Lớp 7

Tiếng Anh 7 mới Unit 5 Looking Back – Củng cố

Thông qua nhiều dạng bài tập khác nhau, bài học Looking Back- Unit 5 giúp các em ôn tập từ vựng và các điểm ngữ pháp cơ bản có trong trong toàn Unit. Với bài học này, các em sẽ được luyện tập để hiểu thêm về các đồ ăn và thức uống đặc trưng của Việt Nam cũng như cách chế biến nên một món ăn hoàn hảo. 

1.1. Task 1 Unit 5 lớp 7 Looking Back

Add the words/phrases you have learnt to the columns. (Thêm những từ/ cụm từ mà bạn học được vào cột.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 mới Unit 5 Looking Back – Củng cố

Guide to answer

1.2. Task 2 Unit 5 lớp 7 Looking Back

Fill each gap with a verb from the box (Điền vào chỗ trống với một động từ trong khung.)

Guide to answer

1. fold the omellete in half  (gấp trứng lại thành một nửa)

2. pour the sauce over the cake  (đổ nước sốt lên bánh)

3. beat the milk together with flour, sugar and cheese (đánh đều sữa với bột, đường và phô mai)

4. heat the food for 5 minutes  (đun nóng thức ăn trong 5 phút)

5. serve it on a plate  (bỏ lên đĩa.)

1.3. Task 3 Unit 5 lớp 7 Looking Back

Choose a/an or some for the following words (Chọn a/ an hoặc some cho những từ sau.)

Guide to answer

 

1.4. Task 4 Unit 5 lớp 7 Looking Back

Complete the sentences with some or any. (Hoàn thành các câu với some hoặc any.)

Guide to answer

1. There aren’t any eggs in the fridge. (Không có quả trứng nào trong tủ lạnh cả.)

2. Would you like some coffee? (Bạn có muốn uống chút cà phê không?)

3. Is there any orange juice in the fridge? (Có chút nước cam vắt nào trong tủ lạnh không?)

4. She has got some eggs but she hasn’t got any milk.

(Cô ấy có vài quả trứng nhưng cô ấy không có chút sữa nào cả.)

5. I went fishing but I didn’t catch any fish, so we had some bread for dinner.

(Tôi đã đi câu cá nhưng tôi không bắt được con cá nào, vì vậy chúng tôi ăn tối với ít bánh mì.)

1.5. Task 5 Unit 5 lớp 7 Looking Back

Make questions with How many/How mixt for the underlined words in the following sentences. (Làm thành câu hỏi với How many /How much cho những từ được gạch dưới trong các câu sau.)

1. Ann has got three oranges. (Ann có ba quả cam)

=> How many oranges has Ann got? (Ann có bao nhiêu quả cam?)

2. There is some milk in the bottle. (Có một ít sữa trong chai.)

=> How much milk is there in the bottle? (Có bao nhiêu sữa trong chai?)

3. I need three cans of lemonade. (Tôi cần 3 lon nước chanh.)

=> How many cans of lemonade do you need? (Bạn cần bao nhiều lon nước chanh?)

4. Peter has got three apples in his bag. (Peter có 3 trái táo trong túi anh ấy.)

=> How many apples has Peter got in his bag? (Peter có bao nhiêu táo trong túi của anh ấy?)

5. There is some rice left in the electric cooker. (Có một ít cơm còn lại trong nồi cơm điện.)

=> How much rice is (there) left in the electric cooker? (Có bao nhiêu cơm trong nồi cơm điện?)

1.6. Task 6 Unit 5 lớp 7 Looking Back

Choose sentences (A-D) to complete the following conversation. Practise tKe conversation with a partner. (Chọn những câu (A-D) để hoàn thành bài đàm thoại sau. Thực hành bài đàm thoại với một bạn học.)

Guide to answer

Phong: Can you tell me how to cook rice, please? What should I do first?

Mi: (1) D. First, put water in a pot and cook it over high heat until it boils.

Phong: What should I do when the water boils?

Mi: (2) B. When the water boils, put in the rice and let it boil for another five minutes.

Phong: And then?

Mi: (3) A. Then, stir the rice.

Phong: OK, after that?

Mi: (4) C. Cook the rice over low heat for 15 minutes before you serve it.

Phong: Ah, yes. Thank you.

Tạm dịch:

Phong: Bạn có thể nói cho tôi nghe cách nấu cơm không? Tôi nên làm gì đầu tiên?

Mi: Đầu tiên cho nước vào nồi và đun sôi với nhiệt độ cao đến khi nó sôi.

Phong: Tôi nên làm gì khi nước sôi?

Mi: Khi nước sôi, bỏ gạo vào và để nó sôi trong 5 phút.

Phong: Sau đó thì sao?

Mi: Sau đó khuấy đều.

Phong: Được rồi, sau đó nữa là gì?

Mi: Nấu gạo với nhiệt độ thấp trong 15 phút sau đó bạn thưởng thức.

Phong: À, ừ. Cảm ơn nhé.

Bài tập trắc nghiệm Looking Back Unit 5 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Vietnamese Food and Drink – Looking Back chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Món ăn và đồ uống Việt Nam”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 7 mới Looking Back.

 • Câu 1:
  Choose the best answer A, B,C or D

  They ____________ careful to answer the questions.

  • A.
   didn’t
  • B.
   weren’t
  • C.
   weren’t not
  • D.
   wasn’t
 • Câu 2:

  Everyone ______________ your sister’s wedding party last night.

  • A.
   enjoys
  • B.
   enjoyed
  • C.
   enjoying
  • D.
   to enjoy
 • Câu 3:

  What did he ______________to you two days ago?

  • A.
   speak
  • B.
   spoke
  • C.
   speaks
  • D.
   speaking

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học này, các em cần ghi nhớ các điểm ngữ pháp trong bài: danh từ đếm được và danh từ không đếm được; cách dùng a/an/some/any; cách đặt câu hỏi với How may/How much; đồng thời trau dồi thêm vốn từ vựng bằng cách ghi nhớ các từ được đề cập trong bài:

 • omelette /ˈɒmlət/ trứng ốp la
 • beef /biːf/ thịt bò
 • noodles /ˈnuːdlz/ mì sợi
 • pork /pɔːk/ thịt lợn
 • shrimp /ʃrɪmp/ tôm
 • salt /sɔːlt/ muối
 • flour /ˈflaʊə(r)/ bột mì
 • turmeric /ˈtɜːmərɪk/ củ nghệ
 • pepper /ˈpepə(r)/ hạt tiêu
 • fold /fəʊld/ gấp
 • pour /pɔː(r)/ đổ
 • beat /biːt/ đánh, trộn
 • heat /hiːt/ làm nóng

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!