Lớp 7

Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Skills 2 – Kỹ năng 2

Đến với bài học Skills 2 – Unit 9, các em sẽ được luyện tập hai kĩ năng Listening và Writing. Với các bài tập khác nhau, các em sẽ được nghe về lễ hội âm nhạc mà Nick đã tham gia, sau đó luyện viết về một lễ hội mà chính các em đã từng tham gia. 

1.1. Task 1 Unit 9 lớp 7 Skills 2

Look at the pictures below. What kind of festivals do you think it is? Share your ideas with a partner. (Nhìn vào hình bên dưới. Em nghĩ đó là loại lễ hội gì? Chia sẻ ý kiến với bạn học) 

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Skills 2 – Kỹ năng 2

Guide to answer

I think it is music festival because I can see the stage with colorful lights and people are screaming and happy with music.

(Tôi nghĩ đó là lễ hội âm nhạc vì tôi thấy sân khấu với ánh đèn rực rỡ và mọi người đang reo hò vui vẻ với âm nhạc)

1.2. Task 2 Unit 9 lớp 7 Skills 2

Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick () true (T) or false (F). Correct the false sentences. (Nghe Nick nói vể một lễ hội âm nhạc mà cậu ta tham gia. Chọn Đúng (T) hoặc Sai (F). Sửa những câu sai)

Click to listen

Guide to answer

1. F     2. T      3. F      4. F      5. T

Tạm dịch:

1. Đảo Wight là lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới. 

2. Khoảng 60 ngàn người đã tham gia lễ hội vào năm vừa rồi. 

3. Nick và gia đình anh ấy đã ở một khách sạn gần khu cắm trại. 

4. Jon Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của Nick. 

5. Ban nhạc của Jon Bon Jovi đã trình diễn gần ba giờ.

Audio script:

Last summer holiday my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know about sixty thousand people went to the event. We didn’t stay at a hotel but put up a tent in the camp site. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met Jon Bon Jovi! He’s my dad’s favourite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to the Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while.

Tạm dịch

Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi trở về Anh và chúng tôi đến một lễ hội âm nhạc trên đảo Wight. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất trong nước, diễn ra vào tháng sáu hàng năm. Khi chúng tôi đến đó, tôi đã rất ấn tượng với số lượng người khổng lồ. Bạn biết đấy, khoảng sáu mươi nghìn người đã tham dự sự kiện này. Chúng tôi đã không ở tại một khách sạn mà thay vào đó là ở tại một cái lều trong khu cắm trại. Điều đó rất vui. Chúng tôi đã nghe rất nhiều bài hát của nhiều ban nhạc như The Killers và The Stone Roses. Bạn hãy đoán xem điều gì xảy ra nào? Chúng tôi đã gặp Jon Bon Jovi! Ông ấy là ca sĩ yêu thích của bố tôi, ông ấy và ban nhạc đã khuấy động đám đông trong gần ba tiếng đồng hồ với những bài hát nổi tiếng. Chúng tôi cũng đã đi đến rừng Bohemian, một khu rừng tuyệt đẹp bên bờ sông. Ở đó, chúng tôi thưởng thức một buổi  hòa nhạc tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới và thoát khỏi lễ hội đông đúc và ồn ào đó một lúc.

1.3. Task 3 Unit 9 lớp 7 Skills 2

Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi)

Click to listen

1. When does the festival take place? (Lễ hội diễn ra khi nào?)

2. What are The Killers and the Stone Roses? (The Killers và the Stone Roses là gì?)

3. How did Jon Bon Jovi interest the audience?

(Jon Bon Jovi đã thu hút khán thính giả như thế nào?)

