Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề Healthy Lifestyle And Longevity– Thông qua các dạng bài tập và bài hội thoại về lối sống lành mạnh và tuổi thọ

1. Unit 10 Lớp 11 Getting started Task 1

How to stay hebalthy

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Getting Started – Khởi động

Kim: I missed the health show last night. What was it Max: We should consume healthy food such as brown rice, fresh fruit and about? vegetables. We should also eat more fish and less red meat.

Max: It was about the four principles of staying healthy. They were introduced by the guest speaker. Dr Quan, a Vietnamese traditional medicine doctor.

Kim: Sounds interesting. What are these principles?

Max: Well, the first one is relieving stress. Stress may weaken your immune system. Dr Quan said if you practised meditation every day, you could keep your mind stress-free.

Kim: Do you agree with him?

Max: He might be right… I’m not sure.

Kim: OK. What’s the next one?

Kim: I agree with him. Yesterday I read an article on the Internet, which claimed you could increase your life expectancy if you ate brown rice, fruit and vegetables. But why less red meat? I don’t understand …

Max: He said red meat is high in fat, which increases the risk of developing heart disease.

Kim: I see. W’hat s the third principle?

Max: Dr Quan advised viewers to exercise regularly

Kim: You mean … do a workout every morning?

Max: Working out every day is great, but there are other ways to exercise and stay healthy. He suggested playing sports when you’re young, or practising yoga and t ai chi when you reach middle age.

Kim: OK. his first three principles make sense to me. How about the last one?

Max: When you’re feeling unwell, try natural remedies first. Take prescription medicine only when other methods fail.

Kim: Oh. really? Natural remedies? What are they?

Max: Urn. things like a massage, acupuncture or even a hot shower.

Kim: A hot shower! Are you joking?

Max: Well, you can watch the show tomorrow if you want. It’ll be repeated at 8 in the morning.

Kim: OK. I will.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Làm thế nào để được khỏe mạnh

Kim: Tối qua mình bỏ lỡ chương trình chăm sóc sức khỏe. Chương trình hôm qua nói về vấn đề gì?

Max: Chương trình nói về 4 nguyên tắc làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bốn nguyên tắc này do vị khách mời của chương trình là bác sĩ Quân, một bác sĩ chuyên về y học truyền thống Việt Nam trình bày.

Kim: Nghe hay nhỉ. Những nguyên tắc đó là gì vậy bạn?

Max: Ồ, điều đầu tiên là việc giảm sự căng thẳng. Sự căng thẳng có thể làm suy giảm hệ miễn dịch. Bác sĩ Quân nói nếu bạn thực hành thiền định hàng ngày, bạn có thể làm cho đầu óc mình không bị căng thăng.

Kim: Bạn có đồng ý với ông ấy không?

Max: Có thể ông ấy đúng…Mình cũng không chắc lắm.

Kim: Được rồi. Thế điều tiếp theo là gì?

Max: Chúng ta nên ăn những loại thức ăn có lợi cho sức khỏe như cơm gạo lứt, trái cây và rau tươi. Chúng ta còn nên ăn thêm cá và ít thịt đỏ.

Kim: Mình đồng ý với ông ấy. Hôm qua mình có đọc – một bài báo trên mạng nói rằng bạn có thể tăng tuổi thọ nếu bạn ăn cơm gạo lứt, rau quả. Nhưng tại sao lại ăn ít thịt đỏ? Mình không hiểu…

Max: Ông bác sĩ ấy nói thịt đỏ có lượng chất béo cao làm gia tăng nguy cơ phát triển bệnh tim.

Kim: Mình hiểu rồi. Vậy còn điều thứ ba?

Max: Bác sĩ Ọuân khuyên người xem nền tập thể dục đều đặn.

Kim: Có nghĩa là tập thể dục mỗi sáng?

Max: Tập thể dục hàng ngày rất tốt, nhưng có nhiều cách tập thể dục để khỏe mạnh. Ông ấy nói nên chơi thể thao khi bạn còn trẻ, hoặc tập yoga hay thái cực quyền khi bạn vào tuổi trung niên.

