Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Listening – Bài nghe

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 12 mới phần Listening hướng dẫn các em nghe hiểu về những câu chuyện cuộc sống của những người nổi tiếng thông qua một số đoạn hội thoại, kể chuyện và bài tập thảo luận.

1. Unit 1 Lớp 12 Listening Task 1

Why are people often interested in the life of celebrities or famous people? Tick the possible reasons and add some more if you can (Tại sao mọi người thường quan tâm đến cuộc sống của những người nổi tiếng hay những người nổi tiếng? Đánh dấu các lý do có thể và thêm một số chi tiết nếu bạn có thể.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Listening – Bài nghe

 • They are curious. (Họ rất tò mò.)
 • They want to know more about their idols. (Họ muốn biết thêm về thần tượng của mình.)
 • They can have something to gossip about. (Họ có thể có một cái gì đó để buôn chuyện)
 • They want to learn lessons from famous people’s failures or successes. (Họ muốn học những bài học từ thất bại hay thành công những người nổi tiếng)
 • They can criticise or slander the person they do not like. (Họ có thể chỉ trích hay nói xấu người mà họ không thích.)

2. Unit 1 Lớp 12 Listening Task 2

 • Listen to a talk show with host Cindy Brown and guest speaker Andy Lewis, a sociologist. Choose the best answer to complete each statement. (Nghe chương trình trò chuyện với chủ nhà Cindy Brown và diễn giả khách mời Andy Lewis, một nhà xã hội học. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. According to Cindy, our audience are ____ stories about celebrities and famous people.

A. interested in

B. overloaded with

C. bored with

2. People may use stories about our private life in order to_____ .

A. damage our reputation

B. write novels

C. make films

3. We should not share too much personal information______ .

A. at parties

B. with strangers

C. online

4. Reading a person’s life story critically means_______

A. making judgements while reading it

B. making criticisms while reading it

C. reading it without finding any faults or merits

Guide to answer

1B 2A 3C 4A

 

1. According to Cindy, our audience are overloaded with stories about celebrities and famous people. (Theo Cindy, khán giả của chúng ta quá tải với những câu chuyện về những người nổi tiếng.)

2. People may use stories about our private life in order to damage our reputation. (Người ta có thể sử dụng những câu chuyện về đời tư để phá hoại danh tiếng.)

3. We should not share too much personal information online. (Chúng ta không nên chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân qua mạng / trực tuyến.)

4. Reading a person’s life story critically means making judgements while reading it. (Đọc một câu chuyện về cuộc đời của một người một cách đầy phê bình nghĩa là phán xét trong khi đang đọc nó.)

 • Tapescript Listening Task 2

Cindy: Welcome to our talk show with guest speaker Mr Andy Lewis, a sociologist. Mr Lewis…

Andy: Please call me Andy. I don’t want to be too formal.

Cindy: No problem, Andy. These days, our audience seem to be overwhelmed with stories in the newspapers or on the Internet – stories about celebrities, political figures, or even ordinary people around us.

Andy: You mean we’re living in a world of stories and scandals?

Cindy: Right. As a sociologist, do you have any advice for our audience?

Andy: I think there’re two sides to this issue. We need some life skills to protect ourselves. First, we don’t want other people to take advantage of our stories. They may use our private lives for blackmail or slander… in order to harm our reputation or just for fun.

Cindy: For whatever purpose, it could be extremely damaging.

Andy: Exactly. So we should not reveal too much of our private life on social networking sites.

Cindy: I agree. But how about the stories of other people? Should we read or follow these stories?

Andy: That’s the second point I want to discuss. Another life skill is learning from other people’s lives. Everyone’s life story is like a book that can teach us something. So we should open that book and read it critically.

Cindy: Critically? Can you explain this?

Andy: It means we should make careful judgements when reading a life story and ask ourselves questions like, ‘Why is this story told?’ or ‘What lessons can I learn from it?’

Cindy: Lessons such as…?

Andy: Such as a person’s reasons for failure or success. This may help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Cindy: Very interesting. Thank you, Andy, for your advice and for sharing your thoughts with our listeners. Next week…

 • Bài dịch Listening Task 2

Cindy: Chào mừng bạn đến với talk show của chúng tôi với diễn giả khách mời Andy Lewis, mộ nhà xã hội học. Ông Lewis …

Andy: Xin hãy gọi tôi là Andy. Tôi không muốn quá trang trọng.