4. Where did Nick and his family also go? (Nick và gia đình anh ấy còn đi đâu nữa?)

5. What did they do there? (Họ làm gì ở đó?)

Guide to answer

1. It takes place every June. (Lễ hội diễn ra vào mỗi tháng sáu.)

2. They are music bands. (Họ là các ban nhạc.)

3. He interested the audience with the hit songs. (Ông ấy thu hút khán giả với những bài hát nổi tiếng.)

4. They also went to the Bohemian Woods. (Họ cũng đã đi đến khu rừng Bohemian.)

5. They enjoyed a mix of good music from around the world.

(Họ thưởng thức buổi hòa nhạc tuyệt từ khắp thế giới.)

1.4. Task 4 Unit 9 lớp 7 Skills 2

Think about a festival you attended. Make notes about it below.  (Nghĩ về một lễ hội em đã tham gia và ghi chú về nó như bên dưới)

Guide to answer

Name of festival – Tet Holiday Flower Festival 

– What was the festival?

They display and decorate Nguyen Hue Street in Ho Chi Minh City with many flowers and lights.

– Who celebrated it? 

Ho Chi Minh City People’s Committee.

– Where was it held? 

It’s in Nguyen Hue Street, District 1, HCMC.

– How was it held?

People decorate the Street with many kinds of flower for 1 week in Tet Holiday. People come there to enjoy the flowers and take pictures. 

– Why was it held? 

They do it to welcome the Tet Holiday.

– When was it held? 

In Tet Holiday. 

Tạm dịch:

Tên lễ hội: Lễ hội hoa xuân

– Lễ hội đó là gì?

Họ trưng bày và trang trí đường Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều hoa và đèn.

– Ai tổ chức lễ hội?

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

– Lễ hội được tổ chức ở đâu?

Ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Lễ hội được tổ chức như thế nào?

Người ta trang trí đường Nguyễn Huệ với nhiều loại hoa trong vòng 1 tuần vào dịp Tết. Người ta đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

– Tại sao người ta tổ chức lễ hội đó?

Họ tổ chức để chào mừng dịp Tết.

– Lễ hội được tổ chức khi nào?

Vào dịp Tết.

1.5. Task 5 Unit 9 lớp 7 Skills 2

Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above (Bây giờ viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà em tham gia. Sử dụng những ghi chú bên trên)

Hướng dẫn giải:

Two years ago, used to attend the Tet Holiday Flower festival. It is held in Nguyen Hue Street in District 1, Ho Chi Minh City. It takes place every Tet Holiday for 1 week and is celebrated by Ho Chi Minh City People’s Committee. People display and decorate the street with many kinds of flowers and lights. Many people come there to enjoy the beautiful flowers and take pictures. It is held to welcome Tet Holiday.

Tạm dịch:

Hai năm trước, tôi từng tham gia Lễ hội Hoa Tết. Lễ hội này được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội diễn ra vào mỗi dịp Tết trong vòng 1 tuần và được ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Người ta trưng bày và trang trí đường phố với nhiều loại hoa và đèn. Nhiều người đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình. Người ta tổ chức lễ hội này để chào đón Tết.

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 9 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 Festivals Around The World – Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Các lễ hội trên thế giới”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 7 mới Skills 2.

 • Câu 1:
  Choose A, B, C or D for each gap in the following sentences

  Linh often uses her headphones when she listens to music ______ her parents don’t like loud noise.

  • A.
   so
  • B.
   but
  • C.
   because
  • D.
   and
 • Câu 2:

  Ngoc loves_______ outdoors with trees and flowers.

  • A.
   to be
  • B.
   be
  • C.
   x
  • D.
   being
 • Câu 3:

  I think 10 years from now more people_______ going to work by bicycles.

  • A.
   to enjoy
  • B.
   enjoy
  • C.
   enjoying
  • D.
   will enjoy

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện nghe về lễ hội âm nhạc mà Nick tham gia, luyện viết về một lễ hội em đã tham gia và ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

 • isle (n): đảo
 • takes place: diễn ra
 • be impressed (adj): bị ấn tượng
 • event (n): sự kiện
 • put up a tent: dựng lều
 • camp site: khu vực cắm trại
 • band (n): ban nhạc
 • stirred up: khuấy động
 • display (v): trưng bày

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!