Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Communication – Giao tiếp

Bài học Unit 1 tiếng Anh lớp 9 mới phần Communication and Culture giúp các em có kiến thức về tình hình môi trường địa phương.

1. Unit 1 Lớp 9 Communication task 1

Nick, Mi, Duong, and Mai are planning a day out to a place of interest for their class. Listen to their conversation and complete their plan by filling each blank with no more than three words. (Nick, Mi, Dương và Mai đang lên kế hoạch đi thăm 1 địa điểm nổi tiếng cho lớp của mình. Nghe đoạn hội thoại và hoàn thành kế hoạch bằng việc điền vào chỗ trống không quá 3 từ. )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Communication – Giao tiếp

Đáp án chi tiết và bài dịch:

1. Green Park

2. bus

3. 8 a.m

4. own lunch

5. supermarket

6. team-building

7. quizzes

8. painting village

9. make

10. 5 p.m

Địa điêm (1) Công viên xanh
Phương tìện di chuyên (2) xe buýt
Thòi gian khói hành (3) 8 giỡ sáng. Mai: dán 1 thông báo
Thức án (4) Mang bừa trưa
Đo uống Cho mọi người Nga: mua (5)ỡchợ
Hoạt động Sảng: (6) Trò choi teambuilding Trưa: 11.30  Chiêu: Đèn (8) làng sơn truyền thống lúc 1.30: (9)tự vè ưanh Nick: chuànbịtrò chơi Thanh: chuânbị (7) câu hôi
Thời gian trờ vểị (10) 5p.m.

2. Unit 1 Lớp 9 Communication task 2

Imagine that your class is going to a place of interest in your area. Work in groups to discuss the plan for this day out. Make notes in the table. (Tưởng tượng lớp học của bạn dự định đi tham quan 1 địa điểm nổi tiếng. Làm việc theo nhóm để bàn bạc những dự định cho ngày hôm đó. Điền vào bảng sau. ) 

Details:

Means of transport
Time to set off
Food
Drinks
Activities
Time to come back

Place:
Means of transport
Time to set off
Food
Drinks
Activities
Time to come back

3. Unit 1 Lớp 9 Communication Task 3.

Present your plan to the class. Which group has the best plan? (Thuyết trình kế hoạch của bạn. Nhóm nào có kế hoạch tốt nhất?)

Bài viết gợi ý:

Dear teachers and all of my friends

Curently, i will be the representative of group, I am very glad to present to you about our plan for one-day trip to a place of interest. First of all, after discussing, we came up with the decision to go to Thong Nhat Park for a picnic in Sunday. The reasons for this choice are that Thong Nhat park is located right in Ha Noi so it does not take much time to get there and we can have more time to enjoy the trip; this park is really large so there is plenty of space for picnic and other outdoors activities. Secondly, we made a detailed plan for this trip. To specify, we will gather at school and set off at 9 a.m on Sunday by bicycle altogether. On arrival, An, Binh and Chien will be responsible for pitching a tent while Hoa and I prepare the lunch for us. After that, we will have lunch together and chat with each other. Binh will bring his guitar so we will sing together our favorite songs. In the afternoon, we will wander around to park and enjoy the fresh air there. We will go home at 5 p.m. I am really looking forward to carrying this plan out with my friends in this weekend. 

Thank you for listening to my presentation and if you like our plan, please vote for our group!

Tạm dịch: 

Gửi cô giáo và mọi người! Hôm nay, thay mặt nhóm của tôi, tôi rất vui mừng được trình bày với bạn về kế hoạch của chúng tôi cho chuyến đi một ngày đến một địa điểm yêu thích. Trước hết, sau khi thảo luận, chúng tôi đã đưa ra quyết định đến Công viên Thống Nhất để đi dã ngoại vào Chủ nhật. Lý do cho sự lựa chọn này là công viên Thống Nhất nằm ngay tại Hà Nội nên không mất nhiều thời gian để đến đó và chúng tôi có thể có nhiều thời gian hơn để tận hưởng chuyến đi; công viên này thực sự rộng lớn nên có nhiều không gian để dã ngoại và các hoạt động ngoài trời khác. Thứ hai, chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi này. Để xác định, chúng tôi sẽ tập trung tại trường và khởi hành lúc 9 giờ sáng Chủ nhật bằng xe đạp hoàn toàn. Khi đến nơi, An, Bình và Chiến sẽ chịu trách nhiệm dựng lều trong khi Hoa và tôi chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau và trò chuyện với nhau. Bình sẽ mang theo cây đàn guitar của mình để chúng tôi sẽ hát cùng nhau những bài hát yêu thích. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi lang thang xung quanh để đậu xe và tận hưởng không khí trong lành ở đó. Chúng tôi sẽ về nhà lúc 5 giờ chiều Tôi thực sự mong chờ để thực hiện kế hoạch này với bạn bè của tôi vào cuối tuần này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của tôi và nếu bạn thích kế hoạch của chúng tôi, vui lòng bỏ phiếu cho nhóm của chúng tôi!

4. Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 1 Lớp 9

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Local environment chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 9 mới Communication.

 • Câu 1:

  They have taken ____ other work or moved to urban areas to look for jobs

  • A.
   at
  • B.
   in
  • C.
   off
  • D.
   on
 • Câu 2:

  It can offer many jobs to local people and help them____ money, too

  • A.
   earning
  • B.
   earn
  • C.
   to be earned
  • D.
   having earned

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Communication Unit 1 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!