Cindy: Không vấn đề gì, Andy. Những ngày này, khán giả dường như bị choáng ngợp với những câu chuyện trên báo hoặc trên Internet – những câu chuyện về người nổi tiếng, nhân vật chính trị, hoặc thậm chí những người bình thường xung quanh chúng ta.

Andy: Ý anh là chúng ta đang sống trong một thế giới của những câu chuyện và những vụ tai tiếng?

Cindy: Đúng vậy. Là một nhà xã hội học. Ông có lời khuyên nào cho khán giả không?

Andy: Tôi nghĩ có hai khía cạnh của vấn đề này. Chúng ta cần một số kĩ năng sống để tự vệ. Thứ nhất, chúng ta không muốn người khác tận dụng câu chuyện của chúng ta. Họ có thể sử dụng cuộc sống của chúng ta để tống tiền hoặc lăng mạ … để làm hại danh tiếng của chúng ta hoặc chỉ để cho vui.

Cindy: Dù là bất cứ mục đích gì, nó cũng gây tổn hại rất lớn.

Andy: Chính xác. Vì vậy chúng ta không nên tiết lộ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của chúng ta trên các trang mạng xã hội.

Cindy: Tôi đồng ý. Nhưng còn những câu chuyện của người khác thì thế nào? Chúng ta có nên đọc hay theo dõi những câu chuyện đó?

Andy: Đó là điều thứ hai tôi muốn thảo luận. Một kỹ năng sống khác nữa là học từ cuộc sống của những người khác. Câu chuyện về cuộc sống của mọi người giống như một cuốn sách, nó có thể dạy chúng ta thứ gì đó. Vì vậy chúng ta nên mở cuốn sách đó và đọc bình luận nó.

Cindy: Bình luận? Ông có thể giải thích điều này?

Andy: Điều đó có nghĩa là chúng ta nên có những phán đoán cẩn thận khi đọc một câu chuyện đời sống và tự đặt ra một câu hỏi như “Tại sao câu chuyện này nói vậy?” hoặc “Bài học gì tôi có thể học được từ nó?”

Cindy: Các loại bài học như …?

Andy: Chẳng hạn như lý do thành công hay thất bại của một người. Điều này có thể giúp chúng ta tránh những thất bại tương tự hoặc áp dụng cách sống mới để chúng ta có thể cải thiện bản thân trở thành người tốt hơn.

Cindy: Rất thú vị. Cảm ơn ông, Andy, vì lời khuyên của ông và chia sẻ suy nghĩ của ông tới khán giả. Tuần tới …

3. Unit 1 Lớp 12 Listening Task 3

Listen again. Answer the questions (Đọc lại lần nữa. Trả lời câu hỏi)

1. What life skills does Andy think people should have? (Andy nghĩ mọi người cần có những kĩ năng gì trong cuộc sống?)

2. According to Andy, what questions should we ask ourselves when reading or hearing a life story? (Theo Andy, những câu hỏi nào chúng ta nên hỏi bản thân khi đọc hay nghe về câu chuyện trong cuộc sống?)

3. What can we benefit from learning about a person’s failures or successes? (Chúng ta có được lợi ích gì từ việc học những thất bại hay thành công của người khác?)

Guide to answer

1. The audience should have life skills to protect themselves and to learn from other people’s live.

2. We should ask ourselves two question : “Why is this story told?”, “What lesson can I learn form it?”.

3. We can learn how to avoid similar mistakes or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

4. Unit 1 Lớp 12 Listening Task 4

Do you agree with Andy that everyone’s life story is like a book that can teach us something? Discuss with a partner. (Bạn có đồng ý với Andy rằng câu chuyện cuộc sống của tất cả mọi người giống như một cuốn sách mà có thể dạy chúng ta điều gì đó? Thảo luận với một người bạn.)

Guide to answer

– I agree with Andy that everyone’s life story is like a book that can teach us something.

– Because person’s reasons for failure or success help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 1 Lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 mới Listening.

 • Câu 1:

  It is the underserved ____ that damaged his life and his family.

  • A.
   reputable
  • B.
   repute
  • C.
   reputation
  • D.
   disrepute
 • Câu 2:

  At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

  • A.
   moved
  • B.
   changed
  • C.
   adjusted
  • D.
   stopped
 • Câu 3:

  He has a wonderful voice but unfortunately, he never gets the ____ to sing in public.

  • A.
   event
  • B.
   occasion
  • C.
   ability
  • D.
   chance

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 1 Lớp 12 mới

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 1 Lớp 12 mới. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!