Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Writing – Bài viết

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Writing hướng dẫn các em nghe hiểu về cách viết những luật lệ trong gia đình, hoặc tại 1 homestay.

1. Unit 1 Lớp 11 Writing Task 1

The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. Add a few more if you can. (Dưới đây là những quy định trong gia đình. Sử dụng những  cụm từ dưới đây để hoàn thành câu. Nếu có thể em hãy bổ sung thêm)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Writing – Bài viết

2. Unit 1 Lớp 11 Writing Task 2

Read the list in 1 again. Choose the three most important rules that vour parents often apply to you. Think of the reason, and write them in the space provided. (Hãy đọc lại danh mục ở bài tập 1 rồi chọn ba quy định quan trọng nhất mà bố mẹ em thường áp dụng với em. Hãy nghĩ ra lý do và viết vào khoảng trống cho sẵn.)

Example: The most important rule in my family is that we should visit our grandparents at least once a week. We live about 10 km away, and my parents want us to have a closer relationship with our grandparents by visiting them regularly and making sure that they are not lonely. (Luật lệ quan trọng nhất trong gia đình tôi là chúng tôi nên thăm ông bà ít nhất một lần một tuần. Chúng tôi sống xa khoảng 10 km, và ba mẹ của chúng tôi muốn chúng tôi có một mối quan hệ thân mật với ông bà bằng cách thăm họ thường xuyên và đảm bảo rằng họ không cô đơn)

1. One important rule in my family is that .

2. Another important rule in my family is that .

3. The third important rule in my family is that .

Hướng dẫn giải chi tiết:

1. One important rule in my family is that we should respect the older as much as posible, which help the discipline tighter and help the family base better. (Một quy tắc quan trọng in gia đình của tôi là chúng tôi nên tôn trọng người lớn tuổi càng nhiều càng tốt, điều này giúp cho kỉ luật được thắt chắt và giúp cho nền tảng gia đình trở nên)

2. Another important rule in my family is that everyone joins in having luch together. No matter how busy you are, you have to be a part of my family’s lunch because my parents think that it is such a good way for everyone to tight the love among family members ( Nguyên tắc quan trọng khác trong gia đình là mọi người cùng nhau ăn trưa. Dù bận như thế nào thì bạn cũng phải có mặt trong buổi ăn trưa bởi vì ba mẹ tôi nghĩ đó là 1 cách tốt để thắt chặt tình yêu giũa các thành viên trong gia đình với nhau)

3. The third important rule in my family is that we all go to sleep at 11.pm. My mother do believes that sleeing early bring you a good health rather than staying up late at night. (Nguyên tắc thứ ba trong gia đình tôi là chúng tôi tất cả đi ngủ lúc 11 giờ tối. Mẹ của tôi tin rằng việc ngủ sớm mang cho bạn một sức khỏe tốt hơn là thức khuya)

3. Unit 1 Lớp 11 Writing Task 3

An English teenager is going to stay with your family for two months on a cultural homestay programme. Complete a letter to inform him / her of the rules in your family. Write between 160-180 words, using the suggested ideas in the list above. (Một bạn học sinh người Anh sắp sang ở lại trong gia đình em trong vòng 2 tháng theo chương trình giao lưu văn hóa. Hãy hoàn thành bức thư để báo cho bạn đó biết về những quy định trong gia đình em. Hãy sử dụng ý tưởng gợi ý trong danh mục trên đề viết bức thư dài khoảng 160-180 từ.)

• Keep my room tidy (Giữ phòng của tôi gọn gàng)

Respect the elderly (Tôn trọng người lớn tuổi hơn)

• Keep fit by taking up a sport (Giữ thân thể cân đối bằng cách chơi 1 môn thể thao)

• Take my studies seriously (Học hành 1 cách nghiêm túc)

• Help around with the housework and other home duties (Giúp đỡ việc nhà và những bổ phận khác trong nhà)

• Follow in their footsteps (Theo bước chân của họ)

• Have good table manners (Có cách cư xử bàn ăn tốt)

• Visit my grandparents at least once a week (Ghé thăm ông bà ít nhất 1 lần 1 tuần)

• Do morning exercise every day (Tập thể dụng buổi sáng mỗi ngày)

• Play computer games at weekends only (Chỉ chơi games vào ngày cuối tuần)

• Not to swear (Không chửi thề)

• Not to spit on the floor (Không khạt nhổ trên sàn)

