Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Project – Kỹ năng nhóm

Bài học Unit 1 Lớp 12 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến nội dung bài học Những câu chuyện trong cuộc sống.

1. Unit 1 Lớp 12 Project Task 1

Your group is going to take part in the Public Speaking Contest ‘A famous person you admire’ organised by your school. (Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói “Một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ” của trường tổ chức.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Project – Kỹ năng nhóm

Assign the task to each group member: choosing a famous person, creating his/her profile, and giving a presentation about this person. (Giao nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm: chọn một người nổi tiếng, tạo hồ sơ của người đó, và đưa ra một bài thuyết trình về người này.)

Guide to answer

– Taylor Swift (Full name: Taylor Alison Swift)

– was born on 13th December, 1989 in Pennsylvania and then moved to Nashville, Tennessee at the age of 14 to pursue a career in country music.

– Swift is one of the best-selling music artists of all time, She became famous because of her inspiring songs towards the young all over the world.

– She has received many music awards of Grammys, Emmy, Billboard Music Awards,  American Music Awards and so on.

– facts: Swifty’s lucky number is 13, contrasting to other people: she was born on 13, Her debut album went platinum in 13 weeks, If she sees a 13, it’ll bring her luck, In 2018, Swift won 13 awards….

– Swift hit this one right on the head: trying and failing is totally normal. The only thing you can do is just brush yourself off and try again. You might fail again, but if you try hard enough, eventually you can do nearly anything you set your mind to.

– She’s also the person that inspires the young to live a meaningful life through her speech, her actions and her music.

2. Unit 1 Lớp 12 Project Task 2

Work in groups. Choose the best presentation which meets the following criteria: (Làm việc nhóm. Chọn trình bày tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí sau:)

+ Content: relevant to the topic, well-structured, interesting, truthful (Nội dung: liên quan đến chủ đề này, có cấu trúc tốt, thú vị, đáng tin)

+ Speaker’s presentation techniques: clear outline, emotional and expressive voice, good use of body language and gestures, good pronunciation (kỹ năng thuyết trình của người nói: đề cương rõ ràng, giọng giàu cảm xúc và biểu cảm, sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ, cách phát âm tốt.)

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 1 Lớp 12 – Project 

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Life stories – Project chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề những câu chuyện trong cuộc sống. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 mới Project.

 • Câu 1:

  Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 

  I ____ out last night but at the last minute I ____ that I had a quiz this morning.

  • A.
   was going to go – realized
  • B.
   went – realized
  • C.
   had gone – would realize
  • D.
   would go – have realized
 • Câu 2:

  She hasn’t paid as much attention to her children as she ____ since she ____ working.

  • A.
   does – starts
  • B.
   did – started
  • C.
   was doing – was starting
  • D.
   has done – would start

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4. Hỏi đáp Project Unit 1 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!