Lớp 7

Tiếng Anh 7 mới Unit 1 Communication – Giao tiếp

Bài học Communication – Unit 1 dưới đây giúp các em rèn luyện kĩ năng giao tiếp xoay quanh chủ đề “My hobbies”. Với các bài tập khác nhau, các em sẽ bày tỏ sự vui thích cũng như nhàm chán đối với mỗi hoạt động cụ thể với người khác.

1.1. Task 1 Unit 1 lớp 7 Communicatin

Match the activities with the pictures (Nối các hoạt động sau với từng tranh)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 mới Unit 1 Communication – Giao tiếp

making models         dancing

making pottery         carving wood

ice-skating

Guide to answer

A. carving wood (khắc gỗ)

B. making models (làm mô hình)

C. ice-skating (trượt băng)

D. dancing (nhảy múa)

E. making pottery (làm gốm)

1.2. Task 2 Unit 1 lớp 7 Communication

What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below ans tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice (Em nghĩ gì về những sở thích trong phần 1. Nhìn vào bảng bên dưới và chọn các khung. Sau đó, hoàn thành những câu bên dưới bằng cách viết một lý do để giải thích sự lựa chọn của em)

Guide to answer

1. I find making pottery interesting because it’s a creative activity.

(Tôi thấy làm gốm thú vị bởi vì nó là một hoạt động sáng tạo.)

2. I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed.

(Tôi nghĩ nhảy thú vị bởi vì nó làm tôi cảm thấy thư giãn.)

3. I find ice-skating unusual because it’s difficult.

(Tôi thấy trượt băng thật không bình thường chút nào bởi vì nó khó.)

4. I think making models is boring because it’s difficult and takes much times.

(Tôi nghĩ làm mô hình thật chán bởi vì nó khó và mất nhiều thời gian.)

5. I find carving wood boring because it takes much time.

(Tôi thấy khắc gỗ thật chán bởi vì nó mất nhiều thời gian.)

1.3. Task 3 Unit 1 lớp 7 Communication

Interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and present your partner’s answer to the class (Bây giờ, phỏng vấn một bạn học về những thói quen trong phần 1. Ghi chú và trình bày câu trả lời của bạn học trước lớp)

Example

You: What do you think about making pottery?

Mai: I think it is boring.

You: Why?

Mai: Because it takes much time and it’s difficult.

You: Will you take up making pottery in the future?

Mai: I’m not sure.

Tạm dịch

Bạn: Bạn nghĩ gì về làm gốm?

Mai: Tôi nghĩ nó thật chán.

Bạn: Tại sao?

Mai: Bởi vì nó thật khó và tốn nhiều thời gian.

Bạn: Bạn sẽ tiếp tục việc làm gốm trong tương lai không?

Mai: Tôi không chắc nữa.

Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 1 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 My Hobbies – Communication chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Sở thích của tôi”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 mới Communication.

 • Câu 1:
  Choose the best answer to complete the following sentences

  Would you like __________ to Lan’s house?

  • A.
   going
  • B.
   to go
  • C.
   go
  • D.
   to going
 • Câu 2:

  We learn about different countries and their people in _________ class.

  • A.
   Literature
  • B.
   Geography
  • C.
   History
  • D.
   Sciences
 • Câu 3:

  In physics class the students do some __________

  • A.
   example
  • B.
   exercises
  • C.
   experiments
  • D.
   entertainment

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Qua bài học này các em sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về các sở thích và bước đầu bày tỏ niềm hứng thú hay nhàm chán với một sở thích bất kì với bạn bè. Một số từ vựng bổ sung vào vốn từ của các em như sau:

 • carving wood: chạm, khắc gỗ
 • making model: làm mô hình
 • take up st: tiếp tục
 • making pottery: làm đồ gốm
 • ice-skating: trượt băng

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!