Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “The Generation Gap” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về khoảng cách giũa các thế hệ.

1. Unit 1 Lớp 11 Getting Started Task 1

Listen and read (Nghe và đọc)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Getting Started – Khởi động

Sam: Do you visit your grandparents every weekend?

Ann: Well, just my mom’s parents, but I don’t need to visit my other grandparents. You see, I live in a big house with my dad’s parents and my uncle’s family.

Sam: I see. You are a part of an extended family then. You certainly have more fun than me. I live in a nuclear family with just my parents and my younger brother.

Ann: That’s right. I think my parents are luckier than others because they don’t have to worry about childcare. My sister and I also learn a lot of skills from my grandmother.

Sam: So, are there any problems between the generations in your family?

Ann: You mean a generation gap? Well, there are. My grandma has her own beliefs about things like hairstyle, appearance and table manners. She thinks women must do all the housework, while my parents believe family members should share the chores.

Sam: What about your grandpa?

Ann: He’s the most conservative person in my family. He thinks that I ought to get a job in a state – owned organization after university. He says I should follow in his footsteps.

Sam: Oh, really? Do your parents share his viewpoints?

Ann: No, they don’t. My parents are more open- minded. They just give us advice, but they never try to impose their decisions on us.

Sam: You mean there is no generation gap between you and your parents.

Ann: Well, sometimes conflicts do happen, but we sit together and discuss. We all think we need to understand each other better.

Sam: Lucky you! You must be so happy to have such a great relationship with your parents!

Ann: Thank you!

Bài dịch:

Sam: Cuối tuần nào bạn cũng về thăm ông bà mình chứ?

Ann: Ừ, nhưng chỉ thăm ông bà ngoại mình thôi. Bạn thấy đấy, mình sống trong một gia đình đông người với ông bà nội và cả gia đình chú mình nữa.

Sam: Mình hiểu rồi. Bạn là một thành viên của một gia đình đa thế hệ. Chắc chắn là bạn vui hơn mình rồi. Mình sống trong một gia đình hạt nhân chỉ có bố mẹ và em trai mình thôi.

Ann: Đúng vậy. Mình nghĩ là bổ mẹ bạn may mắn hơn những người khác vì họ không phải lo lắng về việc chăm sóc con cái. Chị mình và mình còn phải học rất nhiều kỹ năng chăm sóc gia đình từ bà mình đấy.

Sam: Vậy có phải là có rất nhiều vấn đề giữa các thế hệ trong gia đình bạn phải không?

Ann: Bạn muốn nói đến khoảng cách giữa các thế hệ? Đúng vậy đấy. Bà mình có những cách nghĩ riêng về mọi việc chẳng hạn như kiểu tóc, ngoại hình, cung cách. Bà mình cho rằng phụ nữ phái làm hết việc nhà trong khi ba mẹ mình lại cho rằng các thành viên trong gia đình phải cùng nhau chia sẻ việc nhà.

Sam:Thế còn ông bạn nghĩ thế nào?

Ann: Ông mình là người bảo thủ nhất nhà. Ông mình cho rằng mình phải có việc làm ở cơ quan nhà nước sau khi tốt nghiệp đại học. Ông còn nói mình phải đi theo con đường của ông.

Sam: Ồ vậy à? Thế ba mẹ bạn có cùng quan điểm với ông bạn không?

Ann: Không. Ba mẹ mình thoáng hơn. Ba mẹ chỉ khuyên mình chứ không áp đặt quyết định của ba mẹ lên chúng mình.

Sam: Bạn nói thế có nghĩa là không có khoảng cách giữa bạn và ba mẹ bạn phải không?

Ann: Ừ. Đôi lúc cũng có xung đột xảy ra, nhưng cả nhà mình ngồi lại với nhau và thảo luận. Cả gia đình mình đều cho rằng chúng mình cần hiểu nhau hơn.

Sam: Bạn thật là may mắn. Chắc hẳn bạn rất vui khi có được mối quan hệ tuyệt vời như thể với ba mẹ mình.

2. Unit 1 Lớp 11 Getting Started Task 2

Read the conversation again. Are the following sentences true (T) or false (F)? (Hãy đọc lại đoạn hội thoại. Những câu dưới đây đúng hay sai?)

  True  False

1. Sam is a part of an extended family.

2. Ann is part of a nuclear family.

3. Ann’s grandparents look after their grandchildren.

4. Ann’s gramma thinks that all family member should share housework.

5. Ann’s grandpa wants her to do the same job and things in life as he did.

   

Bài dịch:

1. Sam là 1 thành viên của gia đình đa thế hệ ►FALSE (Dẫn chứng: I see. You are a part of an extended family then. You certainly have more fun than me. I live in a nuclear family with just my parents and my younger brother.)

2. Ann là 1 thành viên của gia đình hạt nhân ►FALSE (Dẫn chứng: Giống câu 1.)

3. Ông bà của Ann chăm sóc cho cháu của họ ►TRUE (Dẫn chứng: That’s right. I think my parents are luckier than others because they don’t have to worry about childcare.)

