Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 4 Listening – Bài nghe

Để giúp các em rèn luyện kĩ năng nghe qua chủ đề phương tiện truyền thông, mời các em tham khảo bài học Unit 4 “The Mass Media” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Listening

Social media: Language learning apps (Phương tiện truyền thông xã hội: ứng dụng học ngôn ngữ)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 4 Listening – Bài nghe

1.1. Task 1 Unit 4 lớp 12 Listening

Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box. (Đọc về cách ba học sinh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Hoàn thành câu với các từ trong khung.)

Guide to answer:

1. app                

2. record    

3. GPS

4. interactive       

5. connect    

6. audio

7. updates

Tạm dịch

Học sinh A: Bây giờ tôi có thể trò chuyện với bạn bè và người thân của tôi bằng cách sử dụng một ứng dụng trò chuyện video miễn phí trên các phương tiện truyền thông xã hội yêu thích của tôi. Tôi cũng có thể ghi âm video của riêng tôi và gửi chúng cho người khác. Tôi thậm chí có thể sử dụng một ứng dụng định vị GPS để tìm đường của tôi xung quanh ở một nơi mới.

Học sinh B: Tôi đã nhận được điểm A bài kiểm tra tiếng Anh vào tuần trước. Tôi rất tự hào vì tôi đã học tập rất chăm chỉ. Tôi đã tham gia một khóa học tương tác trực tuyến do giảng viên có kinh nghiệm dạy. Tôi cũng đã trở thành một thành viên của cộng đồng ngôn ngữ trực tuyến, nơi tôi có thể kết nối với người bản xứ, đặt câu hỏi và thực hành nói qua âm thanh và trò chuyện video.

Học sinh C: Tôi đã sử dụng các trang web truyền thông xã hội khác nhau trong một năm và chúng đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi có thể kết nối với những người tôi biết và kết bạn mới bất cứ lúc nào. Tôi cũng có thể đăng cập nhật lên môn học của tôi và bắt đầu thảo luận cởi mở với các bạn cùng lớp của tôi.

1.2. Task 2 Unit 4 lớp 12 Listening

Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about. (Nghe một cuộc trò chuyện giữa hai học sinh nói về các ứng dụng học ngôn ngữ. Điều gì sau đây họ lại không nói về?)

Click to listen

1. Lan’s English test results (Kết quả bài kiểm tra tiếng Anh của Lan)

2. Nam’s birthday (Sinh nhật của Nam)

3. Language-learning courses (Các khóa học ngôn ngữ)

4. Playing online games (Chơi trò chơi trực tuyến)

5. Chatting online with native speakers (Trò chuyện trực tuyến với người bản ngữ)

6. Writing a blog (Viết một trang blog)

Guide to answer

Key: 2 and 3

Audio script

Nam: Congratulations, Lan! You’ve got an A on your English test!

Lan: Thanks, Nam. I should really thank a few social networking sites that help me to improve my English.

Nam: Sounds interesting! So how did you improve your English?

Lan: First, I registered and created an account with my nickname. Then I downloaded some free language learning apps on my smartphone and started revising and learning new vocabulary on the go. I could practise while on the bus on my way to school or while jogging in the park.

Nam: Wow! So you don’t play online games anymore?

Lan: Of course I do, but I focus on language games such as Scrabble and crossword puzzles.

Nam: Really? I didn’t know you were keen on these games. Aren’t they boring?

Lan: Not if you connect and compete with other online gamers. You can also make friends and have fun.

Nam: Really? But you still need a tutor to explain things or correct your English if you make a mistake.

Lan: Exactly. Some social networking sites help you to connect with native speakers so you can ask questions or have your writing drafts corrected.

Nam: Sounds good! I saw that you uploaded some vocabulary and grammar flashcards on all your social media sites. How did you create them?

Lan: I used a free programme available on my smartphone. I also used the recording feature to collect interesting samples from English TV and radio. Have you also seen my photos on my English blog?

Nam: Yes, I have. Great photos!

Lan: Thanks.

Tạm dịch

Nam: Chúc mừng, Lan! Bạn đã có điểm A bài kiểm tra tiếng Anh !

Lan: Cảm ơn, Nam. Tôi thực sự cần phải cảm ơn một vài trang mạng xã hội giúp tôi cải thiện tiếng Anh của mình.
Nam: Nghe thật thú vị! Vậy bạn đã cải thiện tiếng Anh của bạn như thế nào?

Lan: Trước tiên, tôi đã đăng ký và tạo một tài khoản với biệt danh của mình. Sau đó, tôi đã tải xuống một số ứng dụng học ngôn ngữ miễn phí trên điện thoại thông minh của tôi và bắt đầu ôn tập và học từ vựng mới khi di chuyển. Tôi có thể luyện tập khi đang trên xe buýt trên đường đi học hoặc khi đang chạy bộ trong công viên.

