Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Listening – Bài nghe

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về những điều ba mẹ lo lắng khi con mình có một mối quan hệ lãng mạn trong chủ đề Những Mối quan hệ.

1. Unit 2 Lớp 11 ListeningTask 1

If you have a boyfriend or a girlfriend, will you tell your parents about it? Why or why not? (Nếu em có bạn trai hoặc bạn gái em có nói cho bố mẹ em biết không? Tại sao?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Listening – Bài nghe

Bài dịch và lời giải chi tiết:

If I were in a romantic relationship, I think I wouldn’t reveal it to anyone because I am still learning at a very young age, and I don’t want to make my parents worry about that much. (Nếu tôi có một mối quan hệ lãng mạn, tôi nghĩ tôi sẽ tiết lộ nó với bất kì ai vì tôi vẫn còn đi học ở một độ tuổi khá trẻ và tôi không muốn là ba mẹ tôi lo lắng về điều đó quá nhiều).

2. Unit 2 Lớp 11 Listening Task 2

Listen to the talk show with host Vicky Holmes and guest speaker Dr Dawson. Choose the best answer to complete each statement. (Hãy lắng nghe cuộc nói chuyện trực tuyến do Vicky Holmes chủ tọa và vị khách mời Tiến sĩ Dawson. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi lời phát biểu dưới đây) 

1. From _____________ years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.

A. 10 to 12

B. 13 to 14 

C. 15 to 19

2. Young people may feel more ____________ to talk about their relationships in the future if they openly discuss feelings and friendships with their parents.

A. enthusiastic

B. confident

C. upset

3. Most parents are willing to _____________ .

A. talk to a psychologist  

B. talk about romantic relationships

C. lend a sympathetic ear to their children

4. Dr Dawson’s last advice to teenagers is that they should ______________ .

A. respect their parents’ views                                   

B. be friends with their parents

C. not get too anxious about break-ups.

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. C, 2. B, 3. C, 4. A

Bài dịch:

1. Từ 15 đến 19 tuổi, nhiều thành thiếu niên đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc nói về các mối quan hệ.

2. Những người trẻ tuổi có thể cảm thấy tự tin hơn khi nói về những mối quan hệ của họ trong tương lại nếu họ thảo luận công khai tình cảm và tình bạn với cha mẹ của họ.

3. Hầu hết các bậc phụ huynh sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với con cái của họ.

4. Lời khuyên cuối cùng cho thanh thiếu niên là họ nên tôn trọng quan điểm của cha mẹ họ.

3. Unit 2 Lớp 11 Listening Task 3

Listen again. Answer the questions. (Nghe lại lần nữa rồi trà lời câu hỏi) 

1. What is the main topic of the talk show? (Chủ đề chính của talk show là gì?)

2. What do teenagers need to do to prepare for becoming adults? (Thiếu niên cần làm gì để chuẩn bị trở thành người lớn?)

3. According to Dr Dawson, what should parents do when their children experience break-ups in their relationships? (Theo Tiến sĩ Dawson, cha mẹ nên làm gì khi con cái của họ trải nghiệm sự chia rẽ trong mối quan hệ của họ?)

4. Should parents strongly oppose their children’s romantic relationships? (Cha mẹ có nên phản đối mạnh mẽ mối quan hệ lãng mạn của trẻ?)

Lời giải chi tiết:

1. The talk show is about how teenagers and their parents deal with problems. (Chương trình talk show về cách mà thanh thiếu niên và cha mẹ giải quyết vấn đề).

2. The need to learn to form safe and healthy relationships with other people (friends, parents, teachers and romantic partners). (Họ cần học cách tạo mối quan hệ an toàn và lành mạnh với người khác (bạn bè, cha mẹ, thầy cô và người yêu).

3. Parents should offer a shoulder lor their children to cry on and listen to them. (Cha mẹ nên cảm thông và lắng nghe họ).

4.  Because their strong opposition will make their children stop talking about their feelings. (Không. Bởi vì sự phản đối mạnh mẽ của họ sẽ làm cho con cái ngừng chia sẻ về cảm xúc của họ.)

4. Audio Script Unit2 Lớp 11 Listening 

Audio Script:

Vicky: Welcome to our talk show with guest speaker Dr Dawson, a psychologist. Who will be talking about how teenagers and their parents deal with problems. Dr Dawson, most are worried about their children getting involved in romantic relationships. What’s your opinion on this?

Dr Dawson: From 15 to 19 years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.

Vicky: So do you mean this is part of the teen normal growth and development?

Dr Dawson: Yes. young people learn how to form sale and healthy relationships with friends, parents, teachers and romantic partners. This can prepare them for adult life. So parents should not oppose their relationships.

Vicky: I suppose many parents will feel surprised to hear this. What’s your advice for the teenagers then?

Dr Dawson: Well, they should not be afraid to talk to their parents about their feelings and friendships. This can help them feel confident to discuss their relationships in the future.

