Lớp 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 10 Looking Back – Củng cố

Để giúp các em củng cố từ vựng và ngữ pháp đã học trong Unit này, mời các em tham khảo bài học Unit 10 “Communication” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Looking Back.

1.1. Task 1 Unit 10 lớp 8 Looking Back

Complete the sentences using the cues provided. (Hoàn thành câu và sử dụng từ gợi ý.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 mới Unit 10 Looking Back – Củng cố

Guide to answer

1. body language

2. multimedia

3. face-to-face

4. cultural differences

5. telepathy

6. netequitte

Tạm dịch:

1. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể là một cách có hiệu quả cho giao tiếp miễn là bạn hiểu nó!

2. Công nghệ đa phương tiện làm cho giao tiếp ngày nay thật thú vị với không chỉ văn bản mà còn âm thanh, video và đồ họa.

3. Nhiều người thích làm việc trực tiếp hơn là trực tuyến.

4. Sự phá hỏng giao tiếp có thể xảy ra do sự khác biệt văn hóa.

5. Trong tương lai chúng ta sẽ không cần học những ngôn ngữ khác nhau để giao tiếp nếu chúng ta sử dụng thần giao cách cảm.

6. Mọi người cần học phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng khi chúng ta giao tiếp trực tuyến.

1.2. Task 2 Unit 10 lớp 8 Looking Back

Write the following text messages/ chat lines in shorthand form. (Viết những tin nhắn sau theo hình thức viết tắt.)

Guide to answer

1. Thx 4 ur gift (Cảm ơn về món quà của bạn.)

2. BTW, wot r u doin this wkd? (Nhân tiện, cuối tuần này cậu làm gì?)

3. Pls call me rite now. (Vui lòng gọi cho tôi ngay nhé.)

4. LOL! (Cười lớn!)

5. C U 2nite (Gặp bạn tối nay.)

1.3. Task 3 Unit 10 lớp 8 Looking Back

Have you ever used music, art, codes, signs or any non-verbal ways to communicate? Tell a partner what you did. Was the communication successful? (Em đã từng sử dụng âm nhạc, nghệ thuật, mã, dấu hiệu hoặc bất kỳ cách giao tiếp không lời nào chưa? Kể cho bạn điều em đã làm. Giao tiếp đó thành công không?)

Guide to answer

I used music to express my love to my girlfriend. The song is about the love of a boy to a girl. She didn’t agree. I was upset. Then I continued to learn to dance so that I could show my sincere love to her. Now, she is my wife.

Tạm dịch:

Tôi đã dùng âm nhạc để thể hiện tình yêu của tôi với bạn gái. Bài hát nói về tình yêu của chàng trai dành cho cô gái. Cô ấy đã không đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi đã rất buồn. Sau đó tôi tiếp tục học nhảy để có thể thể hiện tình yêu chân thành của mình. Bây giờ thì cô ấy là vợ của tôi rồi.

1.4. Task 4 Unit 10 lớp 8 Looking Back

Underline the correct answer. (Gạch dưới câu trả lời đúng.)

Guide to answer

1. She will not be sleeping if you call at 9 p.m. (Cô ấy sẽ không ngủ nếu bạn gọi lúc 9 giờ.)

2. They will be playing football at 10 a.m. tomorrow morning.

(Họ sẽ chơi bóng đá lúc 10 giờ sáng ngày mai.)

3. What will he be doing this time next Monday? (Vào thứ Hai tới anh ấy sẽ làm gì vào lúc này?)

4. I will be waiting at the bus stop when you arrive. (Tôi sẽ chờ ở trạm xe buýt khi bạn đến.)

5. In 200 years we will not be using mobile phones any more. We will be using telepathy.

(Trong 200 năm nữa chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại di động nữa. Chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm.)

6. Take the umbrella with you. It will be raining later today.

(Hãy mang theo dù bên bạn. Hôm nay trời sẽ mưa đấy.)