1. My parents don’t let me ______

2. They make me ______

3. They tell me (not) to _____

4. They warn me not to ______

5. They want me to ______

6. I am (not) allowed to ______

7.They forbid me to _______

Bản dịch và câu trả lời chi tiết

1. My parents don’t let me stay out late at the weekend. (Cha mẹ tôi không để tôi ở lại muộn vào cuối tuần) 

2. They make me keep my room tidy. (Họ khiến tôi giữ phòng của tôi gọn gàng)

3. They tell me to take my studies seriously. (Họ bảo tôi học nghiêm túc)

4. They warn me not to smoke or take drugs. (Họ cảnh báo tôi không hút thuốc hoặc dùng thuốc)

5. They want me to have good table manners. (Họ muốn tôi có cách cư xử trên bàn ăn tốt)

6. I am not allowed to stay overnight at my friend’s house. (Tôi không được phép nghỉ qua đêm tại nhà bạn của bạn tôi)

7. They forbid me to swear or spit on the floor. (Họ cấm tôi chửi thề hoặc khạc nhổ trên sàn nhà)

Pham Ngoc Thach, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam

February, 10th, 20… 

Dear Lauren, ___

I’m very happy to know that you’ll be staying with my family for two months. We live in a four-bedroom flat on the 15th floor. You will have your own bedroom during your stay here.___ 

You asked me about our family rules. There are three important ones that we  must follow

If you have any question, please let me know ___

We will try our best to make you feel comfortable during your stay with us ___

I hope you will enjoy your time in Viet Nam ___

Looking forward to meeting you ___

Best wishes, ___

Ha

Bài dịch và trả lời chi tiết

Pham Ngoc Thach. Dong Da. Ha Noi, Viet Nam February. 10th. 20…

Dear Lauren,

I’m very happy to know that you’ll be staying with mv family for two months. We live in a four-bedroom flat on the 15th floor. You will have your own bedroom for your stay here.

You asked me about our family rules. There are three important ones that we must follow. One important rule in my family is that every member of the family has to keep his or her own room tidy. My brother and I have to make our beds every morning, and clean the floor and windows twice a week. Another important rule is that my brother and I must be home before 10 p.m. My parents are very strict and believe that setting a curfew will help us becomc responsible, and stay sale and healthy. The third important rule is that we mustn’t invite friends to stay overnight. This is not only our family rule, but also the rule for ail people living in the building. If you have any questions, please let me know. Wo will try our best to make you feel comfortable during your stay with us.

I hope you will enjoy your time in Viet Nam.

Looking forward to meeting you.

Best wishes,

Ha

Bài dịch

Phạm Ngọc Thạch. Đống Đa. Hà Nội, Việt Nam

Việt Nam ngày 10 tháng 2 năm 20 …

Lauren thân mến,

Tôi rất vui khi biết rằng bạn sẽ đến ở với gia đình tôi trong hai tháng. Chúng tôi sống trong căn hộ bốn phòng ngủ trên tầng 15. Bạn sẽ có phòng ngủ riêng cho kỳ nghỉ của bạn ở đây.

Bạn hỏi tôi về luật lệ gia đình của chúng tôi. Có ba điều quan trọng mà chúng ta phải làm theo.

Một nguyên tắc quan trọng trong gia đình tôi là mọi thành viên trong gia đình phải giữ cho căn phòng của mình gọn gàng. Em trai tôi và tôi phải dọn dẹp giường ngủ mỗi sáng và lau sàn và cửa sổ hai lần một tuần.

Một nguyên tắc quan trọng khác là anh tôi và tôi phải ở nhà trước 10 giờ tối. Bố mẹ tôi rất nghiêm ngặt và tin rằng việc ấn định giờ giới nghiêm sẽ giúp chúng tôi trở nên có trách nhiệm và giữ được sức khoẻ.

Nguyên tắc quan trọng thứ ba là chúng tôi không được mời bạn bè ở lại qua đêm. Đây không chỉ là quy tắc gia đình của chúng tôi mà còn là nguyên tắc cho những người sống trong nhà.

Nếu có thắc mắc gì xin cứ hỏi tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho bạn cảm thấy thoải mái trong suốt thời gian lưu trú của bạn với chúng tôi.

Tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam.

Nhìn về phía trước để gặp bạn.

Gửi lời chúc tốt nhất,

4. Bài tập trắc nghiệm Unit 1 Generation Gap – Writing

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Generation Gap – Writing chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề khoảng cách thế hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 11 mới Writing.

 • Câu 1:

  Traslate these Vietnamese sentences below into English sentences. Chose A, B, C, or D. (Dịch những câu tiếng Việt dưới đây thành những câu Tiếng Anh, chọn A, B, C, D)
  Bạn phải về nhà trước giờ giới nghiêm

  • A.
   You must get home before curfew.
  • B.
   You must get home before rush hour.
  • C.
   You must get home before limited time.
  • D.
   You must get home before addition time.
 • Câu 2:

  Không được hút thuốc trong khu vực này

  • A.
   You shouln’t smoke in allowed area.
  • B.
   Prhibited smoking
  • C.
   No smoking in this area
  • D.
   Smoking allowed
 • Câu 3:

  Không sử dụng thiết bị điện tử trong giờ học

  • A.
   Electronic devices are not allowed in the schooltime. 
  • B.
   Electronic devices can used at the schooltime
  • C.
   Electronic devices is not expected at school
  • D.
   Electronic devices is not on sale at school time

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Writing Unit 1 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!