Vicky: So you mean teenagers should listen to their parents and ask them to listen to what they are saying?

Dr Dawson: Exactly. Most parents are always willing to lend an ear to what their children are saying. This is even more important when young people suffer break-ups or broken hearts. They need a shoulder to cry on and a sympathetic ear.

Dịch Script:

Vicky: Chào mừng bạn đến với talk show với diễn giả Dr Dawson, nhà tâm lý học. Người sẽ nói về cách thanh thiếu niên và cha mẹ họ giải quyết vấn đề. Dr Dawson, phần lớn là lo lắng về con cái của họ tham gia vào các mối quan hệ lãng mạn. Ý kiến của ông về điều này là gì?

Dr Dawson: Từ 15 đến 19 tuổi, nhiều thanh thiếu niên đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc nói về mối quan hệ.

Vicky: Vậy ý ông là đây là một phần của sự phát triển và phát triển bình thường của thanh thiếu niên?

Dr Dawson: Vâng. những người trẻ tuổi học cách tạo ra mối quan hệ bán hàng và lành mạnh với bạn bè, cha mẹ, thầy cô và người yêu. Điều này có thể chuẩn bị cho cuộc sống người trưởng thành. Vì vậy, cha mẹ không nên phản đối mối quan hệ của họ.

Vicky: Tôi cho rằng nhiều bậc cha mẹ sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nghe điều này. Lời khuyên của ông cho thanh thiếu niên là gì?

Dr Dawson: À, họ không nên sợ nói chuyện với cha mẹ về tình cảm và tình bạn của họ. Điều này có thể giúp họ cảm thấy tự tin để thảo luận về mối quan hệ của họ trong tương lai.

Vicky: Vậy ý ông là thanh thiếu niên nên lắng nghe cha mẹ của họ và yêu cầu họ lắng nghe những gì họ đang nói?

Dr Dawson: Chính xác. Hầu hết các bậc cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe những gì con cái họ đang nói. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn khi những người trẻ tuổi bị phá vỡ hoặc vỡ lòng. Họ cần một bờ vai để khóc và cảm thông.

5. Unit 2 Lớp 11 Listening Task 4

In your opinion, what is the “right” age for a romantic relationship? Discuss with a partner. (Theo em tuổi nào là “đúng” tuổi để có mối quan hệ tình cảm lãng mạn? Hãy thảo luận với bạn ngồi cạnh em.)

Bài dịch và lời giải chi tiết

A person should start a romantic relationship when he / she is at an age or stage in life when he / she is mature enough, and is ready for a possible marriage. For this reason, the “right” age can be different from person to person. (Một người nên bắt đầu mối quan hệ lãng mạn khi ở một độ tuổi hoặc giai đoạn trong cuộc sống khi đã đủ chín chắn và đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Vì lý do này, tuổi “phù hợp” có thể khác nhau từ người này sang người khác).

6. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 2 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Relationships – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về những mối quan hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 11 mới Listening.

 • Câu 1:

  Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question. (Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng A, B, C, D cho mỗi câu hỏi). 

  An important part of being an adult in the USA is becoming more independent from your parents. First, make sure you are living somewhere rather than your parents’ house. If your parents own the property in which you live, they will have a say in how you maintain that property. If you want to be independent and make your own decisions about how you live, you will need to obtain your own housing that is completely separate from your parents both physically and financially.

  Second, generate your own income and be as financially self-sufficient as possible. One of the main challenges in becoming independent as an adult is acquiring a sufficient income to allow you to live without the financial assistance of your parents. This can be particularly difficult if you are still a university student, but it is not impossible. Seek scholarships and part-time jobs. If you are no longer a student, find employment that offers a salary that can cover your expenses. It may be necessary to obtain multiple sources of income in order to become financially self-sufficient and independent from your parents.

  Next, budget your expenses carefully. When first becoming financially independent, it may be necessary to cut back on some of your expenses and strictly stick to a budget. Determine exactly what you can afford in terms of rent, food, clothing, transportation and entertainment based on your own income, create a budget. While you may experience a dip in your standard of living at first, learning how to follow a budget and be self-sufficient will help you stay independent.

  Finally, avoid relying on your parents as a first resort option for help of any kind. This, in no way, means that you may never ask your parents for help again, it just means that as an independent adult, there should be other sources of support within your life that you can turn to when necessary.

  You need to have your own accommodation so that______ .

  • A.
   Your parents can’t change your lifestyles and decisions
  • B.
   You have no relationship with your parents
  • C.
   Your parents will have a say in how you maintain that property
  • D.
   You will be as financially self-sufficient as possible
 • Câu 2:

  All of the following statements are true about acquiring your own income EXCEPT that

  • A.
   It allows you to become financially independent from your parents
  • B.
   You can’t earn a living when you are still a university student
  • C.
   You have to look for scholarships and part-time jobs as being a student
  • D.
   Sometimes you have to do several jobs in order to earn enough money

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Listening Unit 2 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!