Kim: Ừ, ba nguyên tắc đầu rất có ý nghĩa với mình. Thế còn điều cuối cùng.

Max: Khi bạn cảm thấy không được khóe, đầu tiên hãy dùng các cách điều trị tự nhiên. Và chỉ dùng thuốc theo toa chi định khi những cách trị bệnh khác không hiệu quả.

Kim: Vậy à? Các cách điều trị tự nhiên là gì vậy?

Max: Ừm, đại loại như mát xa, châm cứu hay thậm chí tắm nước nóng.

Kim: Tắm nước nóng? Bạn có đùa không vậy?

Max: Ừ, bạn có thể xem lại chương trình này sáng mai nếu muốn. Nó sẽ được phát lại lúc 8 giờ sáng.

Kim: Mình sẽ xem.

2. Unit 10 Lớp 11 Getting started Task 2

Read the conversation again. Find the verbs that go with the following nouns. Writt them in the space provided, if necessary, use a dictionary to check the meaning. (Đọc lại đoạn hội thoại, hãy tìm những động từ đi cùng với những danh từ dưới đây rồi viết chúng vào ô trống cho sẵn. Nếu cần hãy dùng từ điển để kiểm tra nghĩa.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.

relieve

stress

2.

weaken

your immune system

3.

practise

meditation

4.

increase

your life expectancy

5.

do

a workout

6.

practise

yoga and t’ai chi

7.

take

prescription medicine

Tạm dịch:

1.

giảm

căng thẳng

2.

yếu

hệ thống miễn dịch của bạn

3.

thực hành

thiền định

4.

tăng

tuổi thọ

5.

thực hiện

tập luyện

6.

tập

yoga và t’ai chi

7.

lấy

thuốc theo đơn

3. Unit 10 Lớp 11 Getting started Task 3

Complete the following notes on Dr Quan’s four principles to stay healthy. Write no more than three words in cach blank. (Hoàn thành phần ghi chú về 4 nguyên tắc của bác sĩ Quân. Hãy viết ra không quá 3 từ cho mỗi chỗ trống.)

1. The first principle is______ .

2. According to the first principle, we can live a stress-free life if______ .

3. The second principle is______ .

4. People who eat lots of red meat are at risk of______ .

5. The third principle suggests______ .

6. Following the third principle, young people should play________ , while middle-aged people should practise______ .

7. In keeping with the fourth principle, people who feel unwell should try________ and____only when other methods fail.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. relieving stress 

2. we practise meditation 

3. eatine, healthy food

4. developing heart disease

5. exercising regularly

6. sports; yoga and t’ai chi

7.  natural remedies; take prescription medicine

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Nguyên tắc đầu tiên là giảm căng thẳng.

2. Theo nguyên tắc đầu tiên, chúng ta có thể sống một cuộc sống không căng thẳng nếu chúng ta thiền tịnh.

3. Nguyên tắc thứ hai là ăn thực phẩm lành mạnh.

4. Những người ăn nhiều thịt đỏ có nguy cơ mắc bệnh tim.

5. Nguyên tắc thứ ba gợi ý việc luyện tập thường xuyên.

6. Theo nguyên tắc thứ ba, người trẻ tuổi nên chơi thể thao, trong khi người trung niên nên luyện tập yoga và t’ai chi.

7. Theo nguyên tắc thứ tư, những người cảm thấy không khỏe nên thử các biện pháp tự nhiên và chỉ dùng thuốc theo toa khi các phương pháp khác thất bại.

4. Unit 10 Lớp 11 Getting started Task 4

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo nhóm và trả lời những câu hỏi dưới đây.)

1. Which of Dr Quan’s four principles can you apply to stay healthy?

2. Do you agree with all the principles? Why / Why not?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Bạn có thể áp dụng bốn nguyên tắc của Bác Sĩ để giữ gìn sức khỏe?

2. Bạn có đồng ý với tất cả các nguyên tắc? Tại sao/ tại sao không?

1. Yes, i thik i can use these principles into my realy life.

2. Yes, i totally agree with all of the principles mentioned in the text because i think those are healthy ways to improve your health.

