Lớp 7

Tiếng Anh 7 mới Unit 2 A Closer Look 1 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1

Phần A Closer Look 1 – Unit 2 giới thiệu các từ vựng liên quan đến các vấn đề sức khỏe; đồng thời hướng dẫn các em cách phát âm /f/ và /v/. Mời các em cùng tham khảo!

1.1. Task 1 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

Look at the pictures. Write the problem below the picture of each patient (Nhìn vào hình. Viết ra vấn đề bên dưới hình của mỗi bệnh nhân)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 mới Unit 2 A Closer Look 1 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1

Guide to answer

1. flu: cúm            

2. sunburn: cháy nắng        

3. allergy: dị ứng       

4. tired/ weak: mệt mỏi

1.2. Task 2 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

Now, read the doctor’s notes about his patients and fill in the missing words (Bây giờ, đọc ghi chú của bác sĩ về bệnh nhân của ông và điền vào những từ trống.)

Guide to answer

Patient 1: She looks very red. She was outdoors all day yesterday. I think she has sunburn / a sunburn.

(Bệnh nhân 1: Cô ấy trông rám nắng, đỏ da. Cô ấy đã ở bên ngoài suốt ngày hôm qua. Tôi nghĩ cô ấy bị cháy nắng.)

Patient 2: He keeps sneezing and coughing. I think he has flu / the flu.

(Bệnh nhân 2: Anh ấy cứ ngạt mũi và ho. Tôi nghĩ anh ấy bị cảm cúm.)

Patient 3: He looks so tired. He can’t keep his eyes open! He’s very hot too – he has a temperature.

(Bệnh nhân 3: Anh ấy trông rất mệt. Anh ấy không thể mở mắt ra được! Anh ấy cũng rất nóng – anh ấy bị sốt rồi.)

Patient 4: He ate some seafood yesterday. Now he feels sick. He says he has a stomachache too.

(Bệnh nhân 4: Anh ấy đã ăn hải sản ngày hôm qua. Bây giờ anh ấy cảm thấy mệt. Anh nói anh ấy bị đau bụng nữa.)

Patient 5: He is holding his neck. I think he has a sore throat.

(Bệnh nhân 5: Anh ấy đang ôm cổ của mình. Tôi nghĩ anh ấy bị đau họng.)

1.3. Task 3 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

Role-play the meeting with the doctor. Use the cues in 1, 2 or your own health problems (Đóng vai một buổi làm việc của bác sĩ. Sử dụng gợi ý 1 và 2 hoặc vấn đề sức khỏe riêng của em.)

Tạm dịch:

Hùng: Chào bác sĩ Thảo.

Bác sĩ Thảo: Chào Hùng.

Hùng: Cháu đã ở bên ngoài cả ngày hôm qua. Cháu cảm thấy nóng và mặt cháu đỏ

Bác sĩ Thảo: Để cô xem. Ô, cô nghĩ cháu bị cháy nắng rồi đấy.

Guide to answer

Lan: Hi, Doctor Vu. 

Dr Vu: Hi, Lan. How are you?

Lan: I’m not good. I ate some seafood yesterday. Now I feel sick. 

Dr Vu: Let me see. Oh, I think you have a stomachache.

Tạm dịch:

Lan: Chào bác sĩ Vũ.

Bác sĩ Vũ: Chào Lan. Cháu khỏe không?

Lan: Cháu không khỏe. Cháu đã ăn hải sản ngày hôm qua. Cháu thấy mệt.

Bác sĩ Vũ: Để bác xem. Ô, bác nghĩ cháu bị đau bụng rồi đấy.

1.4. Task 4 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

Choose a health problem. Work in groups. Tell your group about the last time you had that problem (Chọn một vấn đề sức khỏe. Làm việc theo nhóm. Kể cho nhóm bạn nghe về lần cuối cùng bạn gặp vấn đề đó.)

Guide to answer

Chi: I had a flu two weeks ago.

Thanh: Me too! I felt so weak.

Lan: Oh, I had a sore throat yesterday.

Ha: I had a toothache. I think I ate too many sweets.

Tạm dịch:

Chi: Tôi bị cảm cúm cách đây 2 tuần.

Thanh: Tôi cũng thế! Tôi thấy rất mệt.

Lan: Ồ, tôi bị đau họng vào ngày hôm qua.

Hà: Tôi bị đau răng. Tôi nghĩ tôi đã ăn quá nhiều kẹo.

1.5. Task 5 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

Listen and circle  the words you hear (Nghe và khoanh tròn từ mà bạn nghe.)

Click to listen


Guide to answer

1. fat       

2. ferry   

3. vast    

4. vault 

5. save 

6. leave 

1.6. Task 6 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

Listen and circle the word(s) with the /f/ or /v/ sounds. Then say the sentences (Nghe và khoanh tròn những từ có phát âm là /f/ hoặc /v/. Sau đó đọc các câu.)

Click to listen

Guide to answer

1. Fast food isn’t healthy. (Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ)

2. I have felt sick all day. (Tôi cảm thấy bệnh cả ngày.)

3. Obesity is a problem – people are getting fatter(Béo phì là một vấn đề – người ta đang mập hơn.)

4. Having a healthy lifestyle is important. (Có một phong cách sống khỏe mạnh là điều rất quan trọng.)

5. Too many sweets give you toothache. (Ăn quá nhiều kẹo làm bạn bị đau răng.)

Bài tập trắc nghiệm A Closer Look 1 Unit 2 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Health – A Closer Look 1 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Sức khỏe”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 7 mới A Closer Look 1.

 • Câu 1:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: of, cof, leaf, fault

  • A.
   o
  • B.
   cofee
  • C.
   lea 
  • D.
   ault
 • Câu 2:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: cough, laugh, enough, through

  • A.
   cgh
  • B.
   lgh
  • C.
   engh
  • D.
   thrgh
 • Câu 3:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: knee, knife, king, knitting

  • A.
   nee
  • B.
   nife 
  • C.
   ing
  • D.
   nitting

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học các em cần ghi nhớ cách phát âm /f/ và /v/, biết cách nói lên vấn đề sức khỏe các em gặp phải và ghi nhớ các từ vựng sau:

 • flu /fluː/   cảm cúm
 • sunburn /ˈsʌnbɜːn/   cháy nắng
 • allergy /ˈælədʒi/   dị ứng
 • tired /ˈtaɪəd/   mệt mỏi
 • cough /kɒf/   ho
 • stomachache /ˈstʌməkeɪk/   đau dạ dày
 • sore throat /sɔː/ /θrəʊt/   đau họng
 • obesity /əʊˈbiːsəti/   bệnh béo phì

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!