Nam: Wow! Vì vậy, bạn không chơi trò chơi trực tuyến nữa?

Lan: Tất nhiên có chứ, nhưng tôi tập trung vào các trò chơi ngôn ngữ như Scrabble và câu đố ô chữ.

Nam: Thật sao? Tôi không biết bạn quan tâm đến những trò chơi này. Chúng không phải là nhàm chán sao?

Lan: Không nếu bạn kết nối và cạnh tranh với các game thủ trực tuyến khác. Bạn cũng có thể kết bạn và vui chơi.

Nam: Thật sao? Nhưng bạn vẫn cần một người dạy kèm để giải thích những điều hoặc sửa tiếng Anh của bạn nếu bạn mắc lỗi.

Lan: Chính xác. Một số trang mạng xã hội giúp bạn kết nối với người bản xứ để bạn có thể đặt câu hỏi hoặc soạn thảo bản thảo của mình.

Nam: Nghe thật thú vị! Tôi thấy rằng bạn đã tải lên một số từ vựng và flashcrards ngữ pháp trên tất cả các trang web truyền thông xã hội của bạn. Bạn đã tạo ra chúng như thế nào?

Lan: Tôi đã sử dụng một chương trình miễn phí có sẵn trên điện thoại thông minh của tôi. Tôi cũng đã sử dụng tính năng ghi âm để thu thập các mẫu thú vị từ đài truyền hình và đài phát thanh tiếng Anh. Bạn đã từng nhìn thấy những bức ảnh của tôi trên blog tiếng Anh của tôi chưa?

Nam: Vâng, tôi nhìn thấy rồi. Hình ảnh tuyệt vời!

1.3. Task 3 Unit 4 lớp 12 Listening

Listen again. Give answers to the following questions.  (Nghe lại. Trả lời các câu hỏi sau)

Click to listen


1. How does Lan learn new vocabulary? (Lan học từ mới như thế nào?)

2. Why does Lan like playing language games? (Tại sao Lan thích chơi các trò chơi ngôn ngữ?)

3. How does Lan connect with native speakers of English? (Lan kết nối với người bản ngữ nói tiếng Anh bằng cách nào?)

4. How did she create her flashcards? (Cô ấy tạo các thẻ flashcard như thế nào?)

Guide to answer

1. She downloaded some language learning apps on her smartphone and started learning vocabulary on the go. (Cô ấy đã tải xuống một số ứng dụng học ngôn ngữ trên điện thoại thông minh của cô ấy và bắt đầu học từ vựng khi di chuyển.)

2. Because she wants to improve her English. (Bởi vì cô ấy muốn cải thiện tiếng anh của mình.)

3. She uses some social networking sites. (Cô ấy sử dụng một số trang mạng xã hội.)

4. She used a free programme on her smartphone. (Cô ấy sử dụng một chương trình miễn phí trên điện thoại thông minh của cô ấy.)

1.4. Task 4 Unit 4 lớp 12 Listening

Work in groups of four. Listen again. What do think about Lan’s ways of improving her English? What can you learn from her experience? (Làm việc trong nhóm bốn người. Lắng nghe một lần nữa. Bạn suy nghĩ gì về cách cải thiện tiếng Anh của Lan? Bạn có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm của cô?)

Guide to answer

– download some language learning apps on my smartphone and started learning vocabulary on the go (tải xuống một số ứng dụng ngôn ngữ cho điện thoại thông minh của tôi và bắt đầu học từ vựng khi di chuyển)

– use some social networking sites to learn, and play game crossword puzzles. (sử dụng một số trang web mạng xã hội để học, và chơi trò chơi ô chữ) 

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học Unit 4 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Listening, các em học sinh cần luyện tập nghe, ghi nhớ các ứng dụng của phương tiện thông tin đại chúng trong việc học ngôn ngữ; đồng thời liên hệ bản thân về cách cải thiện tiếng Anh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 4 The Mass Media – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 12 mới Listening.

 • Câu 1:
  Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

  I hate ____ newspapers; they’re just full of gossip, scandal and lies!

  • A.
   online
  • B.
   daily
  • C.
   tabloid  
  • D.
   rubbish
 • Câu 2:

  There’s a great ____ show on BBC1 tonight. Contestants have to race through a supermarket as quickly as they can, filling up their trolleys as they go.

  • A.
   talk
  • B.
   game
  • C.
   quiz
  • D.
   live
 • Câu 3:

  He ____ the umbrella in his right hand trying to keep his balance.

  • A.
   hold
  • B.
   hed
  • C.
   has been holding
  • D.
   has held

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listening – Unit 4 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!