5. Unit 10 Lớp 11 Getting started Task 5

Find all the examples of reported speech in the conversation. Write them in the space below. (Hãy tìm tất cả các câu trần thuật có trong đoạn hội thoại. Viết chúng ra vào phần cho sẵn.)

Hướng dẫn giải:

1. Dr Quan said if you practised meditation ever}- day, you could keep your mind stree-free.

2. Yesterday I read an article on the Internet, which claimed you could increase your life expectancy if you ate brown rice, fruit and vegetables.

3. He said red meat is high in fat, which increase the risk of developing heart disease.

4. Dr Quan advised viewers to exercise regularly.

5. He suggested playing sports when you’re young, or practising yoga and t’ai chi…

Tạm dịch:

1. Bác sĩ cho biết nếu bạn thực hành thiền định ngày nào đó, bạn có thể giữ cho tâm trí của bạn được tự do.

2. Hôm qua tôi đọc một bài báo trên Internet, tuyên bố bạn có thể tăng tuổi thọ của bạn nếu bạn ăn cơm trái cây và rau.

3. Ông nói thịt đỏ có hàm lượng chất béo cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

4. Bác sĩ khuyên người xem tập luyện thường xuyên.

5. Ông đề nghị chơi thể thao khi còn trẻ, hoặc tập yoga và t’ai chi …

6. Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 10 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Healthy lifestyle and longevity – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 11 mới Getting Started.

 • Câu 1:

  Vovinam is Viet Nam’s most popular traditional form of Martial Arts. The Martial Art of Vovinam was founded by Master Nguyen Loc in 1938. He researched other Martial Arts with the intention to combine specific aspects from each into one style that would be suitable to the physique of the Vietnamese people: thin, but fast, flexible and enduring.

  Since 1964, the title “Viet Vo Dao” has been added, to become “Vovinam – Viet Vo Dao”. Vovinam stands for the philosophy on which Vietnamese Martial Arts depend, including the principle of Yin and Yang, or soft and hard techniques.

  Along with martial arts philosophies and health maintenance techniques, Vovinam provides a system of martial arts techniques that encompasses various forms of self-defence that are very effective in real life combat.

  Students are trained on strength, techniques, and philosophy to develop a solid body, strong endurance.

  Students will be living in a self-disciplined and forgiving way and become model citizens, serving oneselves, one’s family, one’s state, and mankind.

  Nowadays, Vovinam is very popular in Viet Nam, from big cities to small villages. It is cheap to register for a class anywhere. Students can practise with and without weapons while in combat or in daily life. It includes training of the body as well as the mind – the fighting spirit, courage, fairness, modesty, and tolerance. Above all, the morality involved in Vovinam training and the way it teaches how to apply techniques to shape the students’ character.

  Nowadays, Vovinam is getting popular in Europe, especially in France, since the founder developed this martial arts as a means to train Vietnamese youth against French colonialism. However, the sport is also put into effect in the U.S., Canada, Australia, Belgium, Switzerland and other countries.

  Vovinam has been considered the Vietnamese Martial Art because_______ .

  • A.

   1. it has had the Vietnamese name “Viet Vo Dao” since 1964
  • B.
   it has the history of several centuries and was founded by Master Nguyen Loc
  • C.
   it was founded based on the Vietnamese physique by a Vietnamese Master
  • D.
   it stands for the Vietnamese philosophy: flexible and enduring
 • Câu 2:

   

   

  All of the following are true about Vovinam EXCEPT that_______.

  • A.

   it provides martial arts philosophies and health treatment techniques

    

  • B.

   it promotes various forms of effective self-defence in real life combat

    

  • C.

   it contains the principle of Yin and Yang, or soft and hard techniques
  • D.

   it is Viet Nam’s most popular traditional form of Martial Arts
 • Câu 3:

  Vovinam is good for students to become a model citizen because_____ .

  • A.
   students are trained to have good health, self-defence, and philosophy
  • B.
   it includes training of the body as well as the character
  • C.
   philosophy in Vovinam enables students to develop a solid body, strong endurance
  • D.
   its morality helps students practise with and without weapons

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Getting Started Unit 10 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!