Lớp 7

Tiếng Anh 7 mới Unit 4 A Closer Look 1 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1

Mời các em cùng tham khảo bài học A Closer Look 1 – Unit 4 để trau dồi vốn từ vựng liên quan đến chủ đề “Âm nhạc và nghệ thuật” và học cách phát âm /ʃ/ và /ʒ/.

1.1. Task 1 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 1

Listen and repeat these words. (Nghe và lặp lại những từ sau.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 mới Unit 4 A Closer Look 1 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1

Click to listen

1.2. Task 2 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 1

Match a word in A with a phrase in B (Nối một từ trong phần A với một cụm từ trong phần B)

Guide to answer

1-e. play the guitar (chơi ghi ta)

2-b. draw a portrait (vẽ một bức chân dung)

3-a. write a song (viết một bài hát)

4-d. work as an actor (làm như một diễn viên)

5-c. take a photo (chụp một bức hình)

1.3. Task 3 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 1

a. Put these letters in order to make musical instruments. (Sắp xếp lại trật tự những chữ sau để tạo thành tên nhạc cụ.)

Guide to answer

1. drum (trống)

2. piano (đàn dương cầm, đàn piano)

3. cello (đàn cello)

4. guitar (đàn ghi ta)

5. violin (đàn vĩ cầm, đàn vi-ô-lông)

6. saxophine (kèn saxophone)

b. Write the type of musical instruments in the box under each picture. (Viết loại nhạc cụ có trong khung bên dưới vào mỗi hình cho phù hợp.)

Guide to answer

1. a guitar (một cây đàn ghi ta)

2. a drum (một cái trống)

3. Dan Bau (đàn Bầu)

4. a violin (một cây đàn vĩ cầm)

5. a cello (một đàn cello)

6. a piano (một đàn dương cầm)

7. a saxophone (đàn saxophone)

1.4. Task 4 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 1

Put one of these words in each blank to finish the sentences. (Đặt một trong những từ này vào mỗi khoảng trống để hoàn thành câu sau)

Guide to answer

1. My father’s friend is a great painter.

(Bạn của ba tôi là một họa sĩ giỏi.)

2. Pop music is not as exciting as rock and roll.

(Nhạc pop không hào hứng như nhạc rock & roll.)

3. The singer I like most is Karen Carpenter.

(Ca sĩ mà tôi thích nhất là Karen Capenter.)

4. I like to draw cartoons.

(Tôi thích vẽ truyện tranh.)

5. Many tourists to Viet Nam come to see the water puppet show.

(Nhiều khách du lịch đến Việt Nam để xem chương trình múa rối nước.)

6. In Viet Nam, the Dan Bau is a traditional musical instrument.

 (Ở Việt Nam, đàn Bầu là một nhạc cụ truyền thống.)

1.5. Task 5 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 1

Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ʃ/and/ʒ/. (Nghe và lặp lại. Chú ý âm /ʃ/ và /ʒ/)

Click to listen


Guide to answer

1.6. Task 6 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 1

Listen to the words and put them into two groups. (Nghe những từ và đặt chúng nào hai nhóm.)

Click to listen


Guide to answer

1.7. Task 7 Unit 4 lớp 7 A Closer Look 1

Listen and repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ once. Underline the words with the sound /ʒ/ twice. (Lắng nghe và lặp lại các câu. Gạch chân các từ với âm thanh / ʃ / một lần. Gạch chân các từ với âm thanh / ʒ / hai lần.)

Click to listen


Guide to answer

1. Can you show me the new machine?

(Bạn có thể chỉ cho mình cái máy mới được không?)

2. They sing the song ‘Auld Lang Syne’ on some occasions.

(Họ hát bài “Auld Lang Syne” vào một số dịp.)

3. The musician is very anxious about the next performance.

(Nhạc sĩ rất lo lắng về màn trình diễn kế tiếp.)

4. She wanted to share her pleasure with other people.

(Cô ấy muốn chia sẻ niềm vui của cô ấy với những người khác.)

5. The new cinema is opposite the bus station.

(Rạp chiếu phim mới đối diện trạm xe buýt.)

6. Are you sure this is an interesting television programme?

(Bạn có chắc đây là một chương trình truyền hình thú vị không?)

Chú ý: In đậm là  /ʃ/, in đậm và gạch chân là  /ʒ/

Bài tập trắc nghiệm A Closer Look 1 Unit 4 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 Music and Arts – A Closer Look 1 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Âm nhạc và Nghệ thuật”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 7 mới A Closer Look 1.

 • Câu 1:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: few, new, sew, nephew

  • A.
   fw
  • B.
   nw
  • C.
   sw
  • D.
   nphew
 • Câu 2:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: closed, practised, asked, stopped

  • A.
   clos
  • B.
   practis
  • C.
   ask
  • D.
   stopp
 • Câu 3:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: tired, my, arrive, gift

  • A.
   tred
  • B.
   m
  • C.
   arrve
  • D.
   gft

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học các em cần ghi nhớ cách phát âm /ʃ/ và /ʒ/, biết kể tên các loại nhạc cụ và ghi nhớ các từ vựng sau:

 • puppet /ˈpʌpɪt/ con rối
 • portrait /ˈpɔːtreɪt/ tranh chân dung
 • instrument /ˈɪnstrəmənt/ nhạc cụ
 • painter /ˈpeɪntə(r)/ họa sĩ
 • artist /ˈɑːtɪst/ nghệ sĩ
 • actress /ˈæktrəs/ diễn viên (nữ)
 • actor /ˈæktə(r)/ diễn viên (nam)
 • singer /ˈsɪŋə(r)/ ca sĩ

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!