Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 12 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Life stories” – những câu chuyện trong cuộc sống thông qua các kĩ năng nghe đọc, bài tập trắc nghiệm True/False.

1. Unit 1 Lớp 12 Getting Started Task 1

 • Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read. (Hùng và Quang đang trò chuyện về những người nổi tiếng. Lắng nghe và đọc)

Hung: The topic for tomorrow’s presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang?

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Getting Started – Khởi động

Quang: Not yet. I’m still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. I admire them both. 

Hung: But who’s had a greater impact on you?

Quang: I’m not sure … Steve Jobs’s work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson’s music inspired me to learn to play a musical instrument. What do you think?

Hung: Well, both of them were very talented and influential, but I prefer Steve Jobs. I think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. In his later years, his singing voice became weak and thin and wasn’t as good as before.

Quang: I see. What about you? Who are you going to talk about?

Hung: Christine Ha.

Quang: You mean … the lady who won the US MasterChef trophy in 2012?

Hung: That’s right.

Quang: I know your dream is to become a famous chef. Is that why you want to talk about her?

Hung: Yes. What’s more, Christine is a blind chef and a gifted writer. She’s very talented and determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the dishes.

Quang: I agree. I remember how excited I felt when Christine was creating those great-looking dishes … and even anxious when the judges were tasting them. By the way, do you know where she was born? In Viet Nam or the US?

Hung: In California, but she was inspired by memories of her mum’s cooking.

Quang: It seems you know quite a lot about her. Good luck with your presentation tomorrow!

Hung: The same to you!

 • Bài dịch hội thoại Task 1

Hưng: Chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự thú vị. Bạn đã quyết định nói về ai chưa, Quang?

Quang: Chưa. Tớ vẫn đang phân vân giữa hai người nổi tiếng, Steve Jobs và Michael Jackson. Tớ ngưỡng mộ cả hai người họ.

Hưng: Nhưng ai có tác động lớn hơn đối với cậu?

Quang: Tớ không chắc chắn lắm … sản phẩm của Steve Jobs kích thích sự sáng tạo và đổi mới của tớ, trong khi âm nhạc Michael Jackson đã truyền cảm hứng cho tớ để tìm hiểu cách chơi một loại nhạc cụ. Cậu nghĩ sao?

Hưng: Ừm, cả hai đều rất tài năng và có ảnh hưởng, nhưng tớ thích Steve Jobs hơn. Tớ nghĩ rằng Michael Jackson là một vũ công tuyệt vời, nhưng không phải là một ca sĩ tuyệt vời. Trong những năm sau này, giọng hát của ông trở nên yếu và mỏng và không được tốt như trước.

Quang: Tớ hiểu. Thế còn cậu? Cậu sẽ nói về ai?

Hưng: Christine Hà.

Quang: Ý cậu là … người phụ nữ đã giành được danh hiệu Mỹ MasterChef trong năm 2012?

Hưng: Đúng.

Quang: Tớ biết giấc mơ của cậu là trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Có phải đó là lý do tại sao cậu muốn nói về cô ấy?

Hưng: Đúng vậy. Hơn nữa, Christine là một đầu bếp khiếm thị và một nhà văn tài năng. Cô ấy rất tài năng và quyết tâm. Vô cùng tuyệt vời khi xem cô ấy sử dụng tất cả các dụng cụ nhà bếp và chuẩn bị các món ăn.

Quang: Tớ đồng ý. Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn đẹp tuyệt vời … và thậm chí lo lắng khi các giám khảo nếm chúng. Tiện thể, cậu có biết nơi cô được sinh ra? Ở Việt Nam hay Mỹ?

Hưng: Ở California, nhưng cô đã lấy cảm hứng từ những ký ức về nấu ăn từ mẹ cô.

Quang: Có vẻ như cậu biết khá nhiều về cô ấy. Chúc may mắn với bài thuyết trình ngày mai của cậu!

Hưng: Cậu cũng thế nhé!

2. Unit 1 Lớp 12 Getting Started Task 2

 • Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Quyết định các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. Quang can’t decide who he is going to talk about tomorrow. (Quang không thể quyết định người mà cậu ấy sẽ nói tới vào ngày mai.)

2. Quang wants to become as famous as Steve Jobs and Michael Jackson. (Quang muốn trở nên nổi tiếng như Steve Jobs và Michael Jackson.)

3. Hung likes Michael Jackson’s singing. (Hùng thích giọng ca của Michael Jackson.)

4. Hung learnt to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson’s songs. (Hùng đã học cách chơi một loại nhạc cụ vì cậu ấy đã lấy cảm hứng từ những bài hát của Michael Jackson.)

5. Both Quang and Hung admire Christine Ha. (Cả Quang và Hùng đều ngưỡng mộ Christine Ha.)

Guide to answer

1. True

2. NG (Trong bài không đề cập đến ý muốn của Quang rằng liệu anh ấy có muốn trở thành 2 nhân vật nổi tiếng đó không.)

3. False (He doesn’t like MJ’s singing because he thinks MJ just was the great dancer, not an excellent singer.)

4. False (Quang learnt to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson’s songs.)

5. True

3. Unit 1 Lớp 12 Getting Started Task 3

 • Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn.) 

If you were Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Why? (Nếu bạn là Quang, bạn sẽ chọn ai để nói, Steve Jobs hay Michael Jackson? Tại sao?)

Guide to answer

 • If I were Quang, I would choose to talk about Steve Job. Because Steven Job was a pioneer of the microcomputer revolution and he was a creative entrepreneur. I want to become as famous as Steve Job.
 • If I were Quang, I would choose to talk about Steve Job because he is amazingly talented – he was an entrerpreneur, marketer and inventor, who was the co-founder, chairman and CEO of Apple Inc.
 • If I were Quang, I would choose to talk about Michael Jackson because he was a wonderful singer, a professional dancer, a great song writer, a leader record producer and a popular actor. 

4. Unit 1 Lớp 12 Getting Started Task 4

 • Find the words in the conversation that have the same sounds as the following. (Tìm các từ trong cuộc hội thoại có những phát âm tương tự như sau.)

1. too /tuː/ ____________

2. eye /aɪ/ ____________

3. sea /siː/ ______________

4. one /wʌn/ ____________

5. no /nəʊ/ _____________ 

Guide to answer

1. two          2. I            3. see         4. won          5. know

5. Unit 1 Lớp 12 Getting Started Task 5

 • Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets. (Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa và viết các thì đúng của động từ trong ngoặc đơn.)

I remember how excited I (feel) ____when Christine (create)________ great-tooking dishes.

Guide to answer

I remember how excited I felt when Christine was creating great-tooking dishes. (Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn tuyệt vời.)

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 1 Lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Life stories – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề những câu chuyện về cuộc sống. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 mới Getting Started.

 • Câu 1:
  Mark the letter A. B. C or D to indicate the word or phrase which does not contain the same sound as the other three. 

  Choose the word or phrase which does not contain the same sound as the other three: aid, aide, add, ade 

  • A.
   aid
  • B.
   aide
  • C.
   add
  • D.
   ade
 • Câu 2:

  Choose the word or phrase which does not contain the same sound as the other three: aisle, all, isle, I’ll

  • A.
   aisle
  • B.
   all
  • C.
   isle
  • D.
   I’ll

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 1 Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!