Lớp 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 7 Communication – Giao tiếp

Để giúp các em tìm hiểu về ô nhiễm tiếng ồn, mời các em tham khảo bài học Unit 7 “Pollution” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Communication.

1.1. Task 1 Unit 7 lớp 8 Communication

Noise pollution is more common and more damaging than many people realise. The Green Organisation is doing a survey on how much teanagers know about this type of pollution. Help answer the questions. (Ô nhiễm tiếng ồn phổ biến hơn và gây hại hơn nhiều người nhận thấy. Tổ chức Xanh đang làm một khảo sát để biết bao nhiêu thanh niên hiểu biết về loại ô nhiễm này. Giúp họ trả lời câu hỏi.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 mới Unit 7 Communication – Giao tiếp

Guide to answer

1.B     2.C    3.A     4.B     5.C     6.A     7.A     8.C

Tạm dịch:

BẢNG CÂU HỎI

Vui lòng giúp chúng tôi hoàn thành bảng câu hỏi bằng việc khoanh tròn câu trả lời đứng A, B hoặc C.

1. Ô nhiễm tiếng ồn là…

A: bất bỳ âm thanh nào làm bạn thư giãn và bình yên.

B. bất kỳ âm thanh nào mà lớn và không dứt.

C. bất kỳ âm thanh nào mà bạn nghe trên đường.

2. Một đơn vị đo độ ồn của âm thanh là deciben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi độ lớn của âm thanh là…

A. hơn 30 dBs.     B. hơn 50 dBs.    C. hơn 70 dBs.

3. Tiếng ồn nào có thể gây mất chức năng nghe vĩnh viễn sau 8 giờ?

A. Xe máy.            B. Sóng biển.      C. Huýt gió.

4. Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất chức năng nghe vĩnh viễn và ngay lập tức?

A. Xe máy.            B. Hòa nhạc,       C. Máy hút bụi.

5. Nếu bạn trải qua ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị … và mất khả năng nghe.

A. đau đầu            B. cao huyết áp   C. cả a và B

6. Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác nghe được âm thanh từ tai nghe của bạn, điều đó có nghĩa gì?

A. Âm thanh quá lớn.

B. Bạn thích âm nhạc rất nhiều

C. Những người khác không thích âm nhạc.

7. Cái gì là triệu chứng cho thấy tiếng ồn ảnh hưởng đến bạn?

A. Dường như có tiếng chuông hoặc tiếng rù rì trong tai bạn.

B. Bạn nhảy lên xuống.

C. Bạn ngủ ngay khi nằm xuống giường.

8. Những cách nào sau đây có thể giảm ảnh hưởng của sự ô nhiễm tiếng ồn?

A. Mang bịt tai khi bạn đi nghe hòa nhạc hoặc những sự kiện ồn ào khác.

B. Nghe âm nhạc thông qua tai nghe hoặc bịt tai ở mức độ an toàn,

C. Cả A và B

1.2. Task 2 Unit 7 lớp 8 Communication

Compare your anwers with those of a classmate. How many different answers have you got? (So sánh câu trả lời của em với những bạn học. Em có bao nhiêu câu trả lời khác.)

1.3. Task 3 Unit 7 lớp 8 Communication

Now listen to a short presentation about noise pollution. How many correct answers have you got? (Nghe một bài thuyết trình về ô nhiễm tiếng ồn. Em có bao nhiêu câu trả lời đúng?)

Click to listen


Audio script:

Noise is constant and loud sound. To measure the loudness, or volume of sounds, people use a unit called a decibel. When a sound is louder than 70 decibels, it can cause noise pollution. Do you know that the noise from a vacuum cleaner or a motorcycle can result in permanent hearing loss after eight hours? The sounds of a concert are even more serious. They can reach as high as 130 decibels and may cause immediate and permanent hearing loss. Noise pollution can also lead to headaches and high blood pressure. If you are listening to music through headphones, and other people can hear it. it means the music is too loud and unsafe. If there seems to be a ringing or buzzing in your ears, it means the noise is affecting you and damaging your hearing. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events, and listening to music through headphones or headsets at safe levels can help you reduce the effects of noise pollution. 

