Lớp 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 1 Skills 2 – Kỹ năng 2

Bài học Unit 1 “Leisure Activities​” chương trình Tiếng Anh mới lớp 8 phần Skills 2​ hướng dẫn các em nghe một đoạn văn về lợi ích của một số hoạt động giải trí và luyện viết về chủ đề này.

1.1. Task 1 Unit 1 lớp 8 Skills 2

What do you usually do with your friends in your free time? (Bạn thường làm gì với bạn bè trong thời gian rảnh?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 mới Unit 1 Skills 2 – Kỹ năng 2

Guide to answer

I usually go shopping, play badminton, cook at home with my friends. (Mình thường đi mua sắm, chơi cầu lông, nấu ăn ở nhà với bạn bè mình.)

1.2. Task 2 Unit 1 lớp 8 Skills 2

Listen to the radio programme and answer the questions (Nghe chương trình radio và trả lời những câu hỏi)

Guide to answer

1. What is the topic of this week’s programme? (Chủ đề của chương trình tuần này là gì?)

⇒ The topic of this week’s programme is hanging exit with your friends. (Chủ đề của chương trình tuần này là đi chơi cùng bạn bè.)

2. Which two main ways does the programme suggest you can hang out with your friends? (Hai cách chính nào mà chương trình đề nghị bạn có thể đi chơi cùng bạn bè?)

⇒ There are 2 main ways: hanging out indoors and outdoors. (Có 2 cách chính: đi chơi trong nhà và bên ngoài.)

Audio Script

In this week’s programme we’ll share with you some cool ways to hang out with your best friends after a busy week at school. Basically you can hang out indoors. If you like staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over. Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than going to a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts togetherằ You’ll feel satisfied once you finish something. If you fancy being outdoors, play some sports together. Football, badminton, biking… you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park. All these activities are good for your physical health. Do you prefer something more exciting? Go downtown and to do some people watch. It’s fun. If you like something more organised, go to cultural centres, libraries, and museums. Educate yourself while having fun!

Tạm dịch

Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số cách thú vị để đi chơi với những người bạn thân nhất của bạn sau một tuần bận rộn ở trường. Về cơ bản bạn có thể chơi trong nhà. Nếu bạn thích ở trong nhà, hãy hỏi cha mẹ của bạn xem bạn có thể mời một hoặc hai người bạn đến không. Làm một ít bỏng ngô! Xem phim! Nó thoải mái hơn là đi xem phim ngoài rạp! Hoặc nếu bạn cảm thấy sáng tạo, bạn có thể làm hàng thủ công với nhau. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi bạn hoàn thành một thứ gì đó. Nếu bạn thích chơi ngoài trời, hãy cùng chơi một số môn thể thao. Bóng đá, cầu lông, đi xe đạp … bạn hãy đặt tên cho nó! Hoặc nó có thể chỉ đơn giản là đi bộ thư giãn trong công viên. Tất cả những hoạt động này đều tốt cho sức khỏe thể chất của bạn. Bạn thích cái gì thú vị hơn? Đi trung tâm thành phố và biểu diễn điều gì đó. Điều đó rất vui. Nếu bạn thích một thứ gì đó có tổ chức hơn, hãy đến các trung tâm văn hóa, thư viện và bảo tàng. Chính mình học tập trong khi vui chơi!

1.3. Task 3 Unit 1 lớp 8 Skills 2

Listen again and complete the table (Nghe lần nữa và hoàn thành bảng sau)

Guide to answer

1.4. Task 4 Unit 1 lớp 8 Skills 2

Complete the following paragraph with the words in the “Organising your ideas” (Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung “Sắp xếp ý kiến của bạn”)

(1)______, using the computer as your hobby can be harmful to both your health and your social life. (2) ______, sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity. (3) ______, you may get irritated easily. (4) ______, if you use the computer too much you won’t have time for your family and friends.(5) ______, computers should only be used for a limited time.

Guide to answer

(1) In my opinion (Theo ý kiến của tôi)

(2) Firstly (Đầu tiên)

(3) Secondly (Thứ hai)

(4) Besides (Bên cạnh đó)

(5) For these reasons (Vì những lí do này)

Tạm dịch

Theo ý kiến của tôi, sử dụng vi tính như một sở thích có thể gây hại cho cả sức khỏe và cuộc sống xã hội của bạn. Đầu tiên, ngồi suốt ngày trước máy tính có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như mỏi mắt và căng thẳng. Thứ hai, bạn có thể dễ dàng nổi nóng. Bên cạnh đó nếu bạn sử dụng máy vi tính quá nhiều bạn sẽ không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Vì những lý do này, máy vi tính nên được sử dụng trong thời gian giới hạn.

1.5. Task 5 Unit 1 lớp 8 Skills 2

Now write a similar paragraph to answer one of the following questions (Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau)

1. What do you think is the best leisure activity for teenagers? (Bạn nghĩ cái gì là hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên?)

2. Should parents decide how teenagers spend their free time? (Ba mẹ có nên quyết định cách những thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi không?)

Guide to answer

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, teenagers like to feel that thev belong to the group. Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best for teenagers. (Tôi tin rằng hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào đó. Điều này có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là làm tình nguyện viên. Đầu tiên, những thiếu niên thích cảm nhận rằng họ thuộc về nhóm. Thứ hai, là một phần của một nhóm giúp thiếu niên kết bạn. Tình bạn rất quan trọng với thiếu niên. Hơn nữa, chúng sẽ làm bạn với những người mà có cùng sở thích với chúng. Vì những lý do này, tôi nghĩ những hoạt động nhóm là tốt nhất cho thiếu niên.)

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 1 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 1 Leisure Activities – Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 8 mới Skills 2.

 • Câu 1:
  Choose the best option

  I don’t mind window ___________ if you like.

  • A.
   shop
  • B.
   shopping 
  • C.
   to shop
  • D.
   shopped
 • Câu 2:

  The young use ___________ to socialize on the internet.

  • A.
   netlingo
  • B.
   activity
  • C.
   event
  • D.
   centre
 • Câu 3:

  People watching is right ___________ my street.

  • A.
   down 
  • B.
   up
  • C.
   to
  • D.
   of

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Qua bài học này, ngoài rèn luyện kĩ năng nghe các em cần phải ghi nhớ dàn bài viết đưa ra ý kiến của bản thân mình như sau:

 • Giới thiệu ý kiến: In my opinion, I believe
 • Giải thích ý kiến: Firstly, secondly, thirdly, finally, besides, also, in addition
 • Kết luận: For these reasons, In short, As I have noted,

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!