4. Bà của Ann nghĩ rằng tất cả thành viên gia đình nên chia sẻ công việc nhà►FALSE (Dẫn chứng: She thinks women must do all the housework, while my parents believe family members should share the chores.)

5. Ông của Ann muốn Ann làm công việc và những thứ khác trong cuộc sống giống ông đã làm►TRUE (Dẫn chứng: He’s the most conservative person in my family. He thinks that I ought to get a job in a state – owned organization after university. He says I should follow in his footsteps.)

3. Unit 1 Lớp 11 Getting Started Task 3

Complete the following definitions, using the highlighted compound nouns in the conversation. (Hoàn thành những định nghĩa dưới đây, sử dụng danh từ ghép in đoạn hội thoại.)

1. A(n)____ is a family that consists of parents and children.

2. ___ is a care of children, especially while parents are at work.

3. A(an)___ is the difference in attitudes or behaviour between younger and older age groups, which can cause a lack of understanding. 

4. ___ are the rules of behaviour that are typically accepted while people are eating at a table.

5. A(n)___ is a person’s opinion about a subject.

6. A(n)___ is a big family that includes not only the parents and children, but also grandparents, uncles, aunts, cousins, all living under same roof.

Bài dịch

1. Một gia đình hạt nhân là một gia đình bao gồm cha mẹ và con cái. (NUCLEAR FAMILY)

2. Chăm sóc trẻ em là sự quan tâm những đứa trẻ, đặc biệt là trong khi bố mẹ chúng đi làm. (CHILDCARE)

3. Khoảng cách thế hệ là sự khác biệt về thái độ hoặc hành vi giữa các nhóm tuổi trẻ và lứa tuổi lớn hơn, có thể gây ra sự thiếu hiểu biết. (A GENERATION GAP)

4. Phép tắc ăn uống trên bàn là các quy tắc mà thường được chấp nhận trong khi mọi người đang ăn ở bàn. (TABLE MANNERS)

5. Quan điểm là ý kiến của một người về chủ thể. (A VIEWPOINT)

6. Một gia đình lớn  là một gia đình lớn bao gồm không chỉ cha mẹ và con cái, mà còn cả ông bà, chú bác, bác dì và anh em họ, tất cả đều sống dưới cùng một mái nhà. (AN EXTENDED FAMILY)

4. Unit 1 Lớp 11 Getting Started Task 4

Find other compound nouns in the conversation. Use a dictionary to look up their meanings, if necessary (Tìm những danh từ ghép khác trong đoạn hội thoại. Sử dụng từ điển để tra nghĩa của chúng nếu cần thiết.)

Bài dịch:

1. Grandparents  (Ông bà)

2. Grandma = grandmother  (bà)

3. Grandpa  (ông)

4. Hairstyle (kiểu tóc)

5. Housework (Công việc nhà)

6. Footsteps ( Bước chân)

5. Unit 1 Lớp 11 Getting Started Task 5

Read the conversation again and find the verbs used to express duty, obligation, advice or lack of obligation. (Đọc lại đoạn hội thoại và tìm những động từ được sử dụng để thể hiện bổ phận, sự bắt buộc, lời khuyên và sự không bắt buộc.)

​Bài dịch và câu trả lời chi tiết Unit 1 Lớp 11 Getting started Task 5

 • Opinion & advice  (ý kiến và lời khuyên): should, ought to
 • Duty & obligation (Bổn phận và nghĩa vụ): must, have to
 • Lack of obligation (Thiếu nghĩa vụ): (not) have to, (not) need to

6. Unit 1 Lớp 11 Getting Started Task 6

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau đây.)

1/ Are you a part of a nuclear or an extended family? (Bạn là thành viên của 1 gia đình hạt nhân hay gia đình đa thế hệ?)

2/ What do you like and dislike about your type of family? (Bạn thích và không thích gì về kiểu gia đình của bạn?).

Gợi ý trả lời:

1/ I belong to a nuclear family. ( Tôi là thành viên của 1 gia đình hạt nhân.)

2/ Like:

 • Have more space and private time.
 • Have a family trip to visit grandparents.
 • Have less conflicts than an extended family does

Dislike:

 • Sometimes feel lonely
 • Have less supports and protections from family members

7. Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 1 Lớp 11 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Generation Gap – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề khoảng cách thế hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 11 mới Getting Started.

 • Câu 1:

  You _____ tell her about that secret. She can tell your father

  • A.
   Should
  • B.
   Shouldn’t
  • C.
   Must
  • D.
   Mustn’t
 • Câu 2:

  A good father Is the one that _____ hurt his family members and has enough ability to take care of the family.

  • A.
   Mustn’t
  • B.
   Can
  • C.
   Is allowed to
  • D.
   Is supposed to

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8. Hỏi đáp Getting Started Unit 1 Lớp 11 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!