Tạm dịch:

Tiếng ồn là âm thanh liên tục và lớn. Để đo độ lớn hay âm lượng của âm thanh, người ta dùng một đơn vị gọi là đê-xi-ben. Khi âm thanh lớn hơn 70 đê-xi-ben, có thể gây ra ô nhiễm tiếng ồn. Bạn biết tiếng ồn từ máy hút bụi hoặc xe máy có thể khiến bạn tình trạng mất thính giác vĩnh viễn sau tám giờ chứ? Âm thanh của một buổi hòa nhạc thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chúng có thể cao tới 130 đê-xi-ben và có thể gây ra tình trạng mất thính lực ngay lập tức và vĩnh viễn. Ô nhiễm tiếng ồn cũng có thể dẫn đến đau đầu và huyết áp cao. Nếu bạn đang nghe nhạc qua tai nghe và mọi người cũng có thể nghe, có nghĩa là âm nhạc quá lớn và không an toàn. Nếu có tiếng chuông hoặc ù trong tai, có nghĩa là tiếng ồn đang ảnh hưởng đến bạn và làm hỏng thính giác của bạn. Việc đeo nút tai khi đi xem hòa nhạc hoặc các sự kiện ồn ào khác và nghe nhạc qua tai nghe hoặc bộ tai nghe ở mức an toàn có thể giúp bạn giảm thiểu tác động của ô nhiễm tiếng ồn.

1.4. Task 4 Unit 7 lớp 8 Communication

Work in groups. Discuss other ways to prevent noise pollution. (Làm theo nhóm. Thảo luận những cách khác để ngăn ô nhiễm tiếng ồn.)

Vote for the best ways. (Bầu cho cách hay nhất)

Guide to answer

1. If you are fond of playing guitar or drums, try to make your room ‘soundproof’ with curtains, window inserts, carpeting, and by closing windows and doors.

2. Don’t blast music on your computer or music system. Be considerate about the comfort of those around you.

3. Don’t slam your car doors or the doors of your house. 

Tạm dịch:

1. Nếu bạn thích chơi guitar hoặc trống, hãy cố gắng làm cho căn phòng của bạn ‘cách âm’ bằng rèm, vật liệu chèn cửa sổ, tấm thảm và bằng cả cách đóng cửa sổ và cửa ra vào.

2. Đừng mở âm nhạc trên máy tính hoặc hệ thống âm nhạc của bạn ở mức quá to. Hãy quan tâm đến sự thoải mái của những người xung quanh bạn.

3. Đừng đóng sầm cửa xe hơi hoặc cửa nhà của bạn.

Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 7 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 7 Pollution – Communication chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 mới Communication.

 • Câu 1:
  Choose the best option.

  Global warming (not happen) …………….. if there weren’t too much carbon dioxide in the atmosphere.

  • A.
   wouldn’t happen
  • B.
   would happen
  • C.
   will happen
  • D.
   won’t happen
 • Câu 2:

  If the sun (shine) …………….., we will walk to the mountain.

  • A.
   will shine
  • B.
   shined
  • C.
   shine
  • D.
   shines
 • Câu 3:

  If people (stop) …….. digging the street, there wouldn’t be noise pollution in this area.

  • A.
   stopped
  • B.
   stoped
  • C.
   stop
  • D.
   will stop

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học này, các em cần làm bài tập đầy đủ, nghe phần thuyết trình về ô nhiễm tiếng ồn và biết đưa ra các biện pháp ngăn chặn ô nhiễm tiếng ồn; đồng thời ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

 • questionaire (n): bảng câu hỏi
 • relaxed (adj): thư giãn
 • constant (adj): không dứt
 • permanent (adj): vĩnh viễn
 • symptom(n): triệu chứng
 • earplug (n): bịt tai
 • headaches : đau đầu
 • high blood pressure: huyết áp 

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!