mâu thẫn, điều này giúp cho các thành viên trong gia đình gần nhau hơn)

3. In fact, whether you live in an extended or a nuclear family can’t bring you more happiness or sadness. It is more importat that how you can live a comfortably in both of kinds of the family. (Thực tế, thì dù sống ở gia đình đa thế hệ hay gia đình một thế hệ không thể khiến bạn có nhiều niềm vui hay nỗi buồn hơn. Quan trọng là bạn thấy bạn có thể sống 1 cách thoải mái trong cả 2 kiểu gia đình)

5. Bài tập trắc nghiệm Unit 1 Generation Gap – Communication And Culture 

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Generation Gap – Communication And Culture chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề khoảng cách thế hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 11 mới Communication And Culture.

 • Câu 1:

  A: “Do you prefer living in an extended family or a nuclear family”?
  B: “___”

  • A.
   Of course not
  • B.
   Both are not good
  • C.
   Nuclear family for sure
  • D.
   Whatever
 • Câu 2:

  A: “What’s your family like?”
  B: ” ___”

  • A.
   I have a lot of brother in my family
  • B.
   It looks like a big home
  • C.
   I hate my family
  • D.
   We have a great time together

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Communication And Culture Unit 1 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!