1.5. Task 5 Unit 10 lớp 8 Looking Back

Gerund or to-infinitive (Danh động từ hoặc to-infinitive?)

Guide to answer

1. talking

2. to use

3. to show

4. communicating

5. chatting

6. to have

Tạm dịch:

1. Tôi không phiền khi nói chuyện với cậu ấy về điều này.

2. Chúng tôi lên kế hoạch sử dụng trò chuyện video để giữ liên lạc với gia đình.

3. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều thể thể hiện tình yêu của anh ấy cho cô ấy bằng việc gửi nhiều hoa và quà.

4. Cô ấy không thích giao tiếp qua tin nhắn hoặc gặp gỡ trực tuyến.

5. Lena thích trò chuyện trên điện thoại với bạn bè.

6. Họ đã quyết định có một cuộc hội nghị video với đồng nghiệp ngay tức thì.

1.6. Communication Unit 10 lớp 8 Looking Back

Choose any three forms of communication in this unit and work with a partner to decide if people with be using them in the year 2100 or not. Give at least two reasons for each decision. (Chọn 3 dạng giao tiếp bất kì trong bài này và làm việc với bạn quyết định thử là người ta sẽ sử dụng chúng trong năm 2100 hay không? Đưa ra ít nhất 2 lý do.)  

Example:

– Will we be using music to communicate in the year 2100?

– I think so. People will always express themselves through music.

Tạm dịch:

– Chúng ta sẽ sử dụng âm nhạc để giao tiếp trong năm 2100 đúng không?

– Tôi nghĩ vậy. Người ta sẽ luôn thể hiện chính con người họ qua âm nhạc.

Guide to answer

– Will people be using telepathy in 2100?

– Yes, they will. It will be so convenient to communicate with people in far areas.

Tạm dịch:

– Chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm trong năm 2100 phải không?

– Vâng, đúng vậy. Điều đó sẽ thật tiện để trò chuyện với người ở xa.

Bài tập trắc nghiệm Looking Back Unit 10 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 10 Communication – Looking Back chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 8 mới Looking Back.

 • Câu 1:
  Rewrite sentences without changing the meaning

  Interacting with friends through the internet is fun.

  • A.
   It’s fun to interact with friends through the internet.
  • B.
   Interacting with friends through the internet is boring.
  • C.
   To interact with friends through the internet no fun.
  • D.
   There is fun interacting with friends through the internet.
 • Câu 2:

  It’s required that you have to follow netiquettes in this chat room.

  • A.
   You must follow netiquettes in this chat room.
  • B.
   You need follow netiquettes in this chat room.
  • C.
   You can follow netiquettes in this chat room.
  • D.
   You should follow netiquettes in this chat room.
 • Câu 3:

  To communicate face-to-face is more convenient than to interact online.

  • A.
   It’s more convenient to interact online.
  • B.
   It’s more convenient to communicate face-to-face.
  • C.
   It’s less convenient to interact online.
  • D.
   It’s less convenient to communicate face-to-face.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần ôn tập ghi nhớ: 

– Từ vựng trong Unit 10

– Ngữ pháp: 

+ Future continuous (Thì tương lai tiếp diễnđược dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Cấu trúc: S + will + be + V-ing

Ex: She will be waiting for me when I arrive tomorrow. (Cô ấy sẽ đang đợi tôi khi tôi đến vào ngày mai.)

+ Verb + to-infinitive (Động từ theo sau + động từ nguyên mẫu có “to”)

Các động từ theo sau là động từ nguyên mẫu có “to” thường gặp: afford, agree, arrange, decide, expect, hope, intend, manage, want…

Ex: Sarah expected to get good marks. (Sarah trông đợi đạt điểm cao)

– Giao tiếp: chọn các dạng tức giao tiếp và dự đoán liệu chúng có được sử dụng trong năm 2100 không.

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!