Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Project – Kỹ năng nhóm

Bài học Unit 2 Lớp 9 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan tới cuộc sống thành phố.

1. Unit 2 Lớp 9 Project  Task 1

Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals. (Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Project – Kỹ năng nhóm

In a town or city, you can see a lot of notices. A notice should attract the reader’s attention and send a message in just a few words. It may be effective to use different sizes of writing or type: or to put the heading in colour. Above all, the notice must be easy to understand.
Where are you most likely to find these notices?

A:
Classe as normal tomorrow
Group 9B+ 9D to Gym
Queit please
Exam in progress
B:
Town Hall every morning
Ring Dylan on 42564039
Offered by native teachers
English conversation lessons
Language exchange also a possibility

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. A:
QUIET PLEASE
Exams in progress
Groups 9B + 9D to Gym
Classes as normal tomorrow

Bài dịch:
Vui lòng giữ yên lặng
Các bài kiểm tra đang được bắt đầu
Nhóm 9B + 9D tới Gym
Các lớp học như bình thường vào ngày mai

2. B:
ENGLISH CONVERSATION LESSONS
Town Hall every evening
Offered by native teachers
Language exchange also a possibility
Ring Dylan on 42564039

Bài dịch:
CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH
Town Hall mỗi tối
Dạy bởi giáo viên bản ngữ
Trao đổi ngôn ngữ là một khả năng
Ring Dylan số 42564039

2. Unit 2 Lớp 9 Project  Task 2

Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate. (Xóa những từ không cần thiết trong thông báo, và thay đổi phù hợp)

VENDING MACHINE

The soup has run out.
For tea and coffee, the machine is only accepting 10p and 50p coins.
There are no more canned drinks.
The technician has been called and the machine will be repaired soon.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

VENDING MACHINE
No soup. 
Tea and coffee, 10p and 50p coins only.
No more canned drinks.
Machine to be repaired soon.

Bài dịch:

MÁY BÁN HÀNG
Không có súp.
Trà và cà phê, chỉ có 10p và 50p tiền xu.
Không có đồ uống đóng hộp.
Máy sẽ sớm sửa chữa.

3. Unit 2 Lớp 9 Project  Task 3

In 20 – 30 words, write a notice for one of the  following situations.
1. You are organising a seminar for teenage girls about city life. Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.
2. You are a travel agent. You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners. Write a notice to put at the travel agency.

(Trong 20-30 từ, viết một thông báo cho một trong các tình huống sau đây.
1. Bạn đang tổ chức một buổi hội thảo cho các bạn gái tuổi teen về cuộc sống thành thị. Viết một thông báo để đưa lên bảng thông báo, đưa ra một số chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi hội thảo.
2. Bạn là một đại lý du lịch. Bạn đang tổ chức chuyến đi một ngày quanh thành phố / thị trấn của bạn cho người nước ngoài. Viết một thông báo để đặt tại cơ quan du lịch.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE 
Monday Nov 10th in town hall.
All teenage girls are welcome.
For further details, ring Trang – 098456789.

Bài dịch:

HỘI THẢO VỀ CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CUỘC SỐNG THÀNH PHỐ
Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 tại tòa thị chính.
Chào mừng tất cả các cô gái tuổi teen.
Để biết thêm chi tiết, hãy gọi Trang – 098456789.

4. Bài tập trắc nghiệm Unit 2 City life -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 City life- Project chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới về chủ đề bảo vệ môi trường. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 9 mới project.

 • Câu 1:

  Ha Noi is safe ____everyone

  • A.
   to
  • B.
   with
  • C.
   for
  • D.
   at
 • Câu 2:

  Our school is a good one, and there are several international schools with high ______

  • A.
   qualification
  • B.
   qualifiy
  • C.
   qualified
  • D.
   quality

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Project